ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Monday, February 25, 2013

SSC Recruitment 2013 – Apply online for 1630 Engg Asst & Technician Vacancies:


BPS CLERK மற்றும் SBI CLERK POST" மாணவர்களே உங்களுக்கு 
ஒரு நற்செய்தி. அனைத்து நாட்களிலும் மாலை
 6.00 முதல் 7.00 மணிவரைஇலவச அறிமுக
 வகுப்புகள் நடத்தபடுகிறது.கலந்து 
கொண்டவர்களுக்கு" 15marks "உறுதி. தேவை படுவோர்
 9790256064...என்ற எண்ணிற்கு பதிவு செய்தபின் வரவும். ...IBPS SPECIAL..SSC Recruitment 2013 – Apply online for 1630 Engg Asst & Technician Vacancies: Staff Selection Commission has issued notification for filling up of 1630 Engineering Assistant & Technician Vacancies on behalf of the Prasar Bharati under special dispensation given by the Government. Eligible candidates can apply through online from 23-02-2013 for Part – I & II Registration up to 20-03-2013 for  Part – I registration  & 22-03-2013 for Part – II registration. For more details regarding age limit, educational qualifications, selection process, application fee and how to apply are mentioned below….
SSC Recruitment Vacancy Details: 
Total No of Vacancies: 1630
Name of the Posts: 
1. Engineering Assistant: 1290
2. Technician: 340
Age Limit: Candidates age must be 30 years for Engineering Assistant posts & between 18 to 25 years for Technician posts as on 01-01-2013. Age Relaxations will be extended as per the Rules.
Educational Qualifications: Candidates must possess 03 yrs Diploma in Radio Telecommunication/ Electrical/ Electronics/ Information Technology/ Electronics and Communication Engineering  from a recognized University/ Institute with knowledge of wireless Radio Engineering for Engineering Assistant Posts & 10 + 2 pass from a recognized Board, Diploma of at least 2 yrs duration in Electronics/ Telecommunication Engineering from a recognized University/ Institute for Technician posts.
Application Fee: Candidates should pay the application fee of Rs. 200/- (Rupees Two Hundred) only through State Bank of India (SBI) either in the form of Challan or net banking. No fee for SC/ST/PH/ Ex-Serviceman and all women candidates.
Selection Process: Selection will be based on a Written Examination which will be conducted by Staff Selection Commission for both the posts.
How to Apply: Candidates have to apply online from 23-02-2013 to 20-03-2013 & 22-03-2013 through the website http://ssconline2.gov.in. Fill the application with all mandatory details and submit it on or before stipulated dates.
Instructions for online Applications:
1. First Candidates have to scan their Photograph and signature for filling up of Part – II Registration.
2. Log on to the website http://ssconline2.gov.in.
3. Read the instructions carefully before making any entry or selecting options.
4. Candidate should supply all the required details while filling up the online form.
5. The filling of online application contains two parts: Part – I & II.
6. In Part I registration, candidate will have to fill basic information. On submission of details, candidate shall be prompted to check the details and make any correction in the application.
7. Now Press “I agree” button after declaration correction/modification etc. shall not be allowed.
8. Now a page with Registration No. shall be generated. Note down registration number or take the print out of the page.
9. To pay fee in cash, candidate can take printout of challan generated online after completion of Part I registration. Deposit the requisite fee in any branch of State Bank of India and then continue with the Part II registration. Those who want to pay online through net banking can go directly to part II registration after completion of Part I.
10. Part II registration requires filling of payment details, uploading of photograph and scanned signature.
11. Fill Part – II Registration and enter Transaction ID of the Bank in the relevant space.
12. Candidates who are exempted from payment of fee can skip steps 4 to 7.
Important Dates:
Starting Date for Online Application (Part I & II ): 23-02-2013 (5.00 PM).
Last Date for Online Application (Part I): 20-03-2013 (5.00 PM).
Last Date for Online Application (Part II): 22-03-2013 (5.00 PM).
Date for Written Examination: 26-05-2013.
For more details regarding age, qualifications, selections, pay scale and other information click on th e below given link…


Read more: SSC Recruitment 2013 - Apply online for 1630 Engg Asst & Technician Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/ssc-recruitment/17522/#ixzz2Lgn8XBe5

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER