ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Monday, March 18, 2013

Saudi Arabia JAL INTERNATIONAL - URGENT RECRUITMENTவேலை வாய்ப்பு .... சவூதி அரேபியாவில் பிரபல SABIC நிறுவனத்திற்கு 

நேர்முகத் தேர்வு.... கால அவகாசம் இல்லை உடனே தேர்வுக்கு 

செல்லவும்...

 click me the details  <> JAL INTERNATIONAL  -Job Description                 Location Map <>CLICK ME Location-map


Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER