ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Wednesday, January 16, 2013

IOCL Jobs 2012 – 250 Graduate Engineers through Gate 2013: I


IOCL Jobs 2012 – 250 Graduate Engineers through Gate 2013: Indian Oil Corporation Limited (IOCL) is inviting Online Applications from Engineering Graduates who must appear for GATE 2013 for recruitment as Officers/Graduate Apprentice Engineers (GAEs) under various disciplines. Candidates may apply through online on or before 19-01-2013. Other details like age limit, educational qualifications, selection procedure and how to apply are given below…
IOCL Vacancy Details:Total No of Vacancies: 250Name of the Post: Graduate Engineers
Names of Disciplines:1. Civil Engineering
2. Chemical Engineering
3. Computer Science & Information Technology
4. Electrical Engineering
5. Instrumentation Engineering
6. Mechanical Engineering
7. Metallurgical Engineering
Age Limit: Candidate age must be below 26 years as on 30-06-2013. (Age relaxations will be extended as per rules).
Educational Qualification: Candidates should have passed qualifying degree examinations with 60% marks and awarded bachelor’s degree in engineering/technology in the above mentioned disciplines (full time regular courses only) from recognized Indian Universities / Institutes.
Selection Process: Eligible candidates will be selected on the basis of Score obtained in GATE 2013 followed by Group Discussion/Group Task and Personal Interview.
How to Apply: Candidates who possess the required qualification in relevant discipline need to apply for GATE 2013 on or before 30-09-2012. On receipt of GATE registration number, the candidates need to apply to IOCL through (www.iocl.com) online mode on or before 19-01-2013.
Important Dates:Starting Date for Online Registration (GATE 2013): 01-09-2012Last Date for Online Registration (GATE 2013): 30-09-2012Staring for for Online Registration (IOCL): 10-12-2012Last Date for Online Registration (IOCL): 19-01-2013
For more particulars regarding age limit, educational qualification, pay scale, application fee, no. of posts, experience, how to apply, selection process and other particulars click on the below link…


Read more: IOCL Jobs 2012 - 250 Graduate Engineers through Gate 2013 | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/iocl-jobs/14605/#ixzz2I6XiSHd2


 மாணவர்களே உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி. அனைத்து நாட்களிலும்  மாலை  7.00 முதல் 10.00 மணிவரை இலவச அறிமுக வகுப்புகள் நடத்தபடுகிறது.கலந்து கொண்டவர்களுக்கு" 15marks "உறுதி. தேவை படுவோர் 9790256064...என்ற எண்ணிற்கு பதிவு செய்தபின் வரவும்.

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER