ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Tuesday, October 30, 2012

IBPS,SBI-RECRUITMENTS


மாணவர் செல்வங்களே உங்களுக்கு தீபாவளி மற்றும் பொங்கல் போனஸாக       
  1)  IBPS  (The Common Written Examination)
Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) invited applications for the Recruitment in Clerical Cadre in Public Sector Banks 2012. The Common Written Examination will be conducted by IBPS tentatively in December 2012.
Important Dates
Opening Date for Online Registration: 15 October 2012
Dates for Online Payment of Application Fees: 15 October 2012 to 5 November 2012
Closing Date of Payment of Application Fees: 17 October 2012 to 9 November 2012
Closing Date for Online Registration: 05 November 2012
Download of Call letter for Examination: After 3 December 2012
Eligibility Criteria
Candidates intending for Common Written Examination should ensure that they should fulfil the minimum eligibility criteria specified by IBPS before applying for the Common Written Examination (CWE).
1. Age
• Minimum Age: 20 Years 
• Maximum Age: 28 Year
• The maximum age limit specified is applicable to General Category candidates ( See Advertisement for Details)
2. Educational Qualifications
• Candidate should have Degree in any discipline from a recognized University or any equivalent qualification recognized as such by the Central Government
• Computer literacy: Operating and working knowledge in computer systems is mandatory i.e. candidates should have Certificate/Diploma/Degree in computer operations/Language/ should have studied Computer / Information Technology as one of the subjects in the High School/College/Institute.
How to Apply
• All the candidates may apply online only from 15.10.2012 to 05.11.2012 and no other mode of application will be accepted. For apply Online Click Here
• The candidate can make payment by online and offline modes. 
Examination (Online)

Serial NoName of Tests (Objective)No. of QuestionsMaximum MarksTotal Time
1Reasoning40402 Hours
2English Language4040
3Numerical Ability4040
4
General Awareness with special
reference to Banking Industry
4040
5Computer Knowledge4040
Total200200

2)  மற்றும் SBIல் (STATE BANK OF INDIA) 

19000 CLERK 
1000   PO

Bumper SBI Recruitment in 2013 !


In mid of these Developments, SBI had announced its Recruitment Project for 2013, in which bank plans to recruit 20,000 people in the coming 1 year.Announcement of SBI Recruitment 2013, is a dream come true for many and for those, who aspires to make a career in Banking Sector. Among, 20,000 people, 19000 will be recruited as Clerks and the remaining 1000 will be appointed as Officers.This information about the Upcoming SBI Recruitment 2013 is shared by  Mr A. Krishna Kumar, Managing Director and Group Executive (National Banking) 


 பணிஇடங்கள் நிரப்பப்பட இருக்கிறது ."இன்றில் இருந்து படியுங்கள் இலக்கை அடையுங்கள்" .உங்கள் சந்தேககளுக்கு உடனே போன் செய்யுங்கள் 
                                      97902 56064
                                               "www.srisairamacademy.blogspot.in"
                   "படிப்பது உங்கள் வேலை  
                                                                             படிக்க வைப்பது எங்கள் வேலை ".

Saturday, October 27, 2012

ஆசியாவிலேயே முதன்மையான சில விசயங்கள் தமிழகத்தில் உண்டு

ஆசியாவிலேயே முதன்மையான சில விசயங்கள் தமிழகத்தில் உண்டு, தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.1. தமிழக அரசு முத்திரை கோபுரம் –ஸ்ரீவில்லிபுத்த ூர் ஆண்டாள் கோபுரம்


2. தமிழகத்தின் நுழைவாயில் – தூத்துக்குடி


3. தமிழகத்தின் மான்செஸ்டர் – கோயம்புத்தூர்


4. மக்கள் தொகை அதிகமுள்ள மாவட்டம் – கோயம்பத்தூர்


5. மக்கள் தொகை குறைந்த மாவட்டம் – பெரம்பலூர்

6. மிக உயரமான தேசியக்கொடி மரம் –புனித ஜார்ஜ் கோட்டை (150 அடி)


7. மிகப் பெரிய பாலம் இந்தியாவின் முதல் கடல்வழி பாலம் – பாம்பன் பாலம் ( ராமேஸ்வரம் )


8. மிகப் பெரிய தேர் – திருவாரூர்தேர்


9. மிகப்பெரிய அணைக்கட்டு – மேட்டுர் அணை


10. மிகப் பழமையான அணைக்கட்டு – கல்லணை

11. மிகப்பெரிய திரையரங்கு (ஆசியாவில்) – தங்கம் (மதுரை – 2563 இருக்கைகள்)


12. மிகப்பெரிய கோயில் – தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோயில்


13. மிகப்பெரிய கோயில் பிரகாரம் – ராமேஸ்வரம் கோயில் பிரகாரம்


14. மிகப்பெரிய கோபுரம் – ஸ்ரீ ரெங்கநாதர் கோயில் கோபுரம் (திருச்சி)


15. மிகப்பெரிய தொலைநோக்கி – காவலூர் வைணுபாப்பு (700 m)


16. மிக உயர்ந்த சிகரம் – தொட்டபெட்டா [ 2,636 m (8,648 ft) ]


17. (உலகின்) மிக நீளமான கடற்கரை – மெரினா கடற்கரை (14 km )


18. மிக நீளமான ஆறு – காவிரி (760 km)


19. மக்கள் நெருக்கம் அதிகமுள்ள மாவட்டம் – சென்னை (25937/km2)


20. மக்கள் நெருக்கம் குறைவாக உள்ள மாவட்டம் – சிவகங்கை (286/km2)

21. மலைவாசல் தலங்களின் ராணி – உதகமண்டலம்


22. கோயில் நகரம் – மதுரை


23. தமிழ்நாட்டின் ஹாலந்து – திண்டுக்கல் (மலர் உற்பத்தி)

24. (ஆசியாவில்) மிகப்பெரிய பேருந்து நிலையம் – கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம்


25. மிகப்பெரிய சிலை – திருவள்ளுவர் சிலை (133 அடி) —

Tuesday, October 23, 2012

Railway Recruitment Board Exam 2012 Syllabus


Railway Recruitment Board Exam 2012 Syllabus


Railway Recruitment Board Exam 2012 Syllabus -RRB -Railway Recruitment Board Exam 2012 is conducted by the various RRBs in India for providing a good career option to the person who are eligible for the posts offered. The RRB Exam 2012 having its own pattern and criteria of selection and having the similar syllabus of the Bank exam and the whole details can  be seen by the candidate which is given below.

For further more Details on Railway Recruitment Board Exam 2012 Syllabus candidates can look below -

Railway Recruitment Board Exam 2012 Syllabus - Details

Syllabus for Exam of Posts - All posts

Subjects:-
General Awareness
Arithmetic
Technical Ability
Reasoning Ability
General Intelligence

1. General Awareness: This part of question paper gauges the candidates is up to date with surrounding and includes the following:
 • Current Affairs (National and International)
 • Major Financial/Economic News
 • Budget and Five Year Plans
 • Who is Who
 • Sports
 • Books and Authors
 • Awards and Honours
 • Science - Inventions and Discoveries
 • Abbreviations
 • Important Days
 • International and National Organisations
2. Arithmetic Ability: This part of exam is usually checks the quantitative and mathematical skills of the candidates and following is the topics from which the questions asked:
 • Number System
 • HCF, LCM
 • Simplification
 • Decimal Fractions
 • Ratio and Proportions
 • Unitary Method
 • Percentage
 • Time and Distance
 • Time and Work
 • Profit and Loss
 • Average
 • Simple and Compound Interest
 • Mensuration (2D and 3D)
 • Algebra
 • Data Interpretation
3. Technical Ability - This is generally the questions that includes the knowledge of the candidates about the profession and some technical questions which may be tricky.

4. Test of Reasoning/Mental Ability/Aptitude: This part usually tries to test the reasoning abilities and Gauges aptitude of the person. It includes the following:

VERBAL
 • Number Series
 • Alphabet Series
 • Test of Direction Sense
 • Coding-Decoding
 • Number Ranking
 • Arithmetical Reasoning
 • Problem on Age Calculation
 • Blood Relations
 • Analogy
 • Decision Making etc.
NON-VERBAL
 • Non Verbal Series
 • Mirror Images
 • Cubes and Dice
 • Grouping Identical Figures
 • Embedded Figures etc
Note - Candidates are asked to visit online for the full syllabus of Railway Recruitment Board Exam 2012.

Saturday, October 20, 2012

National Micro Credit Control Organization (NMCCO)MultiTasking Staff, Jr Accountant, Credit Mgr, Peon – 1721 PostsVIII Class, Matriculation, Intermediate, Any Degree

National Micro Credit Control Organization (NMCCO)MultiTasking Staff, Jr Accountant, Credit Mgr, Peon – 1721 PostsVIII Class, Matriculation, Intermediate, Any Degree
click the link
http://nmcco.in/admin/products/big/194150f97dff47a809d5762958e8ccc1.pdf
Read more: Latest notifications for government jobs, bank jobs and all state jobs | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/latest-notifications/#ixzz29rEhpHp9

BANKING AWARENESS PRACTICE MCQs


BANKING AWARENESS PRACTICE MCQs

1. Which of the following is known as Plastic Money?
A) Demand Draft
B) Credit Card
C) Debit Card
1) Only A
2) Only B
3) Only C
4) Both B and C
5) All A, B and C

2. KYC guidelines followed by banks have been framed on the 
recommendations of the ...........
1) Ministry of Home Affairs
2) Ministry of Information Technology and Human Resource Development
3) Indian Banks Association
4) Ministry of Finance
5) Reserve Bank of India

3. Business Correspondents in banking are for:
1) Providing services for the Platinum Customers
2) Providing services for children
3) Serving the educational institutions
4) Serving the weaker sections of society
5) None of these

4. What is the full form of FDI?
1) Foreign Development Investment
2) Fiscal Development Investment
3) Foreign Direct Investment
4) Fiscal Direct Investment
5) None of these

5. CMD of a public sector bank is appointed by:
1) Reserve Bank of India
2) Indian Banks Association
3) Central Government
4) Respective Bank's Board of Directors
5) None of these

6. What is the current Statutory Liquidity Ratio?
1) 23 %
2) 24 %
3) 20%
4) 4.5%
5) None of these

7. Expand CTS.
1) Cheque Truncation System
2) Cash Transaction System
3) Current Transaction System
4) Credit Truncation System
5) None of the above

8. Micro finance development 
equity fund is managed by:
1) RBI
2) NABARD
3) Indian Banks Association
4) Asian Development Bank
5) None of these

9. What is the full form of LIBOR?
1) London Inter - Bank Offer Rate
2) Liquidity Inter - Bank Offer Rate
3) Liquidity International Bank Offer Rate
4) London International 
Bank Rate
5) None of these

10. Which of the following does not come under core sector?
1) Crude Oil
2) Natural Gas
3) Coal
4) Electricity
5) Automobile


11. When banks borrow fund for overnight, it is called:
1) Borrowing Money
2) Lending Money
3) Push Money
4) Call Money
5) None of these

12. What is ASBA with respect to banking?
1) Application Supported by Blocked Amount
2) Application Supported by Black Amount
3) Application Sign by Blocked Amount
4) Application Supported by Blocked Array
5) None of these

13. Electronic Cheque means :
1) Cheque which automatically comes from a machine.
2) Cheque issued online
3) Cheque which does not need a signature in it.
4) Cheque signed digitally
5) None of these

14. What is the minimum amount for NEFT transaction?
1) Rs.100000
2) Rs. 200000
3) Rs. 50000
4) There is No minimum limit
5) None of these

15. Expand SHG.
1) Self Help Grameen
2) Self Help Group
3) Self Help Grill
4) Solve Help Groups
5) None of these

16. Which of the following committees has given its recommendations on 'Financial Inclusion'
1) Vaghul Committee
2) Rangarajan Committee
3) Rakesh Mohan Committee
4) Kelkar Committee
5) None of these

17. Rise in Stock Market is usually referred to as:
1) Bear
2) Bull
3) Tiger
4) Cat
5) None of these

18. The term 'insider trading' is associated with:
1) Stock Markets
2) Defence Services
3) Parliamentary Procedures
4) 
Book Publishing Business
5) Sports

19. Which of the following is implemented in India in all the districts of the country for providing employment?
1) Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
2) Bharath Nirman
3) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
4) Swarn Jayanti Gram Swarozgar Yojana
5) None of these

20. Which of the following is the purpose of introducing 'Know Your Customer' and AML norms by the banks?
1) To bring more and more people under the banking net
2) Identifying people who do not 
pay income tax
3) To Identify the customer and identifying the source of funds deposited in banks
4) To ensure whether the money deposited in the bank is of an Indian or a foreign national
5) None of these

21. Which of the following organisations has been established mainly to promote micro, small and medium industrial sector in India?
1) NABARD
2) SIDBI
3) IDBI Bank
4) EXIM Bank
5) All of these

22. Which of the following is not one of the major functions of 
the National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD)?
1) Acting as regulator for cooperative banks and RRBs
2) Extending assistance to the government and others in matters related to rural development
3) Providing refinance to lending institutions in rural areas.
4) Acting as a coordinator in the operations of rural credit institutions
5) Review of monetary and credit policy

23. Banks in India are required to maintain a portion of their demand and time liabilities with the Reserve Bank of India. This portion is called:
1) Statutory Liquidity Ratio
2) Cash Reserve Ratio
3) 
Bank Deposit
4) Reverse Repo
5) Government Securities

24. Which of the following organisations / agencies has specifically been set up to boost overall rural development in India?
1) RBI
2) SIDBI
3) NABARD
4) SEBI
5) EXIM

25. Banks in India are regulated under:
1) Companies Act, 1956
2) Banking Regulation Act, 1949
3) Reserve Bank of India Act, 1934
4) Special powers conferred on the RBI
5) None of these

26. A savings 
bank account opened with a commercial bank with zero or very minimal balance is known as:
1) 
Savings Bank Ordinary Account
2) Student Savings Bank Account
3) No Frill Account
4) Current Account
5) Call Deposit

27. Banks in their daily business face various kinds of risks. Which of the following is one such major risk?
1) Customer Risk
2) Reputation
3) Goodwill Risk
4) Protection Risk
5) Operational Risk

28. Which of the following schemes was launched by the RBI in 2004, under which Govt of India stated that Securities/ Treasury Bills could be issued to absorb surplus/ durable liquidity?
1) RTGS
2) External Commercial Borrowing
3) Market Stabilisation Scheme
4) High Value Clearing Scheme
5) Prepaid payment instrument facility

29. 'Base Rate' in banks is:
1) The rate of interest payable on demand deposits
2) The rate of interest payable on fixed deposits
3) The rate of interest charged by the RBI on long - term borrowing of public sector banks
4) The minimum lending rate decided by
the RBI which shall be adopted by all public sector banks
5) The minimum 
interest rate fixed by individual banks below which they cannot lend funds, except cases like government sponsored schemes.

30. Banking sector falls under .........
1) Agricultural Sector
2) Service Sector
3) Manufacturing Sector
4) Industrial Sector
5) Small Scale Sector

31. Which of the following is NOT a credit rating agency?
1) Credit Analysis & Research Ltd (CARE)
2) Lintas India Pvt Ltd
3) Moody's Investors Service
4) Standard and Poor
5) Fitch Ratings

32. Which of the following is a payment and settlement system used by the banks in India?
1) Liquidity Adjustment Facility
2) Real Time Gross Settlement
3) Forward Rate Agreements
4) Central Depository Service
5) Negotiated Dealing System

ANSWERS:
1-4; 2-5; 3-4; 4-3; 5-3; 6-1; 7-1; 8-2; 9-1; 10-5;
11-4; 12-1; 13-4; 14-4; 15-2; 16-2; 17-2; 18-1; 19-3; 20-3;
21-2; 22-5; 23-2; 24-3; 25-2; 26-3; 27-5; 28-3; 29-5; 30-2;
31-2; 32-2.

Thursday, October 18, 2012

Syllabus for IBPS (CWE) Clerk examBank Type: Nationalized Banks
Bank Name: Bank CWE (IBPS)
Job Profile: Clerk
EXAM PATTERN
1. Reasoning: 50 questions of 50 marks
2. English Language: 50 questions of 50 marks
3. Numerical Ability: 50 questions of 50 marks
4. General Awareness: 50 questions of 50 marks
5. Computer Knowledge: 50 questions of 50 marks
Total: 250 marks
EXAM SYLLABUS
1. ENGLISH LANGUAGE
Vocabulary: Synonyms, Antonyms, Homonyms, Word Formation, Sentence Completion
Comprehension: Theme detection, Deriving Conclusion, Passage Completion
Error Detection and Rearrangement: Passage Correction, Sentence Correction, Spelling
Grammar: Active Passive Voice, Direct Indirect Speech
General Usage: Idioms and Phrases
2. LOGICAL REASONING
Verbal Reasoning: Analogy, Coding Decoding, Blood Relation, Sitting Arrangement, Series Completion, Syllogism, Decision Making, Statement Reasoning
Non-verbal Reasoning: Series Completion, Analogy, and Classification
3. QUANTITATIVE APTITUDE
Arithmetic: Numbers, Simplification, Roots, Average, Surds & Indices, Percentage, Profit & Loss, Ratio & Proportion, Partnership, Chain Rule, Time & Work, Pipes & Cisterns, Time & Distance, Problems on Trains, Boats & Streams, Alligation, Simple Interest, Compound Interest, Stocks & Shares, Clocks, Logarithms, Mensuration, Volume & Surface Area, Permutation & combination, Probability, Heights & Distances
Data Interpretation: Tabulation, Bar Graphs, Line Graphs, Pie Charts
4. GENERAL / MARKETING / BANKING AWARENESS
Questions in this component will be aimed at testing the candidate’s general awareness of the environments around him and its application to society. These questions will be such that they do not require a specific study of any discipline.
- Knowledge of current events
- Everyday observations and experience in the scientific aspect as may be expected of any educated person
- India and its neighboring countries
- Sports, History, Culture, Geography, Economy, General Polity, Indian Constitution, Scientific Research
Over 70% of the questions will be related to Economy, Banking and Finance
5. COMPUTER AWARENESS
General Knowledge on Computer usage and application (basic hardware and software)

Sunday, October 14, 2012


NEW BRANCH OPEN IN 18-10-2012 AT TRICHY (ADD:65/11,KKR BUILDING,SRC COLLEGE ROAD,TRICHY.620002. CONDUCT; 9790256064


18-10-2012 The first is the beginning of classes in our new branch. Shri Ram Sai devotees to bless it. Thanksஎங்கள் புதிய கிளையில் வகுப்புகள் 18-10-2012 முதல் ஆரம்பிக்கிறோம்.ஸ்ரீ சாய் ராம் பக்தர்கள் வாழ்த்த வேண்டுகிறோம் .நன்றிSaturday, October 13, 2012

COMMON WRITTEN EXAMINATION [CWE] FOR RECRUITMENT IN CLERICAL CADRE IN PUBLIC SECTOR BANKS


CWE Exam 2012 – Online Application for Clerks in 20 Public Sector Banks:

CWE Exam 2012 – Online Application for Clerks in 20 Public Sector Banks: Institute of Banking Personnel Selection – IBPS has asking online applications from qualified and eligible candidates for filling up of the Clerical Cadre vacancies in 20 Public Sector Banks. Those who are eligible candidates have to apply through online from 15-10-2012 to 05-11-2012. The details regarding age limit, educational qualification, application fee details, how to apply and other details of CWE Exam is given below… IBPS Conducting a Common Written Examination (CWE) for selection of personnel for Clerical Cadre Vacancies in the following Public Sector Banks mentioned below. Participating Banks: Allahabad Bank Indian Overseas Bank Andhra Bank Oriental Bank of Commerce Bank of Baroda Punjab National Bank Bank of India Punjab & Sind Bank Bank of Maharashtra Syndicate Bank Canara Bank Union Bank of India Central Bank of India United Bank of India Corporation Bank UCO Bank Dena Bank Vijaya Bank Indian Bank IDBI Bank Each of the Banks will issue individual recruitment notifications, details of vacancies, eligibility criteria etc separately, IBPS score card holders may apply for these vacancies for each bank when they are advertised recruitment notification. Cuttoff Score: Candidate will have to secure a minimum score in each of the tests to qualify in the written test. CWE Score Card: IBPS issue a score cards for each of the qualifying candidates in Common written exam and will send score card by Registered or speed post to each candidate at the mail address. Validity of CWE Score Card: IBPS Score cards will be valid for one year from the date of issue. CWE Exam Details: Name of the Post: Clerical Cadre. Age limit: The candidate’s age limit is minimum 20 years and maximum 28 years as on 01-10-2012, age relaxation as per rules. Educational qualification: 1. Degree in any discipline from a recognized University or any equivalent qualification recognized as such by the Central Government. 2. Computer literacy: Operating and working knowledge in computer systems is mandatory. 3. Proficiency in the Official Language of the State/UT for which vacancies a candidate wishes to apply is preferable. Application Fee: Rs. 400/- for general candidates and Rs. 50/- for SC/ST/PWD/EXSM candidates. Fee must be paid through online mode or offline mode. Selection procedure: Candidates will be selected on the basis of Online Exam conducted by Institute of Banking Personnel Selection. How to apply: The eligible and qualified candidates have to apply through online from the www.ibps.in website between 15-10-2012 to 05-11-2012. No other mode of application will be accepted. The candidates follow the user guideline and instructions at the time of online apply. Instructions for online apply: 1. Before apply online candidates scan their photograph and signature. 2. Candidates have a valid personal e-mail ID, incase candidate does not have a valid personal e-mail ID, they should create new e-mail ID, before applying online, because all the details send to the e-mail ID. 3. Candidates ready to keep the application fee details, incase of cash payment through NEFT branches of any of the 20 public sector banks, candidates keep the necessary details and documents in order to make online payment. 4. Candidates are first required to go to the website www.ibps.in and click on the home page to open link Common Written Examination (Clerks). 5. Candidates are ready to apply online by clicking on the option Click Here to Apply Online for CWE – Clerical Cadre to open up the online application form. 6. The application format consists of two pages, in-case candidates are remitting their application fees through NEFT and incase of payment of fees through online mode the application format will consist of three pages. 7. Candidates should carefully fill in the details in the online application form at the appropriate places and click on the submit button at the end of page 1 of the online application form. 8. Candidates are required to upload their photograph and signature as per instructions at page 2 online application. 9. After upload the photograph and signature, incase of candidates who have paid the requisite application fee through NEFT, a registration number and password will be generated, candidates should note down the registration number and password for future reference (OR) incase candidates pay the fee through online payment gateway after the upload of photograph and signature page 3 of the application form is displayed. 10. After submission of online application candidates should note down the registration number and password for future reference and use. 11. After successfully submission of online application candidates should immediately take a print out of the system generated online application form for future reference. 12. No Acknowledgement will be given for online registration, however registration number and password will be generated and an e-mail/Sms intimation will be sent to the candidates. E-mail ID/Mobile no. specified in the online application form. 13. If candidates do not receive the e-mail and Sms intimations at the e-mail ID/Mobile number specified by them they may consider that their online application has not been successfully registered 14. Online application which is incomplete in any respect such as without the photograph and signature uploaded in the online application form will not be considered valid. Important dates: Start date for Online Registration 15-10-2012 Online Payment of Application Fees 15-10-2012 to 05-11-2012 Offline Payment of Application Fees 17-10-2012 to 09-11-2012 Last date for Online Registration 05-11-2012 Download of Call letter for Examination After 03-12-2012 For more details regarding age limit, educational qualification, pay scale, how to apply, selection process, no. of posts, examination centers and pattern, application fee, closing date for online registration and other details of CWE Exam is available at given below link… Read more: CWE Exam 2012 - Online Application for Clerks in 20 Public Sector Banks | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/cwe-exam/29767/#ixzz299NezJcz

Tuesday, October 9, 2012

News 4 Employment: GROUP 4 தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு - நான் தேர்வாகிவ...

News 4 Employment: GROUP 4 தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு - நான் தேர்வாகிவ...: http://www.tnpsc.gov.in/results/grp42012_seldoc.pdf கடந்த சூலை மாதம் 7 ஆம் தேதி நடந்த group 4 தேர்வில் டைப்பிங் பிரிவில் 128/200 பெற்ற...

Sunday, October 7, 2012

PNB Recruitment 2012 – Apply Online for 2985 Clerk Vacancies


PNB Recruitment 2012 – Apply Online for 2985 Clerk Vacancies: Punjab National Bank (PNB) has issued notification against recruitment of 2985 Single Window Operator- A Vacancies in Clerical Cadre. Indian citizens who have taken the Common Written Examination (CWE) for recruitment in Clerical cadre conducted by IBPS in Nov-Dec 2011 and who have a valid Score card are only eligible to apply. Eligible candidates may apply online on or before 10-10-2012. Other details like age limit, educational qualification, application fee details, selection process and how to apply are given below…

PNB Vacancy Details:
Total Number of Vacancies: 2985
Name of the Post: Single Window Operator – A

Age Limit: Candidates’ age must be between 20 years and 25 years. Cutoff date for determining age limit would be 01-08-2011. (Age relaxations will be as per Govt rules).

Educational Qualification: Applicants must possess a Graduate in any discipline with 50% marks or equivalent qualification from the University/Institute recognized by the Govt. of India, working knowledge of MS Office and should have scored minimum cut off marks in the Common Written Examination conducted by IBPS and should be holding a valid score card issued by IBPS.

Application Fee Details: Candidates must download the Cash Voucher from PNB official website and make the payment at any of the PNB branches. Amount of fee would be Rs. 100/- for General and OBC candidates and Rs. 20/- for SC/ST/PC/EXSM candidates.

Selection Process: Selection of eligible candidates would be made on the basis of IBPS CWE score and Personal Interview.

How to Apply: Eligible candidates need to apply only through Online mode from PNB website on or before 10-10-2012. After submission of application candidates can take a printout of the system generated on-line application form to be submitted at the time of the interview. The registration number and password generated should also be retained for future reference.


Instructions for Online Application:
1. Log on to Bank’s website www.pnbindia.in to apply for the post online and select the ‘Recruitment’ link.
2. Select the appropriate link for downloading Cash Voucher for making payment.
3. Take print of Cash Voucher and make the payment at any of the PNB braches.
4. Revisit the Bank’s website using the same website address mentioned above and this time select Click to Apply Online link.
5. Select the Apply Online link for online registration, fill all marked details carefully and check once for accuracy before submission.
6. Upload previously scanned photograph and signature at the places provided and click on ‘Submit’ button.
7. Take print of Application Form and retain it along with the cash voucher for submission at the time of Interview (if asked for).

Important Dates:
Starting Date for Online Registration: 26-09-2012
Closing Date for Online Registration: 10-10-2012
Payment of Application Fees: 26-09-2012 to 10-10-2012

For more details like vacancy distribution, CWE Category- Wise Cut-Off marks, pay scale, reservations, call letter details, interview details, other requirements and other instructions, click on the link given below…

Click Here for PNB Recruitment Advt


Click Here for Downloading Cash Voucher

Click Here for Online ApplicationRead more: PNB Recruitment 2012 – Apply Online for 2985 Clerk Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/punjab-national-bank-recruitment/15254/#ixzz28YEjqS00

PNB Recruitment 2012 – Apply Online for 2985 Clerk Vacancies:


PNB Recruitment 2012 – Apply Online for 2985 Clerk Vacancies: Punjab National Bank (PNB) has issued notification against recruitment of 2985 Single Window Operator- A Vacancies in Clerical Cadre. Indian citizens who have taken the Common Written Examination (CWE) for recruitment in Clerical cadre conducted by IBPS in Nov-Dec 2011 and who have a valid Score card are only eligible to apply. Eligible candidates may apply online on or before 10-10-2012. Other details like age limit, educational qualification, application fee details, selection process and how to apply are given below…
PNB Vacancy Details:
Total Number of Vacancies: 2985
Name of the Post: Single Window Operator – A
Age Limit: Candidates’ age must be between 20 years and 25 years. Cutoff date for determining age limit would be 01-08-2011. (Age relaxations will be as per Govt rules).
Educational Qualification: Applicants must possess a Graduate in any discipline with 50% marks or equivalent qualification from the University/Institute recognized by the Govt. of India, working knowledge of MS Office and should have scored minimum cut off marks in the Common Written Examination conducted by IBPS and should be holding a valid score card issued by IBPS.
Application Fee Details: Candidates must download the Cash Voucher from PNB official website and make the payment at any of the PNB branches. Amount of fee would be Rs. 100/- for General and OBC candidates and Rs. 20/- for SC/ST/PC/EXSM candidates.
Selection Process: Selection of eligible candidates would be made on the basis of IBPS CWE score and Personal Interview.
How to Apply: Eligible candidates need to apply only through Online mode from PNB website on or before 10-10-2012. After submission of application candidates can take a printout of the system generated on-line application form to be submitted at the time of the interview. The registration number and password generated should also be retained for future reference.
Instructions for Online Application: 
1. Log on to Bank’s website www.pnbindia.in to apply for the post online and select the ‘Recruitment’ link.
2. Select the appropriate link for downloading Cash Voucher for making payment.
3. Take print of Cash Voucher and make the payment at any of the PNB braches.
4. Revisit the Bank’s website using the same website address mentioned above and this time select Click to Apply Online link.
5. Select the Apply Online link for online registration, fill all marked details carefully and check once for accuracy before submission.
6. Upload previously scanned photograph and signature at the places provided and click on ‘Submit’ button.
7. Take print of Application Form and retain it along with the cash voucher for submission at the time of Interview (if asked for).
Important Dates: 
Starting Date for Online Registration: 26-09-2012
Closing Date for Online Registration: 10-10-2012
Payment of Application Fees: 26-09-2012 to 10-10-2012
For more details like vacancy distribution, CWE Category- Wise Cut-Off marks, pay scale, reservations, call letter details, interview details, other requirements and other instructions, click on the link given below…


Read more: PNB Recruitment 2012 – Apply Online for 2985 Clerk Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/punjab-national-bank-recruitment/15254/#ixzz28YEPDh5i

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER