ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Tuesday, December 20, 2011

SHORTCUT MATHS மற்றும் REASONING பயிற்சி ரூபாய் 1000/-


அன்பார்ந்த மாணவர்களே , உங்களுக்கு ஒரு நற்ச்செய்தி. சனிஸ்வரபகவான் நாளை பெயர்வதை முன்னிட்டு IBPS,TRB,SSC,IOCL,BHEL,BSNL,OFT,HVF,RRBமற்றும் SBI(35000) WRITTEN EXAM களுக்காக SHORTCUT MATHS மற்றும் REASONING   பயிற்சி ரூபாய் 1000/- த்திற்கு மட்டும் நாளை முதல் 21  நாட்கள் நடத்தப்படுகிறது .இந்த அறிய வாய்ப்பினை தயவுசெய்து அனைவரும் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் .நன்றி .


place: TMC COMBUTER CENTER,
          SATTHIRAM BUS STAND,
          NAVANEETHA KRISHNA SHOW ROOM BUILDING,
          THIRD FLOOR,
          MAINGUARD GATE,
          TRICHY.
          CELL: 9443439045
                    9486311289
          MAIL ID :je8292@gmail.com

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER