ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Monday, March 31, 2014

பிரமாண்ட உதயம்

                                                               மாணவர்களே 
  உங்களுக்காக ஸ்ரீ சாய்ராம் அகாடமி புதிய வடிவில் திருச்சி சத்திரம் பேருந்து அருகில் மேல சிந்தாமணியில் பிரமாண்டமாக உதயமாகி விட்டது . 

  
          வாருங்கள் ! வந்து கல்வி பயிலுங்கள் 

Wednesday, March 26, 2014

Nuclear Fuel Complex(NFC) Recruitment 2014 – 738 Posts

Nuclear Fuel Complex(NFC) Recruitment 2014 – 738 Posts
Technical Officer, Category-I & II, Work Asst, 
Stenographer Gr-II, Technician – 738 PostsS
SC with Typing Knowledge, 
ITI/NCVT Certificate, HSC, Diploma, B.Sc, B.E/B.Tech or M.E/M.Tech

Last date:2/04/2014

Monday, March 17, 2014

TNPSC VAO Exam 2014 Notification Apply Online (2342 Vacancies)




DMRC Recruitment 2014 – Apply Online for 1194 SC, CRA, Jr Engineer & Other Posts:


DMRC Recruitment 2014 – Apply Online for 1194 SC, CRA, Jr Engineer & Other Posts: 
Delhi Metro Rail Corporation Limited (DMRC) has delivered notification for the recruitment of 1194 SC, CRA, Jr Engineer & Other Posts. Eligible candidates may apply online from 11-03-2014 to 15-04-2014 till 11:59 PM. For more details like age limit, qualification, selection process, application fee & how to apply are given below…
DMRC Vacancy Details:
Total No.of Posts: 1194
Name of the Post:
1. Station Controller/ Train Operator (SC/TO): 98 posts
2. Customer Relations Assistant (CRA): 234 posts
3. Jr.Engineer/ Electrical: 89 posts
4. Jr.Engineer/ Electronics: 136 posts
5. Jr.Engineer/ Mechanical: 35 posts
6. Jr.Engineer/ Civil: 32 posts
7. Maintainer: 570 posts
Age Limit: Candidates age limit should be between 18 to 28 years (i.e. born not earlier than 2-1-1986 and not later than 1-1-1996) for S.No.1 to 6 posts, 18 to 25 years (i.e. born not earlier than 2-1-1989 and not later than 1-1-1996) for S.No.7 posts as on 01-01-2014.
Educational Qualification: Candidates should possess three years Engineering Diploma in Electrical/ Electronics for S.No.1 post, Three/ Four years Graduation course in any discipline for S.No.2 post, Three years Engineering Diploma in Electrical/equivalent trade for S.No.3 post, Three years Engineering Diploma in Electronics/Electronics & Communication/ equivalent trade for S.No.4 post. Refer the notification for remaining posts.
Selection Process: Selection will be based on Written Test (two papers), Psycho Test & Personal Interview.
Application Fee: UR & OBC (including Ex-servicemen) candidates are required to pay a Non-refundable fee of ` 400/- (inclusive of bank charges plus service tax) and SC/ ST candidates are required to pay a non-refundable fee of 150/- (for processing fee only, inclusive of bank charges plus service tax) for each post in any branch of State Bank of India (SBI) after a minimum of 24 hrs of generation of the Bank Challan. Only, State Bank of India (SBI) has been authorized by DMRC to collect the application fee, in a specially opened DMRC Account No. 33700092265.
How to Apply: Eligible candidates may apply online through the website www.delhimetrorail.com from 11-03-2014 to 15-04-2014 till 11:59 PM. After completion of online application & Receipt Of Printed Registration Slip With Requisite Documents/ Photo By Ordinary Post to DMRC Post Bag : Address- DMRC Limited, Post Bag No- 9, Lodhi Road Post Office, New Delhi- 110003 on or before 22-04-2014.
Instructions for Online Applicants:
1. Candidates can apply online through website www.delhimetrorail.com only.
2. Candidates are required to have a valid personal e-mail ID.
3. First Candidates to go to the DMRC’s website www.delhimetrorail.com and click on the link “Career”.
4. Thereafter, candidates may open the recruitment notification titled “DMRC/OM/HR/I/2014”.
5. Candidates may thoroughly go through the vacancy notification first to let him/her know the eligibility, age criteria etc.
6. Make a payment through SBI.
7. Bank Challan with Bank Reference Number (the reference number will be unique) will be generated.
8. Bank Challan will be generated only up to 13-04-2014 (up to 23.59 hrs) from the date of issue of advertisement.
9. Candidates are required to take a print out of this system generated Bank Challan & send the above address on or before 22-04-2014.
Important Dates:
Starting date for Online Registration: 11-03-2014.
Last date for Online Registration: 15-04-2014 till 11:59 PM.
Application Fee to be Paid: From 13-03-2014 to 15-04-2014.
Bank Challan will be generated up to , through DMRC website: 13-04-2014 till 11:59 PM.
Last Date For Receipt of Printed Registration Slip With Requisite Documents/ Photo: 22-04-2014.
For more details like pay scale, qualification & other information click on the link given below…


Read more: DMRC Recruitment 2014 - Apply Online for 1194 SC, CRA, Jr Engineer & Other Posts | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/dmrc/18255/#ixzz2wFFY92IY

Thursday, March 13, 2014

UPDATE APTITUDE

                      UPDATE APTITUDE 



DELHI METRO RAIL CORPORATION - SC/TO, CRA, JE (Electrical, Mech, Civil, Electronics), Maintainer – 1194 Posts

DELHI METRO RAIL CORPORATION - SC/TO, CRA, JE (Electrical, Mech, Civil, Electronics), Maintainer – 1194 Posts 


                              

 FULL DETAILS CLICK ME

Sunday, March 9, 2014

AIIMS Recruitment 2014 – Apply Online for Sr Mechanic, LDC & Gas Steward Posts:




AIIMS Recruitment 2014 – Apply Online for Sr Mechanic, LDC & Gas Steward Posts: 
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Patna invites applications for recruitment of the Sr Mechanic, LDC & Gas Steward Posts. Eligible candidates can apply online form 04-03-2014 to 10-04-2014 by 5:00 PM. Other details like educational qualification and how to apply are given below…
AIIMS Vacancy Details:
Name of the Posts:
1. Senior Mechanic (A/C & R)
2. Senior Mechanic (E & M)
3. Gas Steward
4. Lower Division Clerk
Age Limit: Candidates age should be between 18 years to 30 years for Sl no 1 and up to 35 years for Sl No 2 & 3 and between 18 years to 27 years for Sl No 4. Age Relaxation is applicable for SC/ ST/ OBC/ PH candidates.
Educational Qualification: Candidates should possess matriculation with 12 months refrigerator mechanic for Sl No 1 and trade certificate or ITI certificate in mechanical eng for Sl No 2 & 3 and 12th class or equvalent with type speed of 35 wpm for Sl No 4.
Selection Procedure: Candidates are selected based on written exam/ skill test/ interview.
Application Fee: Candidates have to pay Rs.500/- for General/ OBC and Rs.100/- for SC/ ST through online mode.
How to Apply: Eligible candidates can apply online form the website http://aiimspatna.org/ from 04-03-2014 to 10-04-2014 by 5:00 PM and hard copy of online application, DOB certificate, qualification certificates, caste certificate, NOC, experience certificates are submitted in originals at the time of interview.
Online Instructions:
1. Log on to http://aiimspatna.org/ .
2. Click on Apply Online.
3. Fill the all the fields .
4. Click on submit button.
5. Take print out of the filled application and kept safe for future reference.
Important Dates:
Starting Date of Online Application: 04-03-2014.
Last Date for Submission of Application: 10-04-2014 by 5:00 PM.
For more details regarding age limit, educational qualification, selection process, how to apply and other, click on the following link….


Read more: AIIMS Recruitment 2014 – 3075 Group A, Group B & C & Other Posts | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/aiims-recruitment/17483/#ixzz2vRm4EUk1

CRIDA Recruitment 2014 – Skilled Support Staff Posts:




CRIDA Recruitment 2014 – Skilled Support Staff Posts: 
Central Research Institute for Dryland Agriculture (CRIDA) invites applications for the recruitment of 20 Skilled Support Staff Posts on temporary basis. Eligible candidates can apply within 30 days from the date of advertisement. Other details like age limit, educational qualification, selection process, how to apply are given below…
CRIDA Vacancy Details:
Total No of Posts: 20
Name of the Posts: Skilled Support Staff
1. UR: 09 Posts
2. SC: 01 Post
3. ST: 03 Posts
4. OBC: 06 Posts
5. PED: 01 Post
Age Limit: Candidates age should be between 18 years to 25 years. Age Relaxation is applicable for SC/ ST/ OBC candidates as per Govt. of India.
Educational Qualification: Candidates must possess Matriculation or equivalent pass or ITI Pass.
Selection Process: Candidates will be selected based on test/ interview.
Application Fee: Candidates have to take Demand Draft for Rs.100/- in favour of “ICAR Unit A/c. – CRIDA, Hyderabad”
How to Apply: Eligible candidates can apply in prescribed format along with a latest passport size photograph, attested copies of certificates in proof of age, educational qualification, mark sheets, experience, caste status by superscribing the envelope with the name of the Post applied for and send to the Director, Central Research Institute for Dryland Agriculture, Santoshnagar, Saidabad Post, Hyderabad – 500059 within 30 days from the date of advertisement.
Important Dates:
Date of Advertisement: 11-02-2014.
Last Date for Submission of Application: Within 30 days from the date of advertisement.
For more details regarding age limit, educational qualification, selection process, how to apply and other information click on the link given below…


Read more: CRIDA Recruitment 2014 - Technician, LDC & Other Posts | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/crida/87150/#ixzz2vRl4g3MN

Saturday, March 8, 2014

TNPSC GROUP IV தேர்வில் வெற்றி பெற்ற எங்கள் மாணவர்களின் பட்டியல்

                     மகளிர் தினம்  வாழ்த்துக்கள் 

தமிழ்நாடு அரசின் TNPSC GROUP IV தேர்வில் வெற்றி பெற்ற எங்கள் மாணவர்களின் பட்டியல் .
                                     
                         வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு எங்கள் ஸ்ரீசாய் ராம் அகாடமியின் மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள் .





Tuesday, March 4, 2014

LIC Housing Finance Recruitment 2014 – Apply Online for 100 Assistant Posts:

LIC Housing Finance Recruitment 2014 – Apply Online for 100 Assistant Posts

Life Insurance Corporation of India, Housing Finance Limited has issued notification for recruitment of 100 Assistant Vacancies. Eligible candidates can apply online from 28-02-2014 to 12-03-2014. Other details like age limit, educational qualification, selection process and how to apply are given below….
LIC Housing Finance Vacancy Details:
Total No. of Posts: 100
Name of the Post: Assistant
Name of the Region & Vacancy Details:
1. Central Region: 15 Posts
2. Eastern Region: 10 Posts
3. Northern Region: 10 Posts
4. South Central Region: 20 Posts
5. South Eastern Region: 15 Posts
6. Southern Region: 15 Posts
7. Western Region: 15 Posts
Age Limit: Candidates age limit should not below 21 years and not above 35 years as on 01-02-2014 i.e. candidates must have been born not earlier than 02-02-1979 and not later than 01-02-1993 (both dates inclusive). Age limit should be reckoned as on 01-02-2014.
Educational Qualification: Candidate should be Graduate in any discipline from a recognized University/ Board (with minimum 50% marks). Preference will be given to candidates having knowledge of computer operations.
Selection Process: Candidates would be selected based on their performance in online test and interview.
Application Fee: Candidates have to pay the application fee of Rs.500/- for all candidates. Applicants have to bear Transaction charges as applicable for online payment.
Online Payment Mode: Candidates can be made by using only Master/Visa Debit or Credit cards or Internet Banking by providing information as asked on the screen.
Offline Payment Mode: The candidates have to pay the application fee from 2nd working day after registration and can be made within three working days through payment challan at any branch of State Bank of India.Candidate should ensure State Bank of India Branch Code, Journal Number along with Branch Seal on the Candidates copy of the challan.
How to Apply: Eligible and interested candidates can apply On-line through LIC HFL’s website (www.lichousing.com) under the heading “Careers” from 28-02-2014 to 12-03-2014. On successful completion of the registration, a registration number and password will be generated. Candidates should note their registration number and password.
Instructions to Apply Online:
1. Before applying online, candidates must have valid email ID, scanned copy of passport size photograph and signature.
2. Log on to website www.lichousing.com
3. Click on Careers and go o to “Job Opportunities” to open the page “ Recruitment of Assistants”.
4. Fill the online application with all the details and save the data.
5. Provisional registration number and password will be generated by the system and displayed on the screen. Candidate should note down the provisional registration number and password.
6. Pay the fees as mentioned above. Once fee is paid, the registration process is completed.
7. On successful completion of the registration, a registration number and password will be generated. Candidates should note their registration number and password.
Important Dates:
Starting of on-line registration and payment of fees (On-Line): 28-02-2014
Starting of payment of fees through Off-line: 03-03-2014
Last Date for on-line registration and payment of fees (Online): 12-03-2014
Last Date for Payment of Fees (Off Line): 18-03-2014
Date of Closure for Edit: 12-03-2014
Last Date for Reprint: 27-03-2014
Downloading of call letters for On-Line Examination: 29-03-2014
Date of On-Line Examination: 06-04-2014
For more details regarding age limit, educational qualification, selection process and how to apply and other, click on the following link….





Read more: LIC Housing Finance Recruitment 2014 - Apply Online for 100 Assistant Posts | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/lic-housing-finance-assistant-jobs/7776/#ixzz2v0elAWoz

Coal India Recruitment 2014 – Apply Online for 339 Management Trainee Posts:

Coal India Recruitment 2014 – Apply Online for 339 Management Trainee Posts
Coal India Limited- Maharatna Public Sector Undertaking under Ministry of Coal, Government of India invites applications for the recruitment of 339 Management Trainee Posts in different disciplines. Eligible candidates can apply Online from 17-03-2014 to 14-04-2014 by 11:59 PM. Other details like age limit, educational qualification, application fee details, selection process and how to apply are given below…
Coal India Vacancy Details:
Total Number of Vacancies: 339
Name of the Post: Management Trainee
1. Environment: 72 Posts
2. Finance & Accounts: 31 Posts
3. Personnel: 26 Posts
4. Sales & Marketing: 73 Posts
5. Community Development: 120 Posts
6. Materials Management: 17 Posts
Age Limit: Candidates age should be 33 years for OBC and 35 years for SC/ ST and 30 years for UR candidates as on 01-04-2014. Age relaxation is applicable as per rules.
Educational Qualification: Candidates must possess Degree in Environmental Engg. with minimum 60% marks for Sl No 1 and Qualified CA/ ICWA for Sl No 2 and Graduates with at least two years full time Post Graduate degree/ PG Diploma/ Post Graduate Program in Management for Sl No 3 and refer notification for post wise qualification details.
Application Fee: Candidates have to pay Rs.500/- for general/ OBC through branches of State Bank of India with Account Number: 32306580317 on behalf of Coal India in prescribed Challan Form and SC/ ST/ PH candidates & employees of CIL/subsidiary companies are exempted from application fee.
Selection Process: Candidates are selected based on written test followed by interview.
How to Apply: Eligible candidates can apply Online form the website www.coalindia.in from 17-03-2014 at 10:00 AM to 14-04-2014 by 12:59 AM and Candidates are required to send the hard copy of the application form along with required enclosures(self attested recent passport size photograph securely pasted in the space provided on the application form, Company’s copy of the SBI challan (in original), qualifying degree provisional or degree certificate, caste/ disability certificate and send through speed post by superscribing the envelope as “MT-(Discipline name)” and send to General Manager (Personnel/Recruitment) Coal India Limited, 10 Netaji Subhas Road, Kolkata-700001 on or before 28-04-2014.
Online Instructions:
1. Candidates should download and print the SBI Challan form and make payment as mentiond above.
2. Log on to www.coalindia.in.
3. Read he instructions carefully.
4. Click on Apply Online.
5. Fill all the fields and fill the fee payment details.
6. Click on Submit button.
7. After submitting take print out of application along with all certificates and send to the above mentioned address.
8. Several copies of the passport size photograph pasted by them on the application form are kept ready if shortlisted for interview.
Important Dates:
Starting Date of Online Application: 17-03-2014.
Last Date for Submission of Online Application: 14-04-2014.
Last Date for Submission of Hard copy of Application: 28-04-2014.
Date of Written Exam: 08-06-2014.
For more details like vacancy distribution, pay scale, reservations, other requirements, other instructions, payment Challan and online application, click on the links given below…


Read more: Coal India Recruitment 2014 – Apply Online for 339 Management Trainee Posts | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/coal-india/19999/#ixzz2v0eJxcj7

Monday, March 3, 2014

SAIL Durgapur Recruitment 2014 – Apply Online for Attendant-cum-Technician Posts:

 Steel Authority of India Limited (SAIL), Alloy Steels Plant, Durgapur has given a notification for the recruitment of 15 Attendant-cum-Technician (Trainee) posts. Eligible candidates can apply through online from 24-02-2014 to 25-03-2014. Other details like age limit, educational qualification, selection process, how to apply are given below…
SAIL Durgapur Vacancy Details:
Total No of Posts: 15
Name of the Posts: Attendant-cum-Technician (Trainee)
1. Electrician: 04 Posts
2. Fitter/ Welder/ Machinist/ Turner: 08 Posts
3. Instrument Mech: 01 Post
4. Mason: 01 Post
5. Computer Oprtr Prog Asst: 01 Post
Age Limit: Candidates minimum age is 18 years and maximum age is 28 years as on 01-02-2014. Age relaxation is 05 years for SC/ ST, 03 years for OBC candidates and 10 years for PWD candidates.
Educational Qualification: Candidates must possess Matriculation with I.T.I in any of Fitter, Mason, Welder, Electrician, Instrument Mechanic, Machinist, Computer Operator Programming Asst and Turner Trades from a recognized institute.
Application Fee: Candidates should Pay in Slip (SBI Challan) of Rs.150/- as Application and Processing fee for General & OBC candidates and Rs.50/- as Processing fee for SC/ ST candidates, paid in a specially opened Power Jyoti Current Account No. 33267552330 at SBI, ASP Branch (Branch Code 8001), Durgapur, on behalf of Alloy Steels Plant, SAIL. The Pay-in-slip (SBI Challan) may be download from the website after filling required details.
Selection Process: Candidates will be selected based on performance in Written Test and Interview.
How to Apply: Eligible candidates may apply online through SAIL’s website www.sail.co.in from 24-02-2014 to 25-03-2014. After applying online, the candidate is required to download the system generated registration slip with unique registration number and should submit caste certificates in the format for appointment to the posts under Govt of India/ Central Govt/ Public Sector undertaking (Format available in our website www.sail.co.in) issued by Revenue Officer not below the rank of Tahsildar.
Instructions for Applying Online:
1. Before applying online, candidates should have valid E-mail id and scan the passport size photograph and signature.
2. Log on to website www.sail.co.in.
3. Click on the link ‘Career’—> ASP —> Apply Now.
4. Fill the online application form with mandatory details and download the pay in slip for payment of application fee.
5. Pay the fee as mentioned above and receive Unique Journal Number and branch code of the branch collecting the money and fill details in the online application form and submit it.
6. After applying online, the candidate is required to download the system generated Registration Slip with Unique Registration Number and other essential details.
Important Dates:
Starting Date for Submitting Online Application: 24-02-2014.
Closing Date for Submitting Online Applications: 25-03-2014.
Availability of Payment Reconciliation Status with edit option: 01-04-2014.
Closing of Payment Editing Option: 06-04-2014.
Display of final Reconciliation Status: 11-04-2014.


Read more: SAIL Durgapur Recruitment 2014 - Apply Online for Attendant-cum-Technician Posts | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/sail-durgapur/5077/#ixzz2utnu2Vju

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER