ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Friday, December 21, 2012

STATE RECRUITMENT BUREAU FOR CO-OPERATIVESஎங்கள் மாணவர் மேலும் பல வெற்றிகள் பெற உங்கள் வாழ்த்துகளை தயவு செய்து தெரிவியுங்கள். நன்றி

Latest Notifications: Banks
Post DateBank NamePost NameQualificationLocal/Language ReservationLast dateMore Information
21/12/2012Saraswat Co-operative BankClerks (Marketing Operations) – 150 PostsB.Sc/B.Com.07 daysGet Details
19/12/2012Central Bank of IndiaSWO/Clerks (IBPS) – 3196 PostsAny Degree (10+2+3 Pattern) With Valid IBPS CWE Scorecard for ClerksAll India07/01/2013Get Details
18/12/2012Deccan Grameena BankOfficers Scale I, II, III, Office Assistant – 310 PostsDegree(Relevant Disciplines), B.E/B.Tech, CA, PG with Valid IBPS CWE RRB Score Cards.01/01/2013Get Details
18/12/2012Amravati District Central Co-operative BankClerks – 100 PostsAny Degree/Degree (Commerce) with Qualify in MSC-IT Examination.31/12/2012Get Details
17/12/2012Bank of MaharashtraCharted Accountants – 45 PostsOne/two years in PSBs/SCBs or reputed Organizations in Credit Dept.29/12/2012Get Details
17/12/2012Baroda UP Gramin BankOfficer Scale I, Office Assistant – 166 PostsAny Degree, Proficiency in Local Language with Valid IBPS RRB Score Cards.02/01/2013Get Details
17/12/2012South Malabar Gramin BankOfficer Scale-I, Office Assistant – 175 PostsAny Degree, Proficiency in Local Language with Valid IBPS RRB Score Cards.07/01/2013Get Details
11/12/2012Central Bank of IndiaSafai Karmachari Cum Substaff (Jodhpur Region) – 31 PostsVIII Class.26/12/2012Get Details
07/12/2012Karnataka Vikas Grameena BankOfficer Scale I, Office Assistant – 60 PostsAny Degree, Proficiency in Local Language with Valid IBPS RRB Score Cards.26/12/2012Get Details
06/12/2012Shreyas Gramin BankOfficer Scale I, II, III, Office Assistant – 117 PostsDegree (Relevant Disciplines), B.E/B.Tech, CA with Valid IBPS RRB Score Cards.22/12/2012Get Details
05/12/2012Central Bank of IndiaSafai Karmachari Cum Substaff (Jaipur Region) – 39 PostsVIII Class.22/12/2012Get Details
04/12/2012Central Bank of IndiaSafai Karmachari Cum Substaff (Kota Region) – 54 PostsVIII Class.22/12/2012Get Details
29/11/2012State Bank of Mysore Clerks (For Sports Persons)10+2 with Representation in National & State Events.31/12/2012Get Details
Other Govt Financial Institutes


Read more: Latest notifications for government jobs, bank jobs and all state jobs | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/latest-notifications/#ixzz2FhOXpmVD

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER