ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Saturday, July 13, 2013

ALL ENTRANCE EXAM

ALL ENTRANCE EXAM

ONLY
            1) REASONING

             2) \NUMERICAL

நண்பர்களே,
உங்கள் ஊரிலும் நாங்கள் வந்து பாடம் எடுக்க தயாராக இருக்கிறோம் ,
நீங்கள் செய்ய வேண்டியது குறைந்தது 20 மாணவர்களை தயார் படுத்துங்கள் . 5 நாட்களில் அற்புதமான RASONINGம்,அபாரமான SHORTCUT MATHS ம் நடத்தி தருகிறோம் .
அதாவது ஒரு நாளில் 
காலை 10.00 TO 1.00
மாலை 2.00   TO  5.00
மொத்தம் - 6 மணிநேரம் 
5 நாட்களுக்கு 30 மணி நேரங்கள் .
இந்த 30 மணிநேரங்களில் SYLLABUS ல் உள்ள அனைத்து பாடங்களும் நடத்தப்பட்டுTESTம் வைக்கப்பட்டுதேவையான MATERIALம் அளிக்கப்படும் .
இந்த அறிய வாய்ப்பு AUGUST 1ம் தேதி முதல்.
கட்டணம் மிகவும் குறைவாக ரூ-3000/- மட்டுமே (ஒரு மாணவருக்கு)
தொடர்பிற்கு -திரு பாரதிராஜா -9790256064, 9486311289 என்ற எங்களுக்கு போன் செய்யவும் .

*முக்கிய தகவல் *

இலவசமாக நடத்த வேண்டும் என்றாலும் கண்டிப்பாக வருவதற்கு தயாராக உள்ளோம் .வருத்தம் இல்லை .
வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு நன்றி.
இந்த தகவலை ஷேர் செய்த உள்ளங்களுக்கு நன்றி .
ஸ்ரீ ஷீரடி சாய் பாபாவிற்கு நன்றி.

ALL ENTRANCE EXAM.

ONLY
1) NUMERICAL
2) REASONING

Friends,
We're ready to take the city the lesson you came., You should make at least 20 students with a wonderful 5 days in reasoning tricks, and sheer will power shortcut maths.
I mean in one day

The morning until 10 am to 1.00 pm
Evening until 2.00 pm to 5.00 pm
TOTAL - 6 hours
5 days - 5 * 6 = 30 hours.

All courses completed in 30 hours in full syllabus.

This rare opportunity

 Be Startin AUGUST 1 2013

Very low fee RS -3000 / - only (one student)

Contact - Mr. Bharatiraja .9790256064, 9486311289 please call the number.

* Important Information *

We want to be free, however, are willing to come. 
Thank you for the opportunity.
Thank you to those who share this information.
Thank you Shri Sai Baba cirati.

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER