ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Saturday, November 23, 2013

HNL Recruitment 2013 – Attendant – I Posts: Total No of Posts: 25

HNL Recruitment 2013 – Attendant – I Posts: Total No of Posts: 25

Hindustan Newsprint Ltd (HNL), Kottayam has published notification for recruitment of Attendant Posts. Eligible candidates may send their applications in the prescribed format on or before 16-12-2013. More details like age limit, qualification, selection process are given below…
HNL Vacancy Details:
Total No of Posts: 25
Name of the Posts: Attendant - I
1. ITI ( Electrician): 05 Posts
2. ITI (Automobile Electrician): 01 Post
3. ITI (Machinist): 01 Post
4. ITI ( Boiler Attendant): 03 Posts
5. ITI (PASAA): 05 Posts
6. ITI (Instrument Mechanic): 05 Posts
7. ITI (Laboratory Assistant (Chemical Plant)): 05 Posts
Age Limit: Candidates age should be 32 years for General, 35 years for OBC (NCL) candidates and 37 years in the case of  SC candidates, 42 years in the case of Persons with Disability as on 30-11-2013.
Educational Qualification: Candidates should have passed Tenth (X STD) +National Trade Certificate (NTC/ ITI) in relevant trade with relevant experience.
Application Fee: Candidates have to pay the Fee of Rs.100/- (NO Fee for SC/ ST, PWD Candidates) in form of DD or IPO drawn in favor of Hindustan Newsprint Ltd payable at Ernakulam/ Mevelloor.
How to Apply: Interested candidates may send their applications in the prescribed format along with photocopies of certificates in proof of qualification, experience, age, recent passport size photograph, DD to Senior Manager (HR&ES), HNL, Newsprint Nagar P O, Kottayam-686616 in an envelope super scribed with “Application for the Post of …………” on or before 16-12-2013.
Last Date for Receipt of Applications: 16-12-2013.
For more details regarding age limit, qualification, selection process, pay scale, how to apply are available in the following link…


Read more: HNL Recruitment 2013 – Attendant Posts | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/hindustan-newsprint/17763/#ixzz2lRe02iki

SSC Recruitment 2013 – Apply Online/Offline Multi Tasking (Non Technical) Staff Posts:

10 ம் வகுப்பு படித்து முடிதவர்களுக்கும் பட்டம் படிப்பு படித்து கொண்டு இருப்பவர்களுக்கும் அருமையான அரசு வேலை வாய்ப்பு 

SSC Recruitment 2013 – Apply Online/Offline Multi Tasking (Non Technical) Staff Posts:

 Staff Selection Commission (SSC) has issued notification for conducting the Multi Tasking (Non Technical) Staff Exam 2014 for the recruitment to Group C posts of Multi Tasking Staff (MTS) (Non-Technical) in different States and Union Territories 2014. Eligible candidates can apply online/offline on or before 13-12-2013. Other details regarding educational qualification, age limit, selection process and application process are given below…
SSC Vacancy Details:
Name of the Post: Multi Tasking (Non-Technical) Staff
Age Limit: Candidates age limit should be between 18-25 years as on 01-01-2014 (i.e. he/she must have been born not earlier than 02-01-1989 and not later than 01-01-1996). Age relaxation will be applicable as per the rules.
Educational Qualification: Candidates must have passed Matriculation Examination or equivalent from a recognized Board.
Selection Process: Candidates would be selected based on their performance in written examination.
Application Fee: Candidates should pay the fee of Rs.100/- (Rupees One Hundred only) by means of “Central Recruitment Fee Stamps (CRFS)”only available at the counter of all Departmental Post Offices of the country. Recruitment Fee Stamps should be pasted on the application form in the space earmarked for the purpose and got cancelled from the Counter of Post Office of issue with the date stamp of the Issuing Post Office. The candidates submitting their applications on-line should pay the requisite fee only through State Bank of India in the form of challan or through State Bank of India net banking. Fee is exempted for all Women candidates and candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Physically Handicapped, and Ex-Servicemen.
How to Apply: Eligible and interested candidates can submit their applications in the prescribed format either online or by post.
Offline Mode: Applicants can apply through the filled in application as per the prescribed format and submit to the concerned Regional Office/ Sub Regional Offices of the Commission as given in notification on or before 13-12-2013.
Online Mode: Applicants can submit their online applications through the website www.ssconline.nic.in, Part I registration process must be completed by 11-12-2013 and Part II registration process should be completed on or before 13-12-2013.
Instructions to Apply Online:
1. Before applying online candidates must scan their passport size photograph and signature.
2. Log on to website www.ssconline.nic.in
3. Read the instructions carefully before selecting the options.
4. The filling of online application contains two parts, (i). Part I Registration and (ii) Part II Registration.
5. In Part I registration, fill basic information and submit.
6. After submission, Registration No. shall be generated, note down registration number or take the print out of the page.
7. Take print-out of challan generated online after completion of part I registration and pay the fee as mentioned above.
8. After completion of payment process, go for Part II Registration.
9. Fill the payment details, upload photograph and scanned signature.
10. After filling with necessary data submit the online application form.
Important Dates:
Online Application Starts From: 16-11-2013.
Last Date for Part I Registration of Online Application: Up to 05:00 PM on 11-12-2013.
Last Date for Part II Registration of Online Application: Up to 5.00 PM on 13-12-2013.
Last Date for Submission of Applications through Online/Offline:13-12-2013.
Last Date for Submission of Applications from Far Flung Areas: 20-12-2013.
For more details regarding age limit, educational qualification, selection process, pay scale, examination center, syllabus and how to apply and other, click on the following link….
SSC MTS Exam 2014More Information
SSC MTS Exam 2014 NotificationGet Details
SSC MTS Exam 2014 Offline Application FormGet Details
SSC MTS Exam 2014 Online Application FormApply Now
SSC MTS Exam 2014 EligibilityGet Details
SSC MTS Exam 2014 Selection ProcedureGet Details
SSC MTS Exam 2014 Exam PatternGet Details
SSC MTS Exam 2014 SyllabusGet Details


4(A) AGE LIMIT: 18-25 years as on 01.01.2014 (i.e. he/she must have been born not earlier than 
02.01.1989 and not later than 01.01.1996) 

Note I : Candidate should note that Date of Birth as recorded in the Matriculation / Secondary Examination 
Certificate or an equivalent certificate available on the date of submission of application will only be 
accepted by the Commission for determining the Age- eligibility and no subsequent request for its change will 
be considered or granted . 

4.(B) Permissible relaxation of Upper age limit prescribed under para 4(A) above : 

Category-Codes for claiming Age Relaxation as on the date of reckoning : 

Code 
No. 
Category Age-Relaxation permissible beyond 
the Upper age limit 
01 SC/ST 5 years 
02 OBC 3 years 
03 PH 10 years 
04 PH + OBC 13 years 
05 PH + SC/ST 15 years 
09 Ex-Servicemen 
( Unreserved / General ) 
03 years after deduction of the military 
service rendered the actual age as on 
the crucial date. 
10 Ex-Servicemen ( OBC ) 06 years ( 3 years + 3 years) after 
deduction of the military service rendered 
from the actual age as on the crucial 
date. 
11 Ex-Servicemen ( SC/ST ) 08 years ( 3 years + 5 years) after 
deduction of the military service 
rendered from the actual age as on the 
crucial date. 
15 Central Govt. Civilian Employees (General/Unreserved) 
who have rendered not less than 3 years regular and 
continuous service as on crucial date. 
Up to 40 years of age 
17 Central Govt. Civilian Employees ( OBC ) who have 
rendered not less than 3 years regular and continuous 
service as on crucial date. 
Up to 43 years of age 
19 

Central Govt. Civilian Employees ( SC/ST ) who have 
rendered not less than 3 years regular and continuous 
service as on crucial date. 
Up to 45 years of age 

21 Candidates who had ordinarily been domiciled in the 
State of Jammu & Kashmir( Unreserved/General ) 
5 years 
22 Candidates who had ordinarily been domiciled in the 
State of Jammu & Kashmir( OBC ) 
8 years 
23 Candidates who had ordinarily been domiciled in the 
State of Jammu & Kashmir( SC/ST) 
10 years 
24 Widows / Divorced Women / Women judicially 
separated and who are not remarried( 
Unreserved/General ) 
Up to 35 years of age 
25 Widows / Divorced Women / Women judicially 
separated and who are not remarried( OBC ) 
Up to 38 years of age  

26 Widows / Divorced Women / Women judicially 
separated and who are not remarried( SC/ST ) 

Up to 40 years of age 
27 Defence Personnel disabled in operation during 
hostilities with any foreign country or in a disturbed 
area and released as a consequence thereof 
(Unreserved/General ) 
3 years 
28 Defence Personnel disabled in operation during 
hostilities with any foreign country or in a disturbed 
area and released as a consequence thereof( OBC ) 
6 (3+3) years 
29 Defence Personnel disabled in operation during 
hostilities with any foreign country or in a disturbed 
area and released as a consequence thereof (SC/ST) 
8 (3+5) years 
33 Service Clerks in the last year of their colour service in 
the Armed Forces ( Unreserved/General ) 
Up to 45 years of age 
34 Service Clerks in the last year of their colour service in 
the Armed Forces ( OBC ) 
Up to 48 years of age 
35 Service Clerks in the last year of their colour service in 
the Armed Forces ( SC/ST ) 
Up to 50 years of age 
36 Retrenched census employees of Office of Registrar 
General of India (Unreserved/General ) (They will be 
considered only for offices under RGI in their order of 
merit and subject to availability of vacancies ) 
 3 years plus length of service 
rendered by them in connection with 
census, before retrenchment , and 
Weightage of past service. 
37 Retrenched census employees of Office of Registrar 
General of India ( OBC ) 
( They will be considered only for offices under RGI in 
their order of merit and subject to availability of 
vacancies ) 
Do + 3 years 
38 Retrenched census employees of Office of Registrar 
General of India ( SC/ST ) 
( They will be considered only for offices under RGI in 
their order of merit and subject to availability of 
vacancies ) 
Do + 5 years 

Read more: SSC Recruitment 2013 – Apply Online/Offline Multi Tasking (Non Technical) Staff Posts | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/ssc-recruitment/17522/#ixzz2lRaF6DoH

Thursday, November 21, 2013

IBPS Specialist Officer 2013 Notification

IBPS Specialist Officer 2013 Notification – Apply Online for Various Specialist Officer Posts: Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) has issued notification for conducting the Common Written Examination (CWE SPL-III) for the recruitment of Specialist Officer Posts in various cadres like IT, Agriculture, Legal, Marketing, HR, Rajbhasha etc. in various Public Sector Banks. Eligible candidates may apply online from 25-11-2013 to 14-12-2013. Other details like age limit, educational qualification, application fee details, how to apply and other details are given below…
IBPS Specialist Officer (CWE SPL-III) Vacancy Details:
Name of the Posts: Specialist Officer
Name of the Cadres:
1. I.T. Officer (Scale-I)
2. Agricultural Field Officers (Scale I)
3. Rajbhasha Adhikari (Scale I)
4. Law Officers (Scale I)
5. HR/Personnel Officer (Scale I)
6. Marketing Officers (Scale I)
7. I.T. Officers (Scale-II)
8. Law Officers (Scale II)
9. Chartered Accountants (Scale II)
10. Manager Credit (Scale II)/ Finance Executive (Scale II)
IBPS Conducting a Common Written Examination (CWE SPL – III) for selection of personnel for Specialist Officer Cadre Vacancies in the following Public Sector Banks.
Participating Banks:
Allahabad BankIndian Bank
Andhra BankIndian Overseas Bank
Bank of BarodaOriental Bank of Commerce
Bank of IndiaPunjab National Bank
Bank of MaharashtraPunjab & Sind Bank
Canara BankSyndicate Bank
Central Bank of IndiaUCO Bank
Corporation BankUnion Bank of India
Dena BankUnited Bank of India
ECGC     Vijaya Bank
IDBI BankAny Other Bank/Financial Institution
Cut off Score: Candidate have to secure a minimum standard score in each of the tests and also total to be considered to be called for interview.
Age Limit: Candidates minimum age limit should be 20 years and maximum age limit should not exceed 30 years for Post No. 1 to 6 and minimum age limit should be 20 years, maximum age limit should not exceed 35 years for Post No.7 to 10. Age relaxation will be applicable as per rules.
Educational Qualification: Candidates must possess Engineering Degree in Computer Science/ Computer Applications/ Information Technology/ Electronics/ Electronics & Telecommunications/ Electronics & Communication/ Electronics & Instrumentation for Post No.1 &7, Degree (Graduation) in Agriculture/ Horticulture/ Animal Husbandry/  Veterinary Science/ Dairy Science for Post No.2, Post Graduate Degree in Hindi with English as a subject at the degree (graduation) level for Post No.3, Bachelor Degree in Law (LLB) and enrolled as an advocate with Bar Council for Post No.4, Graduate and Full time Post Graduate degree in relevant field for Post No.5 & 6, Bachelor Degree in Law (LLB) for Post No.8, Passed final examination for Chartered Accountants for Post No.9 and Graduate with CFA/ ICWA/ Full time MBA/ Full time PGDBM (Finance) for Post No.10.
Application Fee: Candidates need to pay the application fee of Rs. 100/- for SC/ ST/ PWD and Rs.600/- for all others. Fee can be paid through online by using only Master/ Visa Debit or Credit cards or Internet Banking by providing information as asked on the screen.
Selection Process: Candidates would be selected based on their peformance in Online Common Written Examination (CWE) and Common interview conducted by the participating organisations and coordinated by IBPS.
How to Apply: Eligible and interested candidates can apply online through the website www.ibps.in from 25-11-2013 to 14-12-2013. After completing the procedure of applying online including payment of fees, the candidates should take printout of the system generated online application form along with registration number and password for future reference.
Instructions for Online Application:
1. Before applying online candidates must have a valid email ID, scaneed copy of photograph and signature.
2. Candidates can logon to the website www.ibps.in and click on the Home Page.
3. Open the link ” CWE Spl-III” and then click on the option “Click Here to Apply
Online for CWE- Specialist Officers (CWE-SPL-III) ”to open the online application form.
4. Candidates should enter all the details in the online application form, upload their photo and signature and click on the ‘Submit’ button.
5. Candidates should make the payment of fee through Online as mentioned above.
6. After submission of the payment details, a registration number and password will be generated. Candidates should note their registration number and password for future reference.
7. On successful completion of the transaction, an e-receipt will be generated. Candidates should take printout of the e-receipt.
8. After completing the procedure of applying online including payment of fees, the candidates should take printout of the system generated online application form along with registration number and password for future reference.
Important Dates:
Start date for Online Registration: 25-11-2013
Online Payment of Application Fees: 25-11-2013 to 16-12-2013.
Last date for Online Registration: 14-12-2013.
Download of Call letter for CWE: After 28-01-2014
Date of Online Examination (CWE): 08-02-2014/ 09-02-2014
Sharing of Result Status of CWE: February 2014
Download of call letters for Interview: March 2014
Conduct of Interview: March/April 2014
Allotment: April 2014.
For more details regarding age limit, educational qualification, pay scale, how to apply, selection process, examination centers and pattern, application fee, closing date for online registration and other details are available at given below link…
IBPS Specialist Officer (CWE SPL-III) 2014More Information
IBPS Specialist Officer NotificationGet Details
Online ApplicationFrom 25-11-2013 
IBPS Specialist Officer Eligibility DetailsGet Details
IBPS Specialist Officer Exam Pattern & Interview DetailsGet Details


Read more: IBPS Specialist Officer 2013 Notification – Apply Online for Various Specialist Officer Posts | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/ibps-specialist-officer/109063/#ixzz2lDNtWtes

South Indian Bank Recruitment 2013 – Apply Online for 30 Probationary Clerk Posts:

South Indian Bank Recruitment 2013 – Apply Online for 30 Probationary Clerk Posts: South Indian Bank has advertised notification for recruitment of the Probationary Clerks for Bank’s Ahmedabad Region. Eligible candidates can send their applications can apply online from 20-11-2013 to 02-12-2013 and send applications on or before 07-12-2013. Other details like age limit, educational qualification, selection process and how to apply are given below…
South Indian Bank Vacancy Details:
Total No. of Posts: 30
Name of the Post: Probationary Clerk
Age Limit: Candidates age limit should not exceed 26 years as on 30-09-2013. Age relaxation will be applicable as per the rules.
Educational Qualification: Candidates should possess Graduation from a recognized University having completed a regular 10+2+3/4 course securing at least 55% marks in Science/ Engineering Stream or 50 % marks in Arts/ Other streams, proficient in computer operations.
Selection Process: Candidates would be selected based on their performance in written test and personal interview.
Application Fee: Candidates have to pay the application fee of Rs. 250/- for general category and Rs.50/- for SC/ ST in the form of Demand Draft favoring South Indian Bank Ltd, payable at Ahmedabad.
How to Apply: Eligible candidates can apply online from 20-11-2013 to 02-12-2013 and send printed application, paste a photo-graph, duly sign it with all relevant certificates, dd in an envelope super scribed as “Application for the post of Pro Clerk – Application ref ID – ……(please fill in)……..” to Dy. General Manager, The South Indian Bank Ltd, Regional Office- Ahmedabad, Shop No:415, Ward No:2, SAKAR VII, 4th Floor, Nehru Bridge Corner, Ashram Road, Ahmedabad, Gujarat – 380009” on or before 07-12-2013.
Instructions to Apply Online:
1. Visit website Uwww.southindianbank.com.
2. Click on Carees Link.
3. Click on the link ‘Apply Online’.
4. Fill the details properly and submit.
5. Please note, there will be a system generated User Id.
6. Re-Print the application by using Id and Password.
Important Dates:
Start Date for Submission of Online Application: 20-11-2013
Last Date for Submission of Online Application: 02-12-2013
Last Date for Re-Printing Application Form: 07-12-2013
Last Date for Submission of Application Form: 07-12-2013
For more details regarding age limit, educational qualification, selection process and how to apply and other, click on the following link…..


Read more: South Indian Bank Recruitment 2013 - 30 Probationary Clerk Posts | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/south-indian-bank-recruitment/15301/#ixzz2lDNGWdXP

TMB Recruitment 2013 – Apply Online for Clerk Posts:

TMB Recruitment 2013 – Apply Online for Clerk Posts: 

Tamilnad Mercantile Bank Ltd (TMB) has advertised notification for the recruitment of Clerk Posts. Eligible candidates may apply online from 20-11-2013 to 04-12-2013 and send hard copy on or before 09-12-2013. More details like age limit, qualification, selection process are given below…
TMB Vacancy Details:
Name of the Posts: Clerk
Age Limit: Candidates age should be 24 years for Graduates, 26 years for Post Graduates as on 31-10-2013. Relaxation is available.
Educational Qualification: Candidates should possess Graduation in Arts, Commerce, Science & Engineering or PG.
Selection Process: Candidates will be selected based on their performance in the ONLINE Objective Type Examination, personal interview.
Application Fee: Candidates have to pay the application fee of Rs. 300/- (Rs. 150/- for SC/ ST Candidates) drawn in favour of Tamilnad Mercantile Bank Ltd. payable at Thoothukudi/ Tuticorin or Tirunelveli.
How to Apply: Interested candidates may apply online through website career.tmb.in from 20-11-2013 to 04-12-2013 & hard copy of the printed application, DD, self attested photocopies of documents in proof of age, qualification in an cover super scribed as “Application for Recruitment of Clerks 2014″ should be forwarded to The General Manager, Human Resource Development Department, Tamilnad Mercantile Bank Ltd, Head Office, #57, V E Road, Thoothukudi – 628002 within 5 days from the date of online e-application filing but not later than 09-12-2013.
Instructions to Apply Online:
1. Candidates should possess valid Email Id at the time of registration & should be active at the time of recruitment
2. Logon to website http://career.tmb.in & register as a fresh Applicant
3. Now log on with New Id & fill up the application. Please read the instructions carefully to avoid mistakes.
4. Take the print out of Printed application & submit it to above mentioned address.
Important Dates:
Opening Date for Online Registration: 20-11-2013
Closing Date for Online Registration:  04-12-2013
Last Date for Receipt of Applications: 09-12-2013
For more details regarding age limit, qualification, selection process, pay scale, how to apply are available in the following link…


Read more: TMB Recruitment 2013 – Apply Online for Clerk Posts | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/tmb/15946/#ixzz2lDMQvFcP

Thursday, November 14, 2013

GRADUATE TRAINEE (SCIENCE) (Training & Development Scheme)

                                                 கிளிக் மீ

GRADUATE TRAINEE (SCIENCE) (Training & Development Scheme)
Job Posting Title:  GRADUATE TRAINEE (SCIENCE) (Training & Development Scheme)

Start Date:       13.11.2013
End Date:        27.11.2013
 
Place of Posting: Trivandrum

Requirements:

Maximum Age:  30 Years as on 01/11/2013.
Stipend: Rs. 4000/-, 5000 & 6000/- for 1st, 2nd& 3rd years respectively.

Qualification:

Essential: Any Science Graduate.
*Minimum 50% marks for the qualifying examination required for General candidates. For SC/ST candidates, mark for qualifying examination is 45%*.

General conditions: 
  1. Shortlisted candidates only will be called for the interview.
  2. Canvassing in any form will be a disqualification.
  3. The envelope should be superscribed with the name of the Post Applied for.
  4. Apply only in the prescribed application format to be downloaded from this website.
Interested candidates may send their resume by post only in the format downloaded from the website with self-attested copy of certificate to prove age, qualification, etc along with recent passport size photograph to the following address on or before 27.11.2013:

DEPUTY GENERAL MANAGER (HR)
HLL LIFECARE LIMITED,
HLL BHAVAN, POOJAPURA,
TRIVANDRUM – 695012
KERALA

Sunday, November 10, 2013

Latest Notifications:

Latest Notifications: Banks

Post DateBank NamePost NameQualificationLocal/Language ReservationLast DateMore Information
08/11/2013IBPSTechnical Faculty – 01 PostsBE/B.Tech/MCA/PG(Comp Science).18/11/2013Get Details..
07/11/2013SBIArmourer, Control Room Operators, Pharmacist (Clerical Cadre) – 76 Posts10th Class, D.Pharmacy, 10+2.22/11/2013Get Details..
06/11/2013Shamrao Vithal Co-operative BankBranch, Asst ManagerAny Degree.15 daysGet Details..
06/11/2013Shamrao Vithal Co-operative BankCSR (Clerical Cadre), CSO (Officer Cadre)Degree/PG.30/11/2013Get Details..
02/11/2013Lakshmi Vilas BankHead (AGM)Degree/PG.16/11/2013Get Details
30/10/2013Jharkhand State Co-operative Bank LimitedCEODegree with CAIIB/DBF/Diploma, CA, PG.18/11/2013Get Details..
30/10/2013Catholic Syrian BankAsst Managers – 300 PostsDegree(Relevant Disciplines), BE/B.Tech.10/11/2013Get Details
Other Govt Financial Institutes
Post DateRecruitment BoardPost NameQualificationAdvt NoLast DateMore     Information
30/10/2013Can Fin Homes LimitedJunior Officers – 16 PostsAny Degree.28/11/2013Get Details
UPSC
Post DateExam NameVacanciesQualificationAdvt NoLast DateMore Information
09/11/2013UPSC Advt No. 17/201384Degree, B.E/B.Tech, PG, MD17/201328/11/2013Get Details..
02/11/2013UPSC – CDS (I) Exam 2014509Any Degree, B.E02/2014-CDS-I02/12/2013Get Details
26/10/2013UPSC Advt No. 16/201350Degree/Diploma, MS/MD/DM/MBBS, PG(Relevant Disciplines)16/201315/11/2013Get Details
SSC
Post DateExam NameVacanciesQualificationAdvt NoLast DateMore Information
26/10/2013SSC, North Eastern RegionSr Technical Asst – 04 PostsPG(Relevant Disciplines)04/201308/12/2013Get Details
24/10/2013SSC, North Western RegionTechnical, Scientific Asst, Jr Chemist – 08 PostsBE/B.Tech, B.Sc, PG(Relevant Disciplines)03/201315/11/2013Get Details


Read more: Latest notifications for government jobs, bank jobs and all state jobs | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/latest-notifications/#ixzz2kDtx1zTT

Thursday, November 7, 2013

Latest Notifications: Banks

             Latest Notifications: Banks
Post DateBank NamePost NameQualificationLocal/Language ReservationLast DateMore Information
07/11/2013SBIArmourer, Control Room Operators, Pharmacist (Clerical Cadre) – 76 Posts10th Class, D.Pharmacy, 10+2.22/11/2013Get Details..
06/11/2013Shamrao Vithal Co-operative BankBranch, Asst ManagerAny Degree.15 daysGet Details..
06/11/2013Shamrao Vithal Co-operative BankCSR (Clerical Cadre), CSO (Officer Cadre)Degree/PG.30/11/2013Get Details..
02/11/2013Lakshmi Vilas BankHead (AGM)Degree/PG.16/11/2013Get Details
31/10/2013IBPSHindi Translator – 01 PostDegree/PG.07/11/2013Get Details
30/10/2013Jharkhand State Co-operative Bank LimitedCEODegree with CAIIB/DBF/Diploma, CA, PG.18/11/2013Get Details..
30/10/2013Catholic Syrian BankAsst Managers – 300 PostsDegree(Relevant Disciplines), BE/B.Tech.10/11/2013Get Details
24/10/2013NKGSB Co-operative Bank LtdClerksAny Degree.31/10/2013Get Details
23/10/2013Lakshmi Vilas BankRegional Sales, National Sales, Relationship ManagersDegree/PG/MBA.10 daysGet Details
23/10/2013Lakshmi Vilas BankRegional Sales, Area Sales, Relationship ManagersDegree/PG/MBA.10 daysGet Details
09/10/2013South Indian BankProbationary Clerks – 28 PostsDegree with Comp Knowledge.05/11/2013Get Details


Read more: Latest notifications for government jobs, bank jobs and all state jobs | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/latest-notifications/#ixzz2jz4nnxFG

Wednesday, November 6, 2013

கத்தோலிக் சிரியன் வங்கியில் அதிகாரி பணிவாய்ப்பு- Exciting Career Opportunities in Banking The Catholic Syrian Bank (CSB)

                    click me full details


கத்தோலிக் சிரியன் வங்கியில் அதிகாரி பணிவாய்ப்பு


கத்தோலிக் சிரியன் வங்கியில் புரொபேஷனரி துணை மேலாளர்கள் பதவியில் உள்ள 300 காலி இடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வந்துள்ளது.


வயது: 


30.09.2013 அடிப்படையில் 28 வயதுக்கு உட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும்.


தகுதிகள்:


குறைந்த பட்சம் பட்டப் படிப்பு தேவை. அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் புலத்தை சார்ந்தவர்கள் குறைந்த பட்சம் 60 சதவிகித மதிப்பெண்களுடனும், இதர பிரிவினர் குறைந்த பட்சம் 55 சதவிகித மதிப்பெண்களுடனும் பட்டப் படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும்.


விண்ணப்பிக்கும் முறை:


இந்தப் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க ரூ.500/- தேர்வுக் கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும்.


எழுத்துத் தேர்வு தமிழகத்தின் சென்னை உள்ளிட்ட இதர 6 மையங்களில் நடத்தப்படும்.


முழுமையாக நிரப்பப்பட்ட பரிந்துரைக்கப்பட்ட படிவ மாதிரியிலான விண்ணப்பத்துடன் பயோ-டேடா படிவத்தை இணைத்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.


விண்ணப்பிக்க இறுதி நாள்: 10.11.2013


முழு விவரங்களை அறிய பார்க்க வேண்டிய இணையதள முகவரி:

www.csb.co.in/default.asp

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER