ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Wednesday, October 30, 2013

Ordnance Factory, Ambarnath Semi-Skilled (Group 'C') -– 149 Posts Matric with NAC/NTC CertificateGovernment of India 
Ministry of Defence 
Indian Ordnance Factories, 
 Ordnance Factory, Ambarnath, Dist. Thane (Maharashtra) Pin: 421 502. 
Advertisement No. OFA/LB/IEs/DR/SS/2012-13 
 ORDNANCE FACTORY, AMBARNATH invites ON-LINE Applications from the eligible Citizens 
of India for filling up the following post of Semi-Skilled (Group 'C') in the Pay Band of Rs.5200-
20200/- and Grade Pay of Rs.1800/- plus allowances as admissible to Central Government 
employees. The candidates, who are fulfilling the requisite qualifications/specifications as mentioned 
below, may apply ON-LINE through OFB website www.ofb.gov.in. 

If you full details click the link   >>>  GET DETAILS
Other All India Exams
Post DateRecruitment BoardPost NameQualificationAdvt NoLast DateMore Information
28/10/2013Ordnance Factory, AmbarnathSemiskilled (Group C) – 149 PostsMatric with NAC/NTC Certificate.21 daysGet Details..
28/10/2013Ordnance Factory, AmbarnathApprentices – 23 PostsDiploma, Degree (Engg).30 daysGet Details..
28/10/2013NBRCSr EngineerM.Tech.20/11/2013Get Details..
28/10/2013IIT, HyderabadProject AsstBE/B.Tech with Qualify in GATE.06/11/2013 – Walk inGet Details..
28/10/2013IIT, RoorkeeJRF – 01 PostME/M.Tech.08/11/2013 – Walk inGet Details..
28/10/2013LPSCLibrary Asst, Technical Asst, Technician – 45 PostsSSC with ITI/NAC/NTC, Diploma (Engg), Degree with M.Lib.Sc05/201311/11/2013Get Details..
28/10/2013Shipping Corporation of IndiaEngine Room Petty OfficersDiploma (Mech Engg)/NCTVT.20, 21/11/2013 – Walk inGet Details..
28/10/2013CIMAPJRF/SRF/Project Asst Level II, III – 19 PostsM.Sc/M.Tech(Relevant Disciplines).31/10/2013 – Walk inGet Details..
28/10/2013GAILOfficers, Jr Engineers – 10 PostsDiploma(Engg), Degree with PG(Relevant Disciplines).16/11/2013Get Details..
28/10/2013HLL Life Care LimitedAdmin Executive, Field, Sales, Program Officer, HR Asst, Area Sales Manager12th Class/Degree.31/10/2013 – Walk inGet Details..
28/10/2013CIFARA, SRF – 03 PostsDegree, M.Sc, PG, Ph.D(Relevant Disciplines).01/11/2013 – Walk inGet Details..
28/10/2013Fisheries Survey of IndiaData EnumeratorDegree(Relevant Disciplines).08/11/2013Get Details..
28/10/2013Directorate of Field PublicityField Publicity Assistants – 01 PostAny Degree.27/11/2013Get Details..
28/10/2013Ennore Port LimitedManager, Chief Manager – 02 PostsDegree, PG Degree.15/11/2013Get Details..
28/10/2013Central Govt Health Scheme, JaipurStaff Nurse, Pharmacist, Lab Technician – 05 PostsMatric, 10+2, Diploma(GNM).15 daysGet Details..
28/10/2013NISERProject Fellow I – 01 PostM.Sc(Life Sciences).25/11/2013Get Details..
28/10/2013NIT, RourkelaJunior Research FellowM.Sc(Relevant Disciplines) with Qualify in NET/GATE.10/11/2013Get Details..
28/10/2013NIT, RourkelaJunior Research FellowM.Sc/M.Tech(Relevant Disciplines).15/11/2013Get Details..
28/10/2013SAIL, Salem Steel PlantMedical Officers, Attendant cum Technician Trainee – 55 PostsMatric with ITI, MBBS.25/11/2013Get Details..
28/10/2013MANUUProducersDegree(Engg)/PG Degree/Diploma.08/11/2013Get Details..
28/10/2013All India Management AssociationManagers, Executives – 31 PostsBE/B.Tech, ACS, ACA/AICWA/M.Com/MBA/PG Diploma.16/11/2013Get Details..
28/10/2013IOCL, Panipat RefineryApprentices – 44 PostsDiploma(Engg), 10th, 12th Class, ITI, B.Sc(PCM).09/11/2013Get Details..
28/10/2013IIMCRA/Data Analyst – 02 PostsDegree/PG(Relevant Disciplines).01/11/2013Get Details..


Read more: Latest notifications for government jobs, bank jobs and all state jobs | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/latest-notifications/#ixzz2j5hdXG2D


Tuesday, October 29, 2013

NKGSB Co-op. Bank Ltd. invites applications for recruitment in Clerical Grade for branches in Mumbai, Pune & Alibaug.

NKGSB Co-op. Bank Ltd. invites applications for recruitment in Clerical Grade for branches in Mumbai, Pune & Alibaug. Interested candidates should apply online till 31st October 2013.
Important Dates

Last date to apply online: 31st October 2013
Last dates for offline payment of application fees through: 2nd November 2013
Date for written test: 23 November 2013 (Tentative)
Training Period : Six months
Emoluments: Rs. 10000 per month (consolidated pay during training period )
(Will be taken on probation of six months after completion of training)
Eligibility Criteria
Age limit: (as on 1 October 2013)
Age : Not above 27 years. For Post Graduates, not above 28 years
Educational Qualification: Graduates with minimum 50% marks at 1st attempt. Graduation in any discipline Preference will be given to candidates with computer knowledge.

Application Fees: Non-Refundable application fees of Rs. 500/- to be paid through any of our Branch.

These candidates would be required to take a printout of the system generated fee payment challan, immediately after the submission of the online application form, and deposit the feesat any branch of the NKGSB Co-op. Bank Ltd. from 2nd working day after registration. Thepayment should be made within 3 working days using the System generated challan. The Registration process is completed as soon as the fee is deposited.

3 days after the fee payment, candidates will be able to take a print out of the submitted application form along with the fee details mentioned on it. They should retain it for future reference.

Selection Procedure: Selection will be done on the basis of candidates’ performance in the written Test and Interview.

The 2 hour (120 minutes) Online Test will be conducted in English. All eligible candidates will be called for the 200 marks Objective type test aimed to assess candidates’ Reasoning Ability, knowledge of English Language, Numerical Ability, General Awareness (with special reference to Banking Industry) and Computer Knowledge.

Appointment of selected candidates is subjected to his/her being declared medically fit.
Candidates qualifying for the Interview will have to produce all Original Certificates /
documents and print out of the online application for verification.Call letters for written test: All eligible candidates will be able to download call letters from
the Bank’s website www.nkgsb-bank.com by entering their Registration Number and date of birth.
The call letters will be made available for download about 7 days before the date of
examination and a SMS & e-mail communication about availability of the call letters for
download will be sent to the candidates.
Candidates will have to produce a valid photo identity proof and Call Letter for verification and  submit a copy of the ID proof and call letter, in original, at the time of online examination, failing which they will not be allowed to appear for the examination.

How to Apply: Interested eligible candidates can apply online through Bank’s website
www.nkgsb-bank.com till 31st October 2013.
NOTE: Candidates should furnish correct Mobile number / email address to receive the registration confirmation.
Candidates should regularly check / visit check their registered e-mail account and Bank’s website for new updates.
Latest Notifications: Banks
Post DateBank NamePost NameQualificationLocal/Language ReservationLast DateMore Information
24/10/2013NKGSB Co-operative Bank LtdClerksAny Degree.31/10/2013Get Details
23/10/2013Lakshmi Vilas BankRegional Sales, National Sales, Relationship ManagersDegree/PG/MBA.10 daysGet Details
23/10/2013Lakshmi Vilas BankRegional Sales, Area Sales, Relationship ManagersDegree/PG/MBA.10 daysGet Details
17/10/2013Khammam District Central Co-operative Bank LtdCEOCA, BE, Degree with CAIIB/DBF/Diploma, PG(Relevant Disciplines).30/10/2013Get Details..
16/10/2013Catholic Syrian BankCA, Law, IT, Agriculture Officers – 100 PostsB.Tech/M.Tech/MCA, Degree, PG(Relevant Disciplines).25/10/2013Get Details
09/10/2013South Indian BankProbationary Clerks – 28 PostsDegree with Comp Knowledge.05/11/2013Get Details
27/09/2013Hanumangarh Central Co-operative Bank LtdAssistants – 04 Posts10th Class.30/10/2013Get Details


Read more: Latest notifications for government jobs, bank jobs and all state jobs | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/latest-notifications/#ixzz2j5lHuLLL


Monday, October 28, 2013

Friday, October 25, 2013

South Indian Bank Recruitment 2013 – Probationary Clerk Posts:

South Indian Bank Recruitment 2013 – Probationary Clerk Posts: South Indian Bank has issued notification for recruitment of the Probationary Clerks for branches under Bank’s Kolkata Region. Eligible candidates can send their applications on or before 05-11-2013. Other details like age limit, educational qualification, selection process and how to apply are given below…..
South Indian Bank Vacancy Details:
Total No. of Posts: 28
Name of the Post: Probationary Clerk
Name of the Region:
1. West Bengal: 15 Posts
2. Odisha: 04 Post
3. Assam: 03 Post
4. Chhattisgarh: 03 Post
5. Tripura: 02 Post
6. Nagaland: 01 Post
Age Limit: Candidates upper age limit should not exceed 26 years as on 31-08-2013. Age relaxation will be applicable as per the rules.
Educational Qualification: Candidates should possess Graduation from a recognized University having completed a regular 10+2+3 course securing at least 55% marks in Science Stream or 50 % marks in Arts/ Other streams. Candidates should be proficient in computer operations.
Application Fee: Candidates have to pay the application fee of Rs.250/- for general category and Rs.50/- for SC/ST, to be paid by means of Demand Draft (Crossed Account Payee) favoring South Indian Bank, payable at Kolkata.
Selection Process: Candidates would be selected based on their performance in written test and interview.
How to Apply: Eligible candidates can send their applications in the prescribed format along with self attested copies of all mark lists and certificates to prove the age and qualifications enclosed in an envelope super scribed with “Application for the Post of Pro. Clerks” should reach to Dy. General Manager, The South Indian Bank Ltd, Regional Office- Kolkata, Door No.20 A, Mother Teresa Sarani (Park Street), 1st Floor, Flat No.1, Kolkata-700016, so as to reach on or before 05-11-2013.
Last Date for Submission of Application Form: 05-11-2013.
For more details regarding age limit, educational qualification, selection process and how to apply and other, click on the following link…..


Read more: South Indian Bank Recruitment 2013 - Probationary Clerk Posts | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/south-indian-bank-recruitment/15301/#ixzz2iktvP32y

SAIL, Rourkela Steel PlantOCT, ACT (Trainee) – 231 PostsMatric with ITI, Diploma(Engg)03/201329/11/2013


SAIL, Rourkela Steel PlantOCT, ACT (Trainee) – 231 PostsMatric with ITI, Diploma(Engg)03/201329/11/2013

CLICK FULL DETILS---CLICK MERead more: Latest notifications for government jobs, bank jobs and all state jobs | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/latest-notifications/#ixzz2ikqYXJPO
All India Trade Test ( CTS ) - July 2013 - CLICK THE IMAGE
Free Web Proxy

Wednesday, October 23, 2013

ALL INDIA TRADE TEST RESULT ( ITI ) - CLICK THE IMAGE


Free Web Proxy


              ALL INDIA TRADE TEST RESULT (ITI)   CLICK THE LINK -  

                           ALL INDIA TRADE TEST RESULT (ITI)
             ALL INDIA TRADE TEST RESULT (ITI)   CLICK THE LINK -  

                           ALL INDIA TRADE TEST RESULT (ITI)Tuesday, October 22, 2013

South Eastern Railway Recruitment 2013 – 54 Group C & D Posts:

South Eastern Railway Recruitment 2013 – 54 Group C & D Posts: South Eastern Railway has given employment notification for the Recruitment of 54 Sports Persons under Sports Quota. Eligible candidates can send their applications in prescribed format on or before 28-10-2013 till 18.00 hrs and for the candidates living in far areas can send on or before 12-11-2013 till 18.00 hrs. For more details regarding age limit, educational qualification, selection, how to apply and other detail are given below…

South Eastern Railway Vacancy Details:
Total No. of Posts: 54
Name of the Posts: 
1. Group – C: 31 Posts
2. Group – D  (Erstwhile): 23 Posts

Age Limit: Candidates should possess minimum of 18 years and maximum of 25 years as on 01-01-2014. Age relaxations are applicable as per the rules.
Educational Qualification: Candidates should possess  University Degree or its equivalent for GP of Rs. 2800/- Pass in Matric or its equivalent for having GP of Rs.1900/- & Rs.2000/ and Matric or ITI Or its equivalent for having GP of Rs.1800/-. Candidates should possess National Level,InterState level Sports achievements
Examination Fee: Candidates have to pay examination fee of Rs.100/- for unreserved & OBC candidates in the form of Demand Draft/ IPO from any nationalized bank drawn in favour of the addressee as per the areas given in the notification. SC / ST, Women, Minorities & Economically backward class candidates are exempted from payment of examination fees.

Selection Process: Candidates will be selected based on physical fitness test, interview.

How to Apply: Eligible candidates can send their applications in prescribed format on A4 size plain paper with own handwriting, two passport size photograph, attested copies of all certificates, Sports achievement Certificates in an envelope at the top write the “name of the event, category applied for and post applied for” in block letters and superscribed as Application for recruitment against Sports Quota- 2013-14 on or before 28-10-2013 and the candidates living in far areas can send on or before 12-11-2013.

Important Dates:
Last Date for Receipt of Applications: 28-10-2013.
Last Date for Receipt of Applications for far area candidates: 12-11-2013.
For more details regarding age limit, educational qualification, selection, how to apply, vacancies and other details are available in the following link…

Click here for Recruitment Advt & Application Form


Read more: South Eastern Railway Recruitment 2013 – 66 Scouts & Guides, Sports Quota Posts | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/south-eastern-railway-recruitment/8659/#ixzz2iTS5ieze

East Central Railway Recruitment 2013 – 56 Sports Person Vacancies:

East Central Railway Recruitment 2013 – 56 Sports Person Vacancies: East Central Railway, Hajipur has posted employment notification for the recruitment of Sports Person in Group – C Category. Eligible candidates can send their applications on or before 28-10-2013 and the candidate belongs to Andaman and Nicobar region can send on or before 11-11-2013. Other details like age limit, educational qualification, application fee details, selection process and how to apply are given below…
East Central Railway Vacancy Details:
Total No. of Posts: 56
Name of the Post: sports Persons in Group C
I. Requirement of Players in Head Quaters/ ECR, Hajipur: 31 Posts
1. Grade Pay – Rs. 2800/ 2400: 05 Posts
2. Grade Pay – Rs. 2000/ 1900: 16 Posts
3. Grade Pay – Rs. 1800: 10 Posts
Requirement of Players in Grade Pay Rs. 1800 in all the 05 Divisons of East Central Railway: 25 Posts
1. Dhanbad Division: 05 Posts
2. Mughalsarai Division: 05 Posts
3. Danapur Division: 05 Posts
4. Sonpur Division: 05 Posts
5. Samastipur Division: 05 Posts
Age Limit: Candidates should possess an age of 18 to 25 years as on 01-01-2014.
Educational Qualification: Candidates should possess Matriculation or ITI for Grade Pay – Rs. 1800, Matriculation with 55% marks or equivalent for Grade Pay – Rs. 2000/ 1900 and Intermediate in Science with Maths & Physics for Grade Pay – Rs. 2400, Graduation or equivalent for Grade Pay – Rs. 2400. Sportsperson who has the sports achievement in team or individual event in the games mentioned in the notification.
Selection Process: Candidates will be selected based on Trail & Interview
Examination Fees: Candidates need to pay Rs.60/- (for Grade Pay- Rs. 2800/ 2400/-) and Rs 40/- (for Grade Pay- Rs 2000/ 1900 & Rs 1800/-) through Indian Postal Order in favour of FA & CAO, East Central Railway & payable at Hajipur. For Female Candidates, SC / ST and Minority (Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Zoroastrians {Parsis}) are fully exempted from examination fee.
How to Apply: Eligible candidates can send their applications in prescribed format should be neatly typed or hand written either in English or Hindi on a A-4 size paper and should be filled in own hand writing, passport size photograph, Self Attested copies of all certificates in support of age, caste, IPO, and has to reach on or before 28-10-2013, for candidates living in Andaman and Nicobar Region can send on or before 11-11-2013 up to 18:00 Hrs.
Important Dates:
Last Date for Receipt of Applications: 28-10-2013 up to 18:00 Hrs
Last Date for Receipt of Applications for Andaman and Nicobar Region: 11-11-2013 up to 18:00 Hrs.
For more details regarding age, qualifications, pay scale, selections and other information click on the below link…


Read more: East Central Railway Recruitment 2013 – 56 Sports Person Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/east-central-railway-ecr-recruitment/9657/#ixzz2iTQdxx4N

Saturday, October 19, 2013

SBI General Insurance Recruitment 2013 – Apply Online for Various Vacancies:

SBI General Insurance Recruitment 2013 – Apply Online for Various Vacancies:

 State Bank of India (SBI) General Insurance has posted employment notification for the recruitment of Manager, Assistant Manager, Executive & other Posts. Eligible candidates can apply through online on or before 22-10-2013. More details regarding educational qualifications, age limit, selection and application process are mentioned below…
SBI General Insurance Vacancy details:
Name of the Posts:
I. Vacancies in Claims
1. Assistant Manager Commercial Claims
2. Executive/ Senior Executive-Assessing
3. Assistant Manager – Regional Supply chain
4. Deputy Manager – National Motor Supply Chain
5. Assistant Manager/ Senior Executive – Claims Litigation & Recovery Specialist
6. Manager/Sr. Manager Commercial Claims
7. Assistant Manager – Personal Accident
8. Vice President Claims – Corporate Operations
II. Vacancies in Human Resource & Learning
9. HR & Learning Manager
III. Vacancies in Information Technology
10. Manager – Disaster Recovery
11. Deputy Manager – Information Management
12. Manager – Information Management
IV. Internal Audit, Control & Risk
13. Executive/ Sr. Executive/ Assistant Manager – Internal Audit
V. Vacancies in Legal & Compliance
14. Manager – Compliance
VI. Vacancies in Operations
15. Branch Operations Head (Grade: Asst. Manager/ Sr. Executive)
VII. Vacancies in Sales & Marketing
16. Branch Manager (in the grade of Manager/ Deputy Manager)
VIII. Vacancies in Retail Sales
17. Unit Manager Agency Retail (Executive/ Senior Executive)
18. Executive (Retail)
19. Assistant Manager – Agency (Retail)
IX. Vacancies in SME Sales
20. Assistant Manager – Bancassurance (SME – Small and MediumEnterprise)
21. Unit Manager Agency (SME – Small & MediumEnterprise) (Executive/ Senior Executive)
22. Executive (SME – Small & MediumEnterprise)
23. Assistant Manager – Agency (SME)
X. Vacancies in Strategy, Information & Performance
24. Sr. Executive/ AM/ DM – Data Quality & Business Intelligence
Educational Qualification: Candidates must possess Graduation in any discipline or Diploma/ Degree in Engineering in any discipline for S. No I, IV Posts; Bachelor’s degree in Engineering (IT Discipline) for S. No III Post; LLB for S. No V Post; Graduation/ Post Graduation in any faculty, Higher Secondary Education/ Senior Secondary Education (12th Pass) for S. No VI Post. Refer notification for post wise educational qualification.
Selection Process: Candidates will be selected based on their performance in interview.
How to Apply: Interested and eligible candidates can submit applications through online on or before 22-10-2013.
Instructions to Apply Online:
1. Visit the Website www.sbigeneral.in.
2. Click on the link Carees@ SBI General
3. Click on the Link ‘Application Form’.
4. Fill the details properly in the downloaded application form.
5. Save the Application Form.
6. Upload the saved application form by using Browse/ Choose File Button and fill the form.
7. Submit the application by Pressing Submit Button.
Last Date for Submission of Application: 22-10-2013.
For more details regarding age, qualifications, pay scale, selections and other information click on the below link…


Read more: SBI General Insurance Recruitment 2013 – Apply Online for Various Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/sbi-general-insurance-recruitment/15356/#ixzz2i9c11LuY

Sunday, October 13, 2013

RRC Kolkata Recruitment 2013 – 2830 Helper, Porter & Other Posts:

RRC Kolkata Recruitment 2013 – 2830 Helper, Porter & Other Posts: 

Railway Recruitment Cell (RRC), Kolkata has advertised notification for the recruitment of Helper, Porter & Other posts in Eastern Railway. Eligible candidates can send applications in the prescribed format on or before 15-11-2013 by 17.00 hrs and 02-12-2013 by 17.00 hrs for remote areas. More details regarding educational qualifications, age limit, selection and application process are mentioned below…
RRC ER Vacancy details:
Total No. of Vacancies: 2830
Name of the Posts:
For Eastern Railway
1. Porter: 142 Posts
2. Gateman: 08 Posts
3. Safaiwala/ Peon/ RR Cook/ RR Bearer: 15 Posts
4. Gate-Keeper: 27 Posts
5. Track-man: 280 Posts
6. Helper/ Khalasi: 23 Posts
7. Velveman/ Chowkider/ Mali: 06 Posts
8. Khalasi/ Helper: 426 Posts
9. Helper-I: 324 Posts
10. StoreKhalasi/ Helper/ Peon/ Safaiwala: 820 Posts
11. Helper: 388 Posts
12. Safaiwala/ H.A/ Ayah: 47 Posts
13. WRB/ WB Porter/ Khalasi/ Markman/ Sealman: 13 Posts
14. Peon: 03 Posts
For C.L.W
15. Helper-II: 240 Posts
16. Peon/ CKDR/ Sanitary/ Cleaner/ Helper: 68 Posts
Age Limit: Candidates age limit should be 18 to 33 years as on 01-01-2014. Relaxation is applicable as per the rules.
Educational Qualification: Candidates should be minimum 10th Pass or ITI or equivalent and recognized by Indian Railways on the date of application.
Selection Process: Candidates will be selected on the basis of their performance in written examination, Physical Efficiency Test (PET) followed by original documents verification.
Examination Fee: Candidates have to pay Examination Fee of Rs.100/- in the form of crossed Demand Draft/ Pay Order from any Nationalized Bank or crossed Indian Postal Order from any Post Office drawn in favour of “ Senior Personnel Officer (Recruitment), Railway Recruitment Cell, Eastern Railway” payable at “ KOLKATA”. (No Fee for SC/ ST, PWD (PH), Women, Minority Communities, Ex-servicemen and Economically Backward Classes/ Sections).
How to Apply: Interested candidates must send applications in the prescribed format along with self attested photocopies of all relevant certificates, DD, one passport size photograph (affixed) enclosed in an envelope super scribed as “Application for Recruitment in Pay Band-I Rs.5200-20200/- with GP Rs.1800/- Eastern Railway” to “Senior Personnel Officer (Recruitment), Railway Recruitment Cell, Eastern Railway, 56, C.R.Avenue, RITES Building, 1st Floor, Kolkata – 700 012” or drop in the Application Box kept in the Office on or before 15-11-2013 by 17.00 hrs and 02-12-2013 by 17.00 hrs for remote areas.
Important Dates:
Last Date for Submission of Application: 15-11-2013 by 17.00 hrs
Last Date for Submission of Application for Remote Areas: 02-12-2013 by 18.00 hrs
For more details regarding age, qualifications, pay scale, selections and other information click on the below link…


Read more: RRC Kolkata Recruitment 2013 – 2830 Helper, Porter & Other Posts | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/rrc-kolkata/75030/#ixzz2hZSvOHRC

Saturday, October 12, 2013

Special Class Railway Apprentices Exam 2014 – Apply Online for 42 Posts:


Special Class Railway Apprentices Exam 2014 – Apply Online for 42 Posts

Union Public Service Commission (UPSC)conducts the Special Class Railway Apprentices’ Examination, 2014 to select candidates for the appointment as Special Class Apprentices in Mechanical Department of Indian Railways. Eligible candidates can apply online from 05-10-2013 to 04-11-2013. Other details like age limit, educational qualification, selection procedure and how to apply are given below…
Special Class Railway Apprentices Exam 2014 Vacancy Details:
Total No of Vacancies: 42
Name of the Exam: SCRA Exam 2014
Age Limit: Candidate must have attained the age of 17 years and must not have attained the age of 21 years on 01-01-2014. Age relaxations will be applicable as per rules.
Educational Qualification: Candidates must have passed in the first or second division, the Intermediate or an equivalent Examination of a University or Board with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as subjects of the examination. Graduates with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as their degree subjects.
Application Fee: Candidates should pay the fee of Rs. 100/- either by depositing the money in any Branch of SBI by cash or by using net banking facility of State Bank of India/ State Bank of Bikaner & Jaipur/ State Bank of Hyderabad/ State Bank of Mysore/ State Bank of Patiala/ State Bank of Travancore or by using Visa/ Master Credit/ Debit card. SC / ST / Female / PH candidates are exempted from payment of fee.
Selection Process: Candidates will be selected on the basis of Written Examination and Interview.
How to Apply: Eligible candidates may apply online through the website www.upsconline.nic.in from 05-10-2013 to 04-11-2013. After submission of Online Application candidates must take the print out of application form and keep it safe for further reference/use.
Instructions for Online Application:
1. Log on to www.upsconline.nic.in website and click on Online application for Various Examinations of UPSC link.
2. Candidates must then select the Part I of Application by selecting the link Click Here below Part I Registration of desired service.
3. Fill all the marked details of Part I of Application Form and then make the payment.
4. After making payment online or offline candidates must revisit the website.
5. This time candidates need to select the link Click Here below Part II Registration.
6. Again fill all the mandatory details in Part II of Application.
7. Upload the scanned Photograph and Signature at the places provided and Submit the Application.
8. Take print out of Online Application and retain it for further use.
Important Dates:
Date of Notification: 05-10-2013
Starting Date for Online Registration: 05-10-2013
Last date for Online Registration: 04-11-2013 till 11:59 PM
Date of Written Examination: 12-01-2014
For more details regarding age limit, educational qualification and application fee, how to apply, online application, syllabus and other details, click on the following link….


Read more: Special Class Railway Apprentices Exam 2014 - Apply Online for 42 Posts | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/special-class-railway-apprentices/19124/#ixzz2hTnraBLN

Wednesday, October 9, 2013

Applications are invited for Appointment to the post of ‘Clerk’ in Abhyudaya Co-operative Bank Ltd., (2013-14)

Abhyudaya Co-Operative Bank Ltd. 
(Multi-State Scheduled Bank) 
K.K. Tower, Abhyudaya Bank Lane, 
Off.G.D.Ambekar Marg, Parel Village, 
Mumbai-400 012.

Applications are invited for Appointment to the post of ‘Clerk’ in 

Abhyudaya Co-operative Bank Ltd., (2013-14) 

Details: CLICK ME

Monday, October 7, 2013

ஐஏஎஸ் தேர்வு மாணவர்களுக்கு தமிழக அரசு இலவசப் பயிற்சி

ஐஏஎஸ் தேர்வு அரசு இலவசப் பயிற்சி
மோ. கணேசன்


ஐ.ஏ.எஸ்., ஐ.பி.எஸ். உள்ளிட்ட பணிகளில் சேருவதற்காக மத்திய  அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு எழுத விரும்பும் மாணவர்களுக்கு  தமிழக அரசு இலவசப் பயிற்சி அளிக்கிறது.

சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு தமிழக அரசுத் துறை நிறுவனமான சென்னையிலுள்ள அண்ணா மேலாண்மை நிலையத்தின் கீழ் இயங்கும் அகில இந்திய குடிமைப் பணிகள் தேர்வு பயிற்சி மையம், இலவசப் பயிற்சியை அளித்து வருகிறது. இப்பயிற்சி மையம் தமிழகத்தில் உள்ள, குறிப்பாக பொருளாதார நிலையில் மிகவும் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டதாகும்.

கடந்த 2000-மாவது ஆண்டிலிருந்து தற்போது வரை 368 பேர்களை சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் வெற்றி பெற வைத்திருக்கிறது இந்தப் பயிற்சி மையம். கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் இந்திய அளவில் ஏழாமிடமும், தமிழக அளவில் முதலிடமும் பிடித்த பிரபுசங்கர், இந்நிறுவனத்தில் நேர்காணல் தேர்வுக்குப் பயிற்சி எடுத்தவரே. 2011-ஆம் ஆண்டு சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் தமிழகத்திலிருந்து ஐ.பி.எஸ். ஆக தேர்ச்சி பெற்ற தி.ஸ்ரீஜித்தும் இங்கு பயிற்சி பெற்றவர்தான்.

இங்கு பயிற்சியில் சேரும் மாணவர்களுக்கு இலவச தங்கும் வசதியும் செய்து தரப்படுகிறது. பெண்களுக்கென தனி விடுதி வசதியும் உண்டு. 24 மணி நேரம் இணையதள வசதி, 21 ஆயிரம் புத்தகங்கள் கொண்ட நூலகம், நேர்த்தியான வகுப்பு, ஒளி,ஒலி வகுப்பறை, தங்குமிடம் என அனைத்தையும் இலவசமாகக் கொடுத்து சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுக்கு உங்களை முழுமையாக தயார் செய்கிறது இப்பயிற்சி மையம். தரமான ஆசிரியர்கள், சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்களின் வழிகாட்டுதல்கள், தன்முனைப்புப் பயற்சிகள், ஊக்குவிப்புப் பயிற்சிகள், பாடவாரியான பயிற்சிகள், குழு விவாதம் உள்பட அனைத்தும் இங்கு உண்டு.

2014-ஆம் ஆண்டில் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு எழுத இருப்பவர்களுக்கு இலவசப் பயிற்சி நடத்துவதற்கான அறிவிப்பை இப்பயிற்சி மையம் வெளியிட்டுள்ளது. இங்கு பயிற்சி பெற விரும்புவோர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மாணவராக இருக்க வேண்டும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். 01.08.2014 நிலவரப்படி விண்ணப்பதாரர், குறைந்தபட்சம் 21 வயது ஆனவராக இருக்க வேண்டும். அதிகபட்சமாக 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். ஆதிதிராவிடர், அருந்ததியர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், பிற்படுத்தப்பட்டோர், பிற்படுத்தப்பட்டோர்-முஸ்லிம், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் பிரிவினைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு 3 ஆண்டுகளும், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு  10 ஆண்டுகளும் வயது வரம்பில் விலக்கு அளிக்கப்படும்.

முழு நேரப் பயிற்சியில் ஆதி திராவிடர் பிரிவைச்  சேர்ந்தவர்களுக்கு 82 இடங்களும், அருந்ததியர் பிரிவைச்  சேர்ந்தவர்களுக்கு 16 இடங்களும், பழங்குடியினர் பிரிவைச்  சேர்ந்தவர்களுக்கு 2 இடங்களும், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் பிரிவைச்  சேர்ந்தவர்களுக்கு 36 இடங்களும், பிற்படுத்தப்பட்டோர் பிரிவைச்  சேர்ந்தவர்களுக்கு 48 இடங்களும், பிற்படுத்தப்பட்டோர் (முஸ்லிம்) பிரிவைச்  சேர்ந்தவர்களுக்கு 6 இடங்களும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு  6 இடங்களும், பொதுப் பிரிவினருக்கு 4 இடங்களும் ஓதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதே அடிப்படையில் பகுதி நேர பயிற்சிக்காக 100 மாணவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

பெற்றோரின் ஆண்டு வருமானம் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கும் கீழ் உள்ள மாணவர்களுக்கு, உணவுக் கட்டணமும் இலவசம். இவர்கள், நூலக காப்புத் தொகையாக  ரூ. 3 ஆயிரம் செலுத்த வேண்டும். இந்த கட்டணம் பயிற்சியின் முடிவில் திருப்பித் தரப்படும்.

பெற்றோரின் ஆண்டு வருமானம் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கும் மேல் உள்ள மாணவர்கள், உணவுக்கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். நூலக காப்புத் தொகையாக ரூ. 5 ஆயிரம் செலுத்த வேண்டும். இக்கட்டணம் பயிற்சியின் முடிவில் திருப்பித் தரப்படும். பொதுப் பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டும் முழுநேர பயிற்சிக்கு கட்டணமாக ஆயிரம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டும். பகுதி நேரப் பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் அனைவரும், பயிற்சிக் கட்டணமாக  ரூ.3 ஆயிரம் செலுத்த வேண்டும். நூலக காப்புத் தொகையாக  ரூ. 3 ஆயிரம் செலுத்த வேண்டும். இந்த தொகை பயிற்சியின் முடிவில் திருப்பித் தரப்படும். பகுதி நேர பயிற்சி வகுப்புகளில் சேருவோருக்கு, வாராந்திர  நாட்களில் மாலை 6.30 மணி முதல் இரவு 8.30 மணி வரையிலும், சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் முழு நேரமாகவும் பயிற்சி அளிக்கப்படும். இவர்களுக்கு உணவு, விடுதி வசதி வழங்கப்படமாட்டாது.

இத்தேர்வு எழுத விரும்பும் விண்ணப்பதாரர்கள், அலுவலக வேலை நாட்களில் (காலை 10.30 மணி முதல் மாலை 5.30 மணி வரை) தங்களது ஜாதி, வயது மற்றும் பட்டப்படிப்புச் சான்றுகளின் நகல்களை சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் அலுவலகத்தில் உள்ள மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர்  நல அலுவலகத்தில் சமர்ப்பித்து, உரிய விண்ணப்பங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர்  நல அலுவலர்களிடமே சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். சென்னையைச்  சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் மட்டும்  சென்னையில் உள்ள பயிற்சி மைய வளாகத்தில் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

இந்தப் பயிற்சியில் சேர விரும்பும் மாணவர்களைத் தேர்வு செய்வதற்கான, நுழைவுத் தேர்வு நவம்பர் 10-ஆம் தேதி காலை 10.30 மணிக்கு நடத்தப்படுகிறது.  இரண்டு மணி நேர அளவில் நடைபெற இருக்கும் இந்த நுழைவுத் தேர்வு அப்ஜெக்டிவ் முறையில் இருக்கும். 100 கேள்விகளைக் கொண்ட இந்த நுழைவுத் தேர்வுக்கு மொத்தம் 200 மதிப்பெண்கள்.

சென்னை, திருச்சி, மதுரை, கோயம்புத்தூர், திருநெல்வேலி, சேலம், வேலூர், சிதம்பரம்,  தஞ்சாவூர், தர்மபுரி மற்றும்  சிவகங்கை ஆகிய ஊர்களில் இத்தேர்வை எழுதலாம்.

இந்திய வரலாறு மற்றும் இந்திய தேசிய இயக்கம், இந்திய மற்றும் உலக புவியியல்,  இந்திய அரசியலமைப்பு மற்றும் நிர்வாக முறை, பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக வளர்ச்சி, பொது அறிவியல், நடப்பு நிகழ்வுகள், சுற்றுப்புறச் சூழ்நிலை தொடர்பான பொது விவாதங்கள், பருவநிலை மாற்றங்கள் மற்றும் உயிரின பரிணாம வளர்ச்சி, அடிப்படை எண் அறிவு, பகுத்தறியும் திறன், பொதுப்புத்திக் கூர்மை மற்றும் புரிந்துகொள்ளும் திறன் ஆகியவற்றில் இருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும். நுழைவுத் தேர்வுக்கான மாதிரி வினாத்தாள் குறித்த விவரங்கள் இணைய தளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இப்பயிற்சி மையம் நடத்தும் நுழைவுத் தேர்வில் தகுதி பெறும் முதல் இருநூறு மாணவர்களுக்கு இலவசப் பயிற்சியும், இலவச தங்குமிடமும் வழங்க இருக்கிறது. இதுமட்டுமின்றி வேலை செய்துகொண்டே, பகுதி நேரமாக பயிற்சி பெற விரும்பும் 100 பேரை தேர்வு செய்து அவர்களுக்கும் இங்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.  வருகிற டிசம்பர் மாதத்திலிருந்து முதல் நிலைத் தேர்வுக்கான பயிற்சி தொடங்க உள்ளது.

பயிற்சி நிலையத்தின் முகவரி:
முதல்வர்,
அகில இந்திய குடிமைப்பணித் தேர்வுப் பயிற்சி மையம்,
163/1, ‘காஞ்சி கட்டிடம்’, பி.எஸ்.குமாரசாமி ராஜா சாலை,
(கீரின்வேஸ் ரோடு), ராஜா அண்ணாமலைபுரம், 
சென்னை-600 028.
விவரங்களுக்கு: www.civilservice coaching.com
தொலைபேசி: 044-24621475

முக்கிய தேதிகள்
விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர வேண்டிய கடைசி நாள்: 15.10.2013
நுழைவுத் தேர்வு நடைபெறும் நாள் : 10.11.2013

DAILY THANTHI -வேலை வாய்ப்பு செய்திகள்

                                                   
                                                     தினத்தந்திக்கு நன்றி 
           
        DAILY THANTHI -வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் கிளிக்  மீ 


Sunday, October 6, 2013

AIIMS Recruitment 2013 – Apply Online for 138 Clerk, DEO & Other Posts:1) AIIMS Recruitment 2013 – Apply Online for 138 Clerk, DEO & Other PostsAll India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Patna has published recruitment notification for clerk, Attendant, DEO Posts. Eligible candidates can apply through online from 03-10-2013 to 23-10-2013 up to 05:00 PM. More details like age limit, qualification, selection process are given below…
AIIMS Vacancy Details:
Total No. of Posts: 138
Name of the Posts:
1. Lower Divisional Clerk: 36 Posts
2. Hospital Attendant Grade III (Nursing Orderly): 100 Posts
3. Data Entry Operator Grade A: 02 Posts
Age Limit: Candidates age should be in between 18 & 27 for S.No.1 Post, 18 & 30 for S.No.2 Post, up to 30 years for S.No.3 Post.
Educational Qualification: Candidates should possess 10th / Matriculation Pass or equivalent for S.No.1, 2 Posts, Degree of a recognized university or equivalent for S.No.3 Post with relevant experience.
Selection Process: Selection Process will be done on the basis of written test/ skill test/ interview.
Application Fee: Candidates need to pay Rs. 500/- for General/ OBC (Rs. 100/- for SC/ ST candidates) + Transaction Charges as applicable with policy of concerned banks and Payment should be made through online payment mode. No fee for Physically Handicapped Candidates.
How to Apply: Eligible candidates can apply through online from 03-10-2013 to 23-10-2013 till 05:00 PM.
Instructions to Apply Online:
1. Log on the web site http://aiimspatna.org/.
2. Click on the Link Recruitment and click apply at the post.
3. Enter your email ID and password and login and enter your details.
4. Click on the Submit after verifying that all the details are provided.
5. Click on the print after submission and the print out and all certificate has to be produced at the time of interview.
Important Dates:
Opening Date for Apply Online: 03-10-2013.
Last Date to Apply Online: 23-10-2013
For more details regarding age limit, qualification, selection process, pay scale, how to apply are available in the following link…


Read more: AIIMS Recruitment 2013 – 387 Faculty, Asst, & Other Posts | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/aiims-recruitment/17483/#ixzz2gvNdDeje2) AIIMS Recruitment 2013 – Apply Online for 108 Assistants, Technicians, Store Keeper, Officer Posts: 

All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Raipur (Chhattisarh) has issued notification for recruitment of the Personal Assistants, Technical Supervisor, CSSD Supervisor and other vacancies. Eligible candidates may send their applications in the prescribed format on or before 15-10-2013. Other details like age limit, qualification, selection process, how to apply are given below…
AIIMS Vacancy Details:
Total No of Posts: 108
Name of the Posts:
1. Personal Assistants: 06 Posts
2. Office Assistants: 21 Posts
3. Technical Supervisor: 07 Posts
4. Store Keeper: 09 Posts
5. Medical Record Officer: 01 Post
6. CSSD Supervisor: 01 Post
7. CSSD Technicians: 03 Post
8. Medical Social Worker: 01 Post
9. Dental Technicians: 02 Posts
10. Audiometry/ Technician: 01 Post
11. Technical Asstt./ Technicians: 25 Posts
12. Accounts Officer: 01 Post
13. Private Secretary: 06 Posts
14. Electro Cardiograph Technician: 01 Post
15. Psychiatric Social Worker: 01 Post
16. Assistant Food Manager: 01 Post
17. Senior Dietician: 02 Posts
18. Asstt. Manager/Supervisor: 01 Post
19. Manager/Supervisor : 01 Post
20. Gas Officer: 01 Post
21. Sr. Medical Social Worker: 01 Post
22. Medical Social Service Officers: 04 Posts
23.Refractionist: 02 Posts
24. Sr. Pharmacist: 01 Post
25. Pharmacist Gr. I: 03 Posts
26.Radiographic Technician: 05 Posts
Age Limit: Candidates upper age limit should not exceed 40 years for Office Asst, Personal Asst, Accounts Officer, 30 years for Pharmacist, Technician, Psychiatric Social worker and 35 years for remaining all posts. Age limit should be reckoned as on 01-07-2013. Age relaxation will be applicable as per the rules.
Educational Qualification: Candidates should possess Bachelor’s Degree Preferable of Science from a recognised University or equivalent for Medical Record Officer post, Master’s Degree in Social Work from a recognized University/Institution for Medical Social worker post, Degree of a recognised university or its equivalent for Office Asst, Matriculation/ 10+2 board exam for Personal Asst, Degree in Pharmacy from a recognised University/ Institution for Pharmacist post, Master’s Degree in Economics/ Commerce/ Statistics for Store keeper post. Refer notification for post wise educational qualification details.
Selection Process: Candidates will be selected based on their performance in written test/ interview.
Application Fee: Candidates belongs to General/OBC category have to pay application fee of Rs.600/- and SC/ST category have to pay Rs.200/- . Fees shall be paid through online transfer module only.
How to Apply: Eligible candidates can apply online through the website www.aiimsraipur.edu.in from 30-09-2013 to 15-10-2013 at 05:00 PM
Important Dates:
Online Application Starts From: 30-09-2013
Closing Date for Submission of Online Application: 15-10-2013 at 05:00 PM
For more details regarding age, qualifications, pay scale, selections and other information click on the below link…


Read more: AIIMS Recruitment 2013 – 387 Faculty, Asst, & Other Posts | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/aiims-recruitment/17483/#ixzz2gvP5kHU4Saturday, October 5, 2013

HLL Life Care Limited Recruitment 2013 – Walk in for personnel for Training Posts:


 கணக்கு போட கலங்க வேண்டாம் !
            படிப்பதற்கு பயம் வேண்டாம் !!
                          கல்வி இருக்கு என்னிடம் !!!
                                கற்கும் திறன் உன்னிடம் !!!

HLL Life Care Limited has posted recruitment notification for personnel for Training under its Training & Development Scheme. Eligible candidates can attend for walk in interview on 04-10-2013. For more details like age limit, educational qualification, selection process and how to apply are given below…

HLL Life Care Limited Vacancy Details:
Name of the Posts: Personnel for Training
Age Limit: Candidates should possess age above 18 years and below 35 years as on 1-10-2013.

Educational Qualification: Candidates should possess SSLC/ ITI Trade certificate.

Selection Process: Candidates will be selected based on interview.

How to Apply: Eligible candidates can attend for walk in interview with completed application form along attested copies of all certificates at Akkulam Factory, HLL Lifecare Ltd, Thiruvanantapuram – 695017 on 04-10-2013.

Date & Time of Interview: 04-10-2013 (Friday) 01:00 PM – 03:00 PM.
For more details regarding age, qualification, pay scale, job profile, selections and other information click on the below link…


Read more: HLL Life Care Limited Recruitment 2013 – Walk in for personnel for Training Posts | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/hll-lifecare/17513/#ixzz2gpNf7CcG

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER