ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Sunday, February 16, 2014

வாழ்த்துக்கள்

                          எங்கள் மாணவர் S.NAVEEN அவர்கள் காவல் படை தேர்வில்

                                               வெற்றி பெற்று பணியில் சேர்ந்துள்ளார்.
                                                     அவருக்கு  எங்கள் சாய்ராம் அகாடமியின் வாழ்த்துக்களை  அன்புடன் தெரிவித்துகொள்கிறோம்.

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER