ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Friday, April 4, 2014

INVITATION (SHRI SAIRAM ACADEMY)

INVITATION (SHRI SAIRAM ACADEMY)

அனைவரும் வருகை புரியுங்கள்

வருகின்ற

06/04/2014 அன்று முதல்

SHRI SAIRAM ACADEMY
NO :24,ஓம் சக்தி காம்ப்ளெக்ஸ் ,
மூன்றாவது தளம் ,
பழைய கரூர் சாலை,
(அண்ணாசாலை அருகில் )
மேலசிந்தாமணி ,
திருச்சி.620002
என்ற முகவரியில் சிறப்பாக நடைபெற
நண்பர்களாகிய உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என இரு கரம் கூப்பி அழைக்கிறோம் .
நன்றி.

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER