ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Monday, August 12, 2013

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட வேலை வாய்ப்பகத்தில் மாணவர்களுக்கு SHORTCUT MATHS பற்றியவிழிப்புணர்வு வகுப்பு

            IBPS CLERK RECRUITMENT 2013 -2014 - CLICK ME                               

எங்கள் ஸ்ரீ சாய்ராம் அக்காடமி சார்பாக திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட 
வேலை வாய்ப்பகத்தில் மாணவர்களுக்குTNPSC  மற்றும் BANKING EXAMகளுக்கு தேவையான SHORTCUT MATHS மற்றும் REASONING பற்றியவிழிப்புணர்வு வகுப்பு 
 11-08-2012  அன்று மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது .

15-08-2013 அன்றும் காலை10.00மணி அளவில் வகுப்புகள் திருச்சிராப்பள்ளிமாவட்ட வேலைவாய்ப்பகத்தில் நடைபெறுவதால்
மாணவர்கள்அனைவரும் திருச்சி EMPLOYMENT OFFICE ற்கு தவறாமல் வந்து கலந்து கொள்ளவும் .

           
Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER