ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Monday, March 4, 2013

Trade Apprenticeship training in Ordnance & Ordnance Equipment Factories for the year 2012-13    DETAILS CLICK ME- NEW

                                     IF YOU WANT ON LINE APPLY <.> CLICK ME

                                   INSTRUCTIONS FOR FILLING UP THE FORM <> CLICK THE LINKஅன்புள்ள மாணவ செல்வங்களே , உங்களுக்கு மத்திய அரசு வேலைக்கு செல்ல ஒரு அருமையான வாய்ப்பு .
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
ORDNANCE FACTORY BOARD ல் 
10 ம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கும் ,ITI முடித்தவர்களுக்கும்

APPRENTICES ACT’ 1961 க்கு மாணவர்கள் சேர்க்கை நடைபெறபோகிறது .ON LINE -ல் மட்டுமே  APPLY பண்ண வேண்டும். அதற்கான 

SYLLABUS 

11. EXAMINATION: The Examination will be conducted in the following way:
a. For Non-ITI Candidates: Written Test (One Paper of 03 hours duration)
consisting of questions on – English, General Knowledge, Mathematics and
Aptitude/Reasoning, as per Madhyamik( Class: X Standard or equivalent)
b. For ITI Candidates: Written Test (One paper of 03 hours duration - consisting
with 02 Parts)
PART – A: Questions on English, General Knowledge, Mathematics and
Aptitude/Reasoning - approx. 40% out of total number of questions.
PART – B: Questions on the group of subject trades – approx. 60% out of total
number of questions.
c. Examination will based on ‘Multiple choice Objective Type questions’.
d. Candidate will be allowed to write the examination in any one of the following
languages: Hindi / English / Telugu / Marathi / Tamil / Bengali / Oriya, as per
his/her option in the Application form.
e. Candidates will be permitted to enter examination hall with original ADMIT CARD
only.
மாணவர்களே உடனே விண்ணப்பியுங்கள் .உடனே படிக்க ஆரம்பியுங்கள்.


Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER