ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Thursday, February 16, 2012

TmilNad Mercantile Bank Ltd has invited online application from eligible candidates for the recruitment of Technical Officer Officer (IT) vacancies. T

TMB Recruitment 2012 – Online apply for Tech Officer (IT) Vacancies

Posted: 14 Feb 2012 08:54 PM PST

TMB Recruitment 2012 - Online apply for Tech Officer (IT) Vacancies: TmilNad Mercantile Bank Ltd has invited online application from eligible candidates for the recruitment of Technical Officer Officer (IT) vacancies. The candidates who are eligible for these vacancies may apply through online on or before 28/02/2012

Saturday, February 11, 2012

SAIL Rourkela Recruitment 2012

SAIL Rourkela Recruitment 2012 – Online Apply for 745 OCT, ACT Vacancies: Steel Authority of India Limited – SAIL, Rourkela Steel Plant invites online applications for the recruitment of 220 Operator cum Technician Trainee (OCT) vacancies and 525 Attendant cum Technician Trainee (ACT) Vacancies. The eligible candidates can apply through online application mode from 06/02/2012 to 10/03/2012. The information about age limit, educational qualification, no of posts, how to apply, selection process and other details of SAIL Rourkela Recruitment 2012 is mentioned below…

SAIL, Rourkela Vacancy Details:
Total no of Posts: 745 Posts
Name of the Posts:
I. Operator cum Technician (Trainee) (OCT): 220 Posts
1. Metallurgy: 72 Posts
2. Chemical: 26 Posts
3. Ceramics: 05 Posts
4. Mechanical: 62 Posts
5. Electrical: 30 Posts
6. Instrumentation: 15 Posts
7. Civil: 05 Posts
8. Electronics: 05 Posts

II. Attendant cum Technician (Trainee) (ACT): 525 Posts
1. Fitter: 156 Posts
2. Electrician: 117 Posts
3. Welder: 85 Posts
4. Machinist: 50 Posts
5. Turner: 45 Posts
6. Instrumentation: 36 Posts
7. Electronics: 20 Posts
8. Refrigerator & AC: 06 Posts
9. Diesel Mechanic: 10 Posts

Age Limit: Candidates age is 18 to 28 years as on 01/11/2011.

Educational Qualification: Candidates are requested to see the advertisement for more details of educational qualification.

Application Fee: For General/OBC candidates will be required to pay Rs-250/-, 50/- for SC/ST candidates and Rs-20/- as bank charges for all candidates through challan in any branch of SBI in opened Account No. 31955226331 at SBI, RSP Campus Branch, Rourkela, on behalf of SAIL/RSP. Candidates should retain a copy of the bank challan with them.

Selection Process: Selection shall be made on Written Examination & Interview.

How to Apply: The eligible candidates may apply through online application mode from the website www.sail.co.in at the link Careers between 06/02/2012 to 10/03/2012.Read more: SAIL Rourkela Recruitment 2012 – Online Apply for 745 OCT, ACT Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/sail-rourkela/9662/#ixzz1m2JK4Ueg

Sunday, February 5, 2012

Upsc Online Apply for Civil Services (Preliminary) Notification 2012

Upsc Online Apply for Civil Services (Preliminary) Notification 2012 – 1037 Vacancies: Union Public Service Commission – UPSC has issued Civil Services Preliminary Examination Recruitment Notification for the recruitment of Approximately1037 various vacancies in Indian Administrative Service (IAS), Indian Foreign Service (IFS), Indian Police Service (IPS) and other Group-A & Group-B Services. The eligible candidates can apply through online application mode on or before 05/03/2012. The information about age limit, educational Qualification, how to apply, selection process and other details of UPSC Civil Services Preliminary Examination 2012 is mentioned below…

Read more: Upsc Online Apply for Civil Services (Preliminary) Notification 2012 - 1037 Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/upsconline-nic-in/19028/#ixzz1lVHgRGW9

Thursday, February 2, 2012

IAS - VAO


மாணவர்களே I.A.S முதல் VAO வரை APTIDUTE TEST க்காக இதைதான் (NUMERICAL-SHORTCUT, REASONING-TRICKS) நீங்கள் முதலில் படிக்கவேண்டும் .தினமும் ஒருமணிநேரம் பயிற்சி மேற்கொண்டால் வெற்றி உங்களுக்கே .

வாழ்க வளர்க

ஜெய் ஸ்ரீ சாய்ராம் .

அதற்க்காக தினமும் மின்னல் ஒரு கணிதம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

SHORT CUT WORLD: today shortcut

SHORT CUT WORLD: today shortcut

Wednesday, February 1, 2012

SHORT CUT WORLD: today shortcut

SHORT CUT WORLD: today shortcut

today shortcut


maths today

Canara Bank Vacancy Details:

Canara Bank Recruitment 2012 – Online Apply for 2000 PO Vacancies: Canara Bank has invited online applications from eligible candidates, who are having valid IBPS CWE-PO/MT-2011-12 Score Card for the recruitment of 2000 Probationary Officers Vacancies. The qualified candidates in IBPS PO/MT Common Written Examination may apply through online application mode from 30/01/2012 to 15/02/2012. The information about age limit, educational qualification, how to apply, selection process and other details of Canara Bank Recruitment 2012 is mentioned below…

Canara Bank Vacancy Details:
Total no of Posts: 2000 Posts
Name of the Posts:
1. Probationary Officers [JMGs-I]: 2000 Posts

Age Limit: Candidates age is minimum 21 years and maximum 30 years as on 01/07/2011.

Educational Qualification: Any Degree with 60% Marks (SC/ST/PWD Candidates any Degree with 55% Marks) and Should have valid IBPS Score Card obtained in Common Written Examination for Probationary Officers / Management Trainees 2011-12.Read more: Canara Bank Recruitment 2012 - Online Apply for 2000 PO Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/canara-bank-recruitment/15066/#ixzz1l7KhQr6w

South Indian Bank Recruitment 2012

South Indian Bank Recruitment 2012 – Probationary Clerks in Bangalore Region: South Indian Bank has invited applications from Indian nationals for the recruitment of Probationary Clerks for branches under Banks Bangalore Region. The eligible candidates can apply in prescribed application format given in the advertisement on or before 15/02/2012. The information about age limit, educational qualification, how to apply, no of posts, application fee and other details mentioned below…

South Indian Bank, Bangalore Region Vacancy Details:
Total no of Posts: 25 Posts
Name of the Posts:
1. Probationary Clerks: 25 Posts

Age Limit: Candidates age not more than 26 years as on 31/12/2011.

Educational Qualification: Any Degree from a recognized university. Candidates should be proficient in computer operations.

Application Fee: For General Candidates Rs-250/-, for SC/ST candidates Rs-50/- paid in the form of Demand Draft, favouring South Indian Bank, payable at Bangalore.

Selection Process: The mode of selection is based on Written Test, Interview.Read more: South Indian Bank Recruitment 2012 - Clerks & Legal Officers Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/south-indian-bank-2/15301/#ixzz1l7Hlj1NY

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER