ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Saturday, February 8, 2014

APTITUDE அறிமுக வகுப்பு - திருச்சி இந்திரா கணேசன் பொறியியல் கல்லூரி
APTITUDE அறிமுக வகுப்பு - திருச்சி இந்திரா கணேசன் பொறியியல் கல்லூரி 
                          


                                            திருச்சி இந்திரா கணேசன் பொறியியல் கல்லூரியின் BE  இறுதி ஆண்டு மாணவர்களுக்கு APTITUDE (REASONING & NUMERICAL ) அறிமுக வகுப்பானது 07-02-2014 எங்கள் அகாடமியினால் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

                                          இந்த அறிமுக வகுப்பிற்கு ஏற்பாடு செய்த ஆசிரியர்களுக்கும்   மாணவர்களுக்கும் எங்கள் அகாடமியின் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை அன்புடன் தெரிவிக்கிறோம்.

                                           
                                                       நன்றி ..Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER