ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Sunday, September 1, 2013

Latest Railway Job Notifications-2013

தமிழ்நாட்டு மாணவசெல்வங்களே உங்களுக்காக மத்திய ரயில்வே நிறுவனத்தில் 10 ம் வகுப்பு முடித்தவர் முதல் பட்டபடிப்பு முடித்தவர் வரை
வேலைவாய்ப்புகள் அதிகம் தேவைபடுகிறது .
அனைவரும் இந்த அறிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்வீர் .

Railway Jobs
Post DateRecruitment BoardPost NameQualificationAdvt NoLast DateMore Information
31/08/2013MMRDAPlanner, Dy Transport Planner, Dy Accountant – 13 PostsDegree (Civil/Architecture/Planning) & PG(Urban/Transport Planning), B.Com.15 daysGet Details..
31/08/2013RRC, South Central RailwayHelper II, Asst points man, Track man – 2801 Posts10th Class/ITI.30/09/2013Get Details..
30/08/2013North Eastern RailwayStaff Nurse, Health Inspector, Pharmacist, Radiographer – 18 Posts10+2 with Diploma (Radiography/Pharmacy) B.Sc with Diploma (Sanitary Inspector), B.Sc (Nursing).30/09/2013 – Walk inGet Details..
29/08/2013RRC, North Eastern RailwayRecruitment Against Scouts & Guides Quota – 02 Posts10th Class, ITI.03/09/2013Get Details
29/08/2013RRC, North Eastern RailwayRecruitment Under Sports Quota – 31 Posts10th Class, ITI.17/09/2013Get Details
29/08/2013RRC, North Eastern RailwayGroup D Posts – 1442 Posts10th Class, ITI.24/09/2013Get Details
29/08/2013RRC, North Eastern RailwayRecruitment Under Ex-Serviceman Quota – 273 PostsArmy Class-I Certificate.03/09/2013Get Details
27/08/2013Railtel Corporation of India LtdField Supervisors – 40 PostsDiploma/BE/B.Tech/MCA.13/09/2013Get Details
27/08/2013RRC, Central RailwayRecruitment Under Sports Quota – 52 PostsMatric, Degree.23/09/2013Get Details
27/08/2013South Eastern RailwayRecruitment Under Sports Quota (Talent Scouting) – 09 PostsMatric, Degree.04/09/2013Get Details
27/08/2013South Central RailwayRecruitment Against Sports Quota – 61 Posts8th Class, 10th Class, Degree.23/09/2013Get Details
24/08/2013RRC, Central RailwayTrackman, Safaiwala, Helper, APM – 3840 Posts10th Class/ITI03/201323/09/2013Get Details
24/08/2013Central Railway, Solapur DivisionTrade Apprentices – 74 Posts10th Class with ITI.20/09/2013Get Details
24/08/2013Northern RailwayP/T Dental SurgeonBDS Degree.18/09/2013 – Walk inGet Details
23/08/2013Chittaranjan Locomotive WorksRecruitment Under Cultural Quota – 02 PostsMatric, Degree/Diploma(Vocal Music).28/09/2013Get Details
20/08/2013North Central RailwayConstables(Band) – 18 PostsMatric, Ex-Serviceman Holding Certificate01/201330 daysGet Details
17/08/2013Rail Coach FactoryRecruitment Under Scouts & Guides Quota – 03 PostsMatric, ITI.09/09/2013Get Details
14/08/2013Kochi Metro Rail LimitedManagers, Executives – 09 PostsDegree/Diploma(Engg).10/09/2013Get Details
05/08/2013RRC, West Central RailwayRecruitment Under Ex-Serviceman Quota – 590 PostsArmy Class-I Certificate.02/09/2013Get Details
27/07/2013RRC, AllahabadGroup D – 2715 Posts10th Class/ITI01/201302/09/2013Get Details


Read more: Latest railway jobs recruitment notifications | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/railway-jobs/#ixzz2dbwlZwUt

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER