ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Tuesday, October 30, 2012

IBPS,SBI-RECRUITMENTS


மாணவர் செல்வங்களே உங்களுக்கு தீபாவளி மற்றும் பொங்கல் போனஸாக       
  1)  IBPS  (The Common Written Examination)
Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) invited applications for the Recruitment in Clerical Cadre in Public Sector Banks 2012. The Common Written Examination will be conducted by IBPS tentatively in December 2012.
Important Dates
Opening Date for Online Registration: 15 October 2012
Dates for Online Payment of Application Fees: 15 October 2012 to 5 November 2012
Closing Date of Payment of Application Fees: 17 October 2012 to 9 November 2012
Closing Date for Online Registration: 05 November 2012
Download of Call letter for Examination: After 3 December 2012
Eligibility Criteria
Candidates intending for Common Written Examination should ensure that they should fulfil the minimum eligibility criteria specified by IBPS before applying for the Common Written Examination (CWE).
1. Age
• Minimum Age: 20 Years 
• Maximum Age: 28 Year
• The maximum age limit specified is applicable to General Category candidates ( See Advertisement for Details)
2. Educational Qualifications
• Candidate should have Degree in any discipline from a recognized University or any equivalent qualification recognized as such by the Central Government
• Computer literacy: Operating and working knowledge in computer systems is mandatory i.e. candidates should have Certificate/Diploma/Degree in computer operations/Language/ should have studied Computer / Information Technology as one of the subjects in the High School/College/Institute.
How to Apply
• All the candidates may apply online only from 15.10.2012 to 05.11.2012 and no other mode of application will be accepted. For apply Online Click Here
• The candidate can make payment by online and offline modes. 
Examination (Online)

Serial NoName of Tests (Objective)No. of QuestionsMaximum MarksTotal Time
1Reasoning40402 Hours
2English Language4040
3Numerical Ability4040
4
General Awareness with special
reference to Banking Industry
4040
5Computer Knowledge4040
Total200200

2)  மற்றும் SBIல் (STATE BANK OF INDIA) 

19000 CLERK 
1000   PO

Bumper SBI Recruitment in 2013 !


In mid of these Developments, SBI had announced its Recruitment Project for 2013, in which bank plans to recruit 20,000 people in the coming 1 year.Announcement of SBI Recruitment 2013, is a dream come true for many and for those, who aspires to make a career in Banking Sector. Among, 20,000 people, 19000 will be recruited as Clerks and the remaining 1000 will be appointed as Officers.This information about the Upcoming SBI Recruitment 2013 is shared by  Mr A. Krishna Kumar, Managing Director and Group Executive (National Banking) 


 பணிஇடங்கள் நிரப்பப்பட இருக்கிறது ."இன்றில் இருந்து படியுங்கள் இலக்கை அடையுங்கள்" .உங்கள் சந்தேககளுக்கு உடனே போன் செய்யுங்கள் 
                                      97902 56064
                                               "www.srisairamacademy.blogspot.in"
                   "படிப்பது உங்கள் வேலை  
                                                                             படிக்க வைப்பது எங்கள் வேலை ".

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER