ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Monday, August 24, 2015

PENCIL DRAWING - 24-08-2015

                     PENCIL  DRAWING 

தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 24-08-2015

Srinivasa Ramanujan Iyengar FRS was an Indian mathematician and autodidact who, with almost no formal training in pure mathematics, made extraordinary contributions to mathematical analysis, number theory, infinite series, and continued fractions.

Srinivasa Ramanujan

Srinivasa Ramanujan


Wednesday, August 12, 2015

Sundar Pichai - PENCIL DRAWING

Sundar Pichai  - PENCIL DRAWING
தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 12-08-2015

வாழ்த்துக்கள் தமிழரே ..
கூகுல் நிறுவன தலைவர் சுந்தர் பிச்சை அவர்கள்  மென்மேலும் புகழ் அடைய எங்கள் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ....

Pichai Sundararajan, better known as Sundar Pichai, is a technology executive who is Product Chief at Google Inc. Pichai was announced as the next CEO of Google on August 10,


sundar pichai

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER