ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Sunday, November 11, 2012

STATE RECRUITMENT BUREAU FOR CO-OPERATIVES
                 தமிழ் நாட்டு மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் 


                         
        "அருள் கிடைத்தால் விரைவில் அனைவருக்கும் கல்வி கிடைக்கும் " 

கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பதிவாளரின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு பணியாளர்கள் தேர்வுக்கான விண்ணப்பம்

ON LINE APPLY CLICK HERE :http://108.179.198.54/Page01.aspx


மாணவர்களே  நீங்கள் தேர்வில் கண்டிப்பாக வெற்றி பெற
     "விளக்கம் அளிக்க நாங்கள் @  விடையளிக்க நீங்கள்"
                                                                  
கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் விதிகள் அறிய என்னை கிளிக் <>

https://docs.google.com/file/d/0B3l2QNwnHu04cERlT3ZnSXNNZnM/edit


Notification CLICK HERE http://108.179.198.54/Notification/Notification.pdf
CLICk THE LINK:  http://tncoopsrb.org/

விளக்கம் அளிக்க நாங்கள் 
                                                                                                                விடையளிக்க நீங்கள் 
மாணவ செல்வங்களே உங்களுக்கு கிடைத்த மிகபெரிய வாய்ப்பு "CO-OPERATIVE CLERK ,  IBPS CLERK  மற்றும்  SBI CLERK POST ".  இன்றில் இருந்து படியுங்கள் .உங்கள் அருகாமையில் உள்ள coaching center ல் சேர்ந்து படியுங்கள் .அவர்கள் உங்களுக்கு நல்ல தகவல்களை அளிப்பார்கள் .உங்கள் குடும்ப கனவை  நனவாக்குங்கள் .படியுங்கள் படியுங்கள் இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் அரசு வேலை நிச்சயம் .

Tamil Nadu Co-Operative Union recruitment 2012 for Assistant jobs: Society-wise vacancies and pay scale details


A total of 3589 vacancies in the societies mentioned below.
 1. Tamil Nadu State Apex Co-operative Bank Chennai - 130 vacancies. Pay scale for Assistant vacancies in TNSC Bank, Chennai is Rs. 6600-18900.

 2. Tamil Nadu Co-operative Union, Chennai - 10 vacancies. The salary for Assistant jobs in Tamil Nadu Co-operative Union will be Rs. 9300-34800

 3. Tamil Nadu State Co-operative Marketing Society - 8 vacancies. The salary for Assistant jobs in Tamil Nadu State Co-operative Marketing Society will be Rs. 1925-4900

 4. Tamil Nadu State Co-operative Agricultural and Rural Development Bank, Chennai - 10- vacancies. The salary for Assistant vacancies in TNSCARDB will be Rs. 6000-21000.

 5. Tamil Nadu Consumer Co-operative Society, Chennai - 4 vacancies. The pay scale for Assistant jobs in Tamil Nadu Consumer Co-operative Society will be Rs. 5400-20400.

 6. District Central Co-Operative Banks (which includes Chennai Central Co-Operative Bank 30 assistant (Gold appraiser) vacancies ) - 1833 vacancies. The pay scale for Assistant vacancies in District Central Cooperative Banks is Rs. 5000-17000.

 7. District Consumer Cooperative Wholesale Stores - 47 vacancies. The pay scale for Assistant vacancies for this society will be Rs. 4000-10000.

 8. Cooperative Printing Press - 8 vacancies. The salary for Assistant vacancies in Cooperative Printing Press will be Rs.1750-5850.

 9. District Co-Operative Unions - 4 vacancies. The salary for Assistant jobs in District Cooperative Unions will be 9300-34800

 10. Thanjavur Co-Operative Marketing Society - 26 vacancies. The salary for Assistant jobs in Thanjavur Co-Operative Marketing Society will be Rs. 3200-7025.

 11. City Co-operative Banks - 263 vacancies. The salary for Assistant jobs in City Co-operative Banks is Rs. 2185-7350

 12. Primary Agricultural Cooperative Credit Societies - 849 vacancies. The salary offered for Assistant jobs in Primary Agricultural Cooperative Credit Societies will be Rs. 3850-7175.

 13. Employees Co-operative Credit Societies - 131 vacancies. The salary for Assistant vacancies in Employees Cooperative Credit Societies will be Rs. 4200-20200.

 14. Primary Cooperative Agricultural and Rural Development Banks - 148 vacancies. The salary for Assistant vacancies in Primary Cooperative Agricultural and Rural Development Banks is Rs. 6000-16000

 15. Primary Agricultural Producers Cooperative Marketing Societies - 88 vacancies. The salary offiered will be Rs. 4000-10000

 16. Primary Co-operative Stores - 15 vacancies. The salary will be in the pay scale of Rs. 3800-10000.

 17. Miscellaneous Cooperative Societies - 15 vacancies. The salary for Assistant jobs in miscellaneous Cooperative Societies will be Rs. 4000-6000.

Note: To know exact Tamil names for the Societies mentioned above please refer the official Tamil notification for which the link is given at the end of this article.

Tamil Nadu Cooperative Union Assistant recruitment eligibility criteria


Age limit: The age of the candidates should be between 18 to 30 years as on 01.01.2012. Upper age limit relaxation will be as per govt norms.

Educational qualification: The candidate must have Degree from a recognized university (10+2+3 pattern). They should have taken Tamil Language in Part I or Part II at their Final year of School education or at High School level.

Selection procedure for Assistant jobs in Tamil Nadu Cooperative Societies


The selection process for Assistant vacancies in Tamil Nadu Cooperative Societies is based on written examination which of objective type multiple choice questions. 

Tamil Nadu Cooperative Union recruitment for Assistant vacancies exam pattern and syllabus


The objective type written exam for Assistant vacancies in Tamil Nadu Cooperative Union will be in Graduate standard. The subject or syllabus for Assistant exam for Tamil Nadu Co-operative Union recruitment consists of questions from General KnowledgeBasic Mathematics, Co-operative Laws, Banking Awareness. The duration of the exam will be for 120 minutes. The question paper for Assistant exam for Tamil Nadu Cooperative Society will be set in both English and in Tamil and it carries a total of 100 marks. 

Tamil Nadu Co-operative Union recruitment exam call letter for Assistant vacancies


The written examination will be conducted in all districts of Tamil Nadu. So candidates need to indicate their choice of district in which they want to write their examination in the online application form. The call letter for Assistant vacancies in Tamil Nadu Cooperative Societies will be sent to the candidates address mentioned in the form. It will have the information about the written examination centre

Tamil Nadu Co-Operative Union recruitment for Assistants: Online application form, fees and procedure to apply


Fees: Candidates need to pay 250 to apply for Assistant job vacancies in Co-Operative Societies by the way of DD drawn from Nationalized banks in favour of State Recruitment Bureau, Chennai 10 payable at Chennai. On the reverse side of the DD candidates are requested to mention their name, application number, Name of the post applied for. SC/ST candidates are exempted from fee payment.

How to apply: Candidates need to fill the online application form for Assistant vacancies in Tamil Nadu Cooperative Societies for which the application form link is given at the end of the article. The candidates need to fill the details properly through the registration process, upload your photo and signature, click the declaration box and hit the register your application button to complete the online registration process. Take the printout of filled in application form and send the filled in application form along with DD and relevant documents to the below mentioned address on or before 23.11.2012 which is the last date for receipt of application form for Assistant vacancies in Tamil Nadu Cooperative Union.
Tamilnadu Cooperative Union
N V Natarajan Maaligai
170 Periyar EVR High Road
Kilpauk, Chennai 600 010

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER