ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Wednesday, January 23, 2013

FREE COACHING CLASS-ALL ENTRANCE EXAM


அன்புள்ள மாணவர்களே ,
உங்களுக்கு இந்த தைமாத பரிசாக ஒரு சிறப்பு செய்தி.
பட்டம் படித்த வேலையற்ற ஊனமுற்ற ஆண் ,பெண் மற்றும்
பட்டம் படித்து 30 வயதுக்கு மேலான  பெண்கள்
அனைவருக்கும் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை காலை
8.00 மணி முதல் 10.00 மணி வரை
முற்றிலும் இலவசமாக அனைத்து போட்டி தேர்வுகளையும்
மாணவர்கள் வெற்றி பெற செய்யும்
வகையில் தெளிவாக பாடங்கள் எடுக்கப்படும்.
(முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டும் )
எண் ;  9790256064
**நீங்களும் மனது வைத்தால் தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு
அரசு வேலை பெற்றுதரலாம் **.www.srisairamacademy.blogspot.in


Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER