ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Thursday, August 1, 2013

A SIMPLE WEBSITE BUILDER

Guestbook
               
                               அனைவருக்கும் ஒரு அரியவாய்ப்பு

                                             மாணவர்களுக்கு 

வரும்காலங்களில் உங்களை பற்றியும் , உங்கள் எதிர்கால லட்சியம் பற்றியும், அதனை அடைய அன்றாடம் நீங்கள் செய்யப்போகும் செயல்கள் பற்றியும் இப்பொழுதே திட்டமிட்டு அவைகளை அனைவரும் அறியும் வகையில் உங்களுக்காக தனியாக மெயில் GREAT செய்து , அதில் உள்ள DRIVE ல் உங்களது BIO-DATA மற்றும் IMAGE களை பதிவு செய்வது மற்றும் பதிவு
செய்தவைகளை GOOGLE ல் இலவசமாக அளிக்கும் ( WEBSIDE ) BLOGSPOT ல்பதிவு செய்து பின்னர் அதனை G +, facebook ,twitter, நண்பர்கள் emailஆகியவற்றிற்கு உடனே வெளிபடுத்த மிகவும் குறைந்த கட்டணத்தில் only Rs 5000/-  சனி மற்றும்  ஞாயிற்று கிழமைகளில் வகுப்புகள் மிகவும் தெளிவாக  தமிழில் நடத்தபடுகிறது .


                                    தொழில் நிறுவனங்களுக்கு 

தொழில் செய்பவர்கள் உங்களது நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் வளர்ச்சிகளை பற்றி  பிறருக்கு website மூலம் தெரியபடுத்த மிகவும்  குறைந்த கட்டணத்தில் பத்து பக்கங்கள்  Rs 3000/-ல் அமைத்து அதன் பயன்பாடுகளையும் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியபடுத்துகிறோம் .


விருப்பம் உள்ளமாணவர்கள் உடனே தொடர்புக்கொள்ளவும் .

                                                      +919790256064
                                                       +919486311289

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER