ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Thursday, July 11, 2013

Institute of Banking Personnel Selection – PO/Mgt Trainee Common Written Examination 2013 Complete Details:

ALL ENTRANCE EXAM

ONLY
            1) REASONING

             2) \NUMERICAL

நண்பர்களே,
உங்கள் ஊரிலும் நாங்கள் வந்து பாடம் எடுக்க தயாராக இருக்கிறோம் ,
நீங்கள் செய்ய வேண்டியது குறைந்தது 20 மாணவர்களை தயார் படுத்துங்கள் . 5 நாட்களில் அற்புதமான RASONINGம்,அபாரமான SHORTCUT MATHS ம் நடத்தி தருகிறோம் .
அதாவது ஒரு நாளில் 
காலை 10.00 TO 1.00
மாலை 2.00   TO  5.00
மொத்தம் - 6 மணிநேரம் 
5 நாட்களுக்கு 30 மணி நேரங்கள் .
இந்த 30 மணிநேரங்களில் SYLLABUS ல் உள்ள அனைத்து பாடங்களும் நடத்தப்பட்டுTESTம் வைக்கப்பட்டுதேவையான MATERIALம் அளிக்கப்படும் .
இந்த அறிய வாய்ப்பு AUGUST 1ம் தேதி முதல்.
கட்டணம் மிகவும் குறைவாக ரூ-3000/- மட்டுமே (ஒரு மாணவருக்கு)
தொடர்பிற்கு -திரு பாரதிராஜா -9790256064, 9486311289 என்ற எங்களுக்கு போன் செய்யவும் .

*முக்கிய தகவல் *

இலவசமாக நடத்த வேண்டும் என்றாலும் கண்டிப்பாக வருவதற்கு தயாராக உள்ளோம் .வருத்தம் இல்லை .
வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு நன்றி.
இந்த தகவலை ஷேர் செய்த உள்ளங்களுக்கு நன்றி .
ஸ்ரீ ஷீரடி சாய் பாபாவிற்கு நன்றி.

ALL ENTRANCE EXAM.

ONLY
1) NUMERICAL
2) REASONING

Friends,
We're ready to take the city the lesson you came., You should make at least 20 students with a wonderful 5 days in reasoning tricks, and sheer will power shortcut maths.
I mean in one day

The morning until 10 am to 1.00 pm
Evening until 2.00 pm to 5.00 pm
TOTAL - 6 hours
5 days - 5 * 6 = 30 hours.

All courses completed in 30 hours in full syllabus.

This rare opportunity

 Be Startin AUGUST 1 2013

Very low fee RS -3000 / - only (one student)

Contact - Mr. Bharatiraja .9790256064, 9486311289 please call the number.

* Important Information *

We want to be free, however, are willing to come. 
Thank you for the opportunity.
Thank you to those who share this information.
Thank you Shri Sai Baba cirati.

Institute of Banking Personnel Selection – PO/Mgt Trainee Common Written Examination 2013 Complete Details:

Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) is conducting Common Written Examination (CWE PO/MT-III) for the recruitment of Probationary Officer/ Management Trainee vacancies in Public Sector Banks which will be conducted online. Aspirants can apply online from 22-07-2013 to 12-08-2013. More details regarding educational qualifications, age limit, selection and application process are mentioned below…
Participating Banks
Allahabad BankUnion Bank ofIndia
Central Bank ofIndiaBank ofIndia
Indian BankECGC
Syndicate BankPunjab National Bank
Andhra BankUnited Bank ofIndia
Corporation BankBank ofMaharashtra
Indian Overseas BankIDBI Bank
UCO BankPunjab & Sind Bank
Bank ofBarodaVijaya Bank
Dena BankCanara Bank
Oriental Bank of CommerceAny other bank or financial institution
IBPS Vacancy Details:
Name of the Post: Probationary Officer/ Management Trainee
Age Limit: Candidates age limit is 20 years to 28 years as on 01-07-2013. Relaxation is applicable as per the rules.
Educational Qualification: Candidates must possess Degree with 60% marks in any discipline from a recognized University or any equivalent qualification recognized as such by the Central Government.

Selection Process: Candidates will be selected based on Common Written Exam and Common Interview. Candidates who are Shortlisted in the Examination (CWE) will be called for a Common Interview to be conducted by Participating Organizations and coordinated by IBPS.
Application Fee: Candidates must pay application fee/ intimation charges of Rs.100/- for SC/ ST/ PWD candidates and Rs.600/- for all others through online or offline mode.
Online Mode: After submission of online application form, candidates can make payment through payment gateway using Internet Banking/ Master/ Visa Debit or Credit Cards from 22-07-2013 to 12-08-2013. After online payment, take print of system generated e-receipt for future use.
Offline Mode: Candidates can deposit the fee (offline) by using system generated fee payment challan at CBS branches of any of 7 Public Sector Banks mentioned in the notification from 24-07-2013 to 17-08-2013. Fee payment Challan can be downloaded after submission of online application form.
How to Apply: Interested candidates can apply online through IBPS official website www.ibps.in by filling all the mandatory details from 22-07-2013 to 12-08-2013. After submission of online application form, candidates are required to take print out of it for future use. System generated printout of the online application form, original and self attested photocopies of all relevant documents must be produced at the time of interview.
Instructions to Apply Online:
1. Log on to www.ibps.in
2. Select the link “CWE PO/MT-III” and then click on the option “Click here to Apply Online for CWE-Probationary Officers/ Management Trainees (CWE PO/MT-III)” to open Online Application.
3. Fill all the mandatory details, upload scanned copy of photograph and signature.
4. Submit error free online application.
5. Make payment as mentioned above and update payment details by revisiting the website.
6. Take print out of system generated e-receipt (if online payment made) and online Application Form for future use.
Important Dates:
Starting Date for Online Registration: 22-07-2013
Closing Date for Online Registration: 12-08-2013
Online Payment of Application Fees: 22-07-2013 to 12-08-2013
Offline Payment of Application Fees: 24-07-2013 to 17-08-2013
Download of Call Letter for Pre-Examination Training (PET) for SC/ ST/ Minority Community candidates: After 25-09-2013
Pre-Examination Training: 07-10-2013 to 12-10-2013
Download of Call letter for Examination: After 07-10-2013
Online Examination (Tentative dates) – Some/ All/ Additional Dates as the need arises: 19-10-2013/ 20-10-2013/ 26-10-2013/ 27-10-2013
Declaration of Result Status of Examination (CWE): Third/ Fourth Week of November 2013
Download of Call Letters for Interview: First Week of January 2014
Conduct of Interview: Third Week of January 2014
Allotment: March 2014
For more details regarding age, qualifications, pay scale, selections and other information click on the below links…


IBPS PO/MT Exam Pattern Details: Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) is conducting Common Written Examination (CWE PO/MT) for the recruitment of Probationary Officer/ Management Trainee vacancies in Public Sector Banks which will be conducted online. IBPS Common written examination pattern details are given below…
Common Written Examination will be conducted online which consists of objective type questions. Total mark of the exam is 200 and duration is 2 hours. There will be Negative Marking of 0.25 marks for each wrong answer. If a question is left blank, there will be no negative marking for that question. The corrected scores obtained by each of the candidates in different sessions (if held) will be normalized using equipercentile method.
Common Written Examination Pattern:
Sr.
No.
Name of Tests (Objective)Maximum
Marks
Duration
1Reasoning50Composite Time of 2 hours
2English Language40
3Quantitative Aptitude50
4General Awareness (with special reference to Banking Industry)40
5Computer Knowledge20
Total200

Read more: Institute of Banking Personnel Selection - PO/Mgt Trainee Common Written Examination 2013 Complete Details | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/institute-of-banking-personnel-selection/25127/#ixzz2YiFLMSkX

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER