ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Monday, February 24, 2014

SSC CGL 2014 – Apply Online/Offline for Group B & Group C Vacancies:

                          எங்கள் மாணவர் S.NAVEEN அவர்கள் காவல் படை தேர்வில்

                                               வெற்றி பெற்று பணியில் சேர்ந்துள்ளார்.                                                     அவருக்கு  எங்கள் சாய்ராம் அகாடமியின் வாழ்த்துக்களை  அன்புடன் தெரிவித்துகொள்கிறோம்.


SSC CGL 2014 – Apply Online/Offline for Group B & Group C Vacancies: 

Staff Selection Commission (SSC) has issued notification against recruitment of Group B and Group C posts by conducting Combined Graduate Level Examination 2014. Eligible candidates may apply offline/online on or before 14-02-2014 (Extended to 24-02-2014). Other details like age limit, educational qualification, application fee details, selection process and how to apply are given below…
SSC Vacancy Details:
Name of the Examination: Combined Graduate Level Examination 2014
Names of Posts:
I. Group B Posts:
1. Assistant
2. Assistant (Cypher)
3.Inspector, (Central Excise)
4. Inspector (Preventive Officer)
5.Inspector (Examiner)
6.Inspector of Posts
7. Statistical Investigator Gr.II
8. Inspector
9. Assistant Enforcement Officer
10. Sub Inspector in CBI
II. Group C Posts:
1.Inspector of Income Tax
2. Sub Inspectors
3. Divisional Accountant
4. Auditor
5. Accountant/ Junior Accountant
6. Upper Division Clerk
7. Tax Assistant
8. Compiler
Age Limit: Candidates age limit should not exceed 32 years for Statistical Investigator Gr. II post, 30 years for Asst Enforcement Officer post, 20-30 years for Sub-Inspector in CBI Post, 20-27 years for Assistant/Sub Inspector in CBI post and between 18 years to 27 years for all remaining posts as on 01-01-2014. Age relaxation will be applicable as per the rules.
Educational Qualification: Candidates must possess Bachelors Degree with Economics/ Statistics/ Mathematics for Compiler Post, Bachelor’s Degree in any subject from a recognized University or Institute with at least 60% in Mathematics at 12th standard level for Statistical Investigator Gr .II Post and Degree from recognized University for all other posts.
Application Fee: Candidates need to pay the application fee of Rs. 100/-. All Women candidates and candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Physically Handicapped, and Ex-Servicemen eligible for reservation are exempted from paying application fee. Candidates applying through offline can pay the fee by means of “Central Recruitment Fee Stamps (CRFS)”only at Departmental Post offices and should be pasted on the application form and got cancelled at the Counter of Post Office of issue with the date stamp. Candidates applying through online can be paid through SBI Challan or online account with SBI.
Selection Process: Candidates will be selected on the basis of their performance in two Tiers (Tier-I & Tier-II) of Written examination, Computer Proficiency Test, Skill test, Interview.
How to Apply: Candidates can apply through offline/online mode on or before 14-02-2014 (Extended to 24-02-2014). For online mode candidates can apply through the website www.ssc.nic.in in Part I and Part II registration process Part I Registration Process will be closed on 22-02-2014 and Part II registration process will be closed on or before 24-02-2014 and for offline mode candidates can apply in the prescribed application format by sending the filled in application along with all relevant documents and CRPF stamp on the application and send it to the concerned Regional / Sub-Regional Offices of the Commission mentioned in the notification.
Instructions for Online Application:
1. Log on to the website www.ssc.nic.in and www.ssconline2.gov.in
2. Online Application form contains two parts. Part I & Part II
3. Candidates can click on the link ‘Part I Registration’ and fill all the details in the online application form.
4. After filling all the details click on ‘I Agree’ button. A page with registration no will be generated.
5. Take the print of the system generated form or note down the registration no.
6. Click on Part-II registration and upload photo & signature as mentioned in the form and enter the payment details.
7. After submitting all the details click on submit button.
8. Candidates will receive emails after completion of Part II Registration.
9. Copy of email & Challan must be retained for any further assistance.
Important Dates:
Online Application Starts From: 18-01-2014
Last Date for Part- I Online Registration: 12-02-2014 upto 05:00 PM (Extended to 22-02-2014)
Last Date for Part -II Online Registration : 14-02-2014 upto 05:00 PM (Extended to 24-02-2014)
Last Date for Receipt of Application: 14-02-2014 (Extended to 24-02-2014).
Last Date for Receipt of Application for Far flung areas: 21-02-2014 (Extended to 03-03-2014)
Written Examination (Tier I): 27-04-2014 & 04-05-2014
Written Examination (Tier II): 30-08-2014 (Paper III) & 31-08-2014 (Paper I & II)
For more details regarding age limit, educational qualification, examination details, how to apply, job profile and other details are available at given below link…


Read more: SSC Recruitment 2014 – Apply Online/Offline for CGL (Group B & Group C) Positions | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/ssc-recruitment/17522/#ixzz2uG2apk4r

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER