ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Tuesday, July 16, 2013

IB Recruitment 2013 – Apply Online for 750 ACIO Vacancies:

IB Recruitment 2013 – Apply Online for 750 ACIO Vacancies: Intelligence Bureau (IB) invites online applications for recruitment of Assistant Central Intelligence Officer, Grade II Vacancies. Eligible Candidates may apply online from 13-07-2013 to 12-08-2013. More details like age limit, qualification, selection process, how to apply online are given below…
IB Vacancy Details:
Total No of Posts: 750
Name of the Posts: Assistant Central Intelligence Officer, Grade-II/Executive
Age Limit: Candidates age should be between 18 to 27 years where age relaxations are applicable as per Govt rules.
Educational Qualification: Candidates should possess Graduation or equivalent from recognized university with knowledge of computer.
Selection Process: Candidates are selected based on written test (Paper I & II) followed by Interview.
Application Fee: A Fee of Rs.100/- (All SC/ ST/ Female candidates are exempted from payment) through online or offline mode.
Online Mode: After submission of online application, applicants may make online payment through ATM-cum-Debit card of State Bank ofIndia on or before 12-08-2013 & take the print out of system generated receipt of future use.
Offline Mode: Applicants may deposit the fee in cash by using system generated fee payment Challan in any branch of State Bank ofIndia & retain the transaction ID given by the bank for future use.
How to Apply: Interested candidates may apply online through website www.mha.nic.in from 13-07-2013 to  12-08-2013 up to 11:59 PM.
Instructions to apply online:
1. Applicants should possess valid Email ID at the time of Registration & keep it Active for receiving alerts regarding the recruitment.
2. Log on to website www.mha.nic.in and click on appropriate link for applying online.
3. Read the instructions & Fill the mandatory details without mistakes.
4. Upload your Photograph & signature in the prescribed format & submit the error free application.
5. Pay the Examination Fee either online or offline mode & take the print out of system generated application for future use.
Important Dates:
Opening Date for online Registration: 13-07-2013
Closing Date for online Registration: 12-08-2013
Download of Admit Cards: 21-08-2013
Tentative Date of Examination: 15-09-2013
Tentative Date of Results Announcement: 31-10-2013
Tentative Interview Schedule: 16-11-2013 to 23-11-2013
For more details regarding age limit, qualification, selection process, pay scale, how to apply are available in the following link…
Books
Intelligence Bureau Assistant Central Intelligence Officer Grade – II Exam Practice Work BookBuy Online
Intelligence Bureau Assistant Central Intelligence Officer (General) Grade-II Recruitment Examination Study GuideBuy Online
Read more: IB Recruitment 2013 - Apply Online for 750 ACIO Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/ib/22537/#ixzz2ZBLMlh3Q


J Elangovan Jto shared Sangoothara Vayasula Sangeetha's photo.
இதோ இவரை விடவா உங்களுக்கு தோல்விகள் அதிகம் ?

01. 1831 ல் வியாபாரத்தில் தோல்வி.

02. 1832 ல் சட்டசபைத் தேர்தலில்தோல்வி.

03. 1834 ல் வியாபாரத்தில் மீண்டும் தோல்வி.

04. 1835 ல் அவரது காதலி மரணம்.

05. 1836 ல் அவருக்கு நரம்பு நோய் வந்தது.

06. 1838 ல் தேர்தலில் தோல்வி.

07. 1843 ல் காங்கிரஸ் தேர்தலில்தோல்வி.

08. 1848 ல் மீண்டும் காங்கிரஸ் தேர்தலில் தோல்வி.

09. 1855 ல் செனட் தேர்தலில் தோல்வி.

10. 1856 ல் துணை அதிபர் தேர்தலில் தோல்வி.

11. 1858 ல் செனட் தேர்தலில் மீண்டும் தோல்வி.

12. 1861 ல் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் வென்று அமெரிக்க ஜனாதிபதியானார்.இத்தனை தோல்விகளையும் சந்தித்தவர் வேறுயாருமில்லை.

உலகம் அறிந்த மிகவும் பிரபலமான அமெரிக்க அதிபர் ஆபிரகாம் லிங்கன்தான். அதிக தோல்விகள், அதிக பாடங்கள், இவையே வெற்றியின்இரகசியம்.

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER