ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Saturday, December 31, 2011

multiplying numbers first figures same last figures add 10 (short cut -2)


IBPS Specialist Officers Online Apply – CWE 2012 for 19 Public Sector Banks:


Name of the Posts:
1. I.T. Officer (Scale-I)
2. Agricultural Field Officer (Scale I)
3. Rajbhasha Adhikari (Scale I)
4. Law Officer (Scale I)
5. Technical Officer (Scale I)
6. HR/Personnel Officer (Scale I)
7. Marketing Officer (Scale I)
8. I.T. Officer (Scale-II)
9. Law Officer (Scale II)
Age limit: For Officers (scale-I): 20-35 years, and for Officers (Scale-II): 21-40 years. Age relaxation is as per Govt rules.
Selection Process: Selection will be done on basis of written exam which will be conducted either offline or online.
Cut Off Score: Candidate will have to secure a minimum score in each of the tests to qualify in the written test. Cut Off will be decided based on average.
CWE Score Card: IBPS issues score cards for qualifying candidates in CWE through Registered/ Speed post.
CWE Score Card Validity: Score cards will be valid for 1 year from the date of issue of the score card.
Each Bank will issue individual recruitment notifications, details of vacancies, eligibility criteria etc separately, IBPS score card holders may apply for these vacancies for each bank when they are advertised recruitment notification.
Application Fee: Rs 450/- for general/OBC candidates and Rs 50/- for SC/ST/PWD candidates. Candidates may pay fee through online mode or offline mode from 29.12.2011 to 20.01.2012.
Payment of Fee: Candidates must pay fee through CBS branches of Bank of Baroda (Account No. 03970200001617), Bank of India (Account No. 005120110000801), Central Bank of India (Account No. 3156957709), Indian Overseas Bank (Account No. 143502000008100), Punjab National Bank (Account No. 3985002100046460), United Bank of India (Account No. 0284053402139).
Online: Candidates must pay fee through Master/ Visa Debit or Credit cards or Internet Banking. On completion of the transaction, an e-receipt will be generated. Take print of this and should be submitted at time of examination along with call letter.
Offline: Candidate must download challan form and enter basic personal details and pay fee at above mentioned banks. Details like Transaction Number, Branch Name and DP Code Number, Deposit Date of challan have to be noted.
How to apply: The eligible and qualified candidates have to apply through online from the www.ibps.in website between 30-12-2011 to 21-01-2012. Candidates have to follow the instructions at the time of online apply.


Read more: IBPS Specialist Officers Online Apply - CWE 2012 for 19 Public Sector Banks | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/ibps-specialist-officers/43439/#ixzz1i4nOe9a5
 

Read more: IBPS Specialist Officers Online Apply - CWE 2012 for 19 Public Sector Banks | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/ibps-specialist-officers/43439/#ixzz1i4nB9nvb

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has issued notification for the recruitment of various vacancies. Eligible candidates may apply through online form 30-12-2011 to 24-01-2012.


Friday, December 30, 2011

OUR WINNERS OF IBPS CWE PROBATIONARY OFFICER-2011


 ஸ்ரீ சீரடி சாய்பாபா சரணம்
அன்பானவர்களே ,
                            எங்கள் sri sairam academy இல் 04 -05 -2011  அன்று படிப்பில் சேர்ந்து தற்சமம் IBPS  CWE இல் PROBATIONARY ஆபீசர்ஸ் போட்டி தேர்வில் இந்திய முழுவதும் எழுதிய 10 இலட்சம் மாணவர்களில் ஒருவராக வெற்றி பெற்ற எங்கள் மாணவர் திரு B .ரவிராஜன்.MBA   அவர்களுக்கும் அவர்கள் குடும்பத்தார்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை sri sairam academy சார்பாக தெரிவித்துகொள்ளுகிறோம். எங்கள் மாணவர் மென்மேலும் வளர்ந்து JAIIB/CAIIB தேர்வுகளிலும் வெற்றிபெற்று பல்லாண்டு வாழ வாழ்த்துகிறோம் .

                                                                    நன்றி
                           

தற்சமயம் அவருக்காக தங்கள் கதவை திறந்துள்ள பேங்குகள்  


1) UNION BANK OF INDIA -2473 vacant

2) SYNDICATE BANK- 1750  vacant


மாணவர்களே நீங்களும் அவரைபோன்று வெற்றிபெற அருகிலேயே படிக்கட்டுக்கள் உள்ளது .

Common Written Examination (CWE) 19 Nationalized Banks details


The First Common Written Examination (CWE) for Recruitment of Bank Probationary Officers (PO) & Management Trainees (MT) in 19 Nationalized Banks. This Common Written Examination(CWE) Conducted by Institute of Bank Personal Selection(IBPS). The CWE qualified Candidate will get the Score Card which is valid for 1 year. Institute of Bank Personal Selection(IBPS) Conduct this Common Written Examination (CWE) twice in a Year. The Candidates can improve their Score by write Exam many times. The IBPS CWE score Card valid for 19 Nationalized Bank the banks are
Allahabad Bank Indian Overseas Bank
 Andhra Bank Oriental Bank of Commerce
 Bank of Baroda Punjab National Bank
 Bank of India Punjab & Sind Bank
 Bank of Maharashtra Syndicate Bank
 Canara Bank Union Bank of India
 Central Bank of India United Bank of India
 Corporation Bank UCO Bank
 Dena Bank Vijaya Bank
 Indian Bank
Bank Common Exam for the Post : Bank PO & Management Trainees
Education Qualification: Any Degree with Recognized University.
Score Card validity: 1 year
Application Fee : Application Fee is Rs.50/- for SC/ST/PWD Candidates and Rs.450/- for OBC/General Candidates
Details about Bank Common Written Examination (CWE)
Exam Pattern: Written Exam will in Objective & Descriptive Type Question Only.
Exam Duration: 150 Minutes
Written Exam Structure:-
Name of Tests (Objective) No. of Questions Maximum Marks
 Reasoning 50 50
 English Language 50 25
 Quantitative Aptitude 50 50
 General Awareness 50 50
 Computer Knowledge 50 50
 Descriptive Paper on English Composition
(Essay, Précis, Letter Writing etc)
 25
250250
Similar Posts:

Syndicate Bank Recruitment 2012 – Online Apply for 1750 PO Vacancies


Syndicate Bank Recruitment 2012 – Online Apply for 1750 PO Vacancies: Syndicate Bank invites online applications from eligible candidates who hold a valid scorecard issued by IBPS for the recruitment of 1750 Probationary Officer vacancies. The qualified candidates in the IBPS PO common written examination may apply through online from 02-01-2012 to 16-01-2012. The information regarding age limit, educational qualification, how to apply, no of vacancies, selection procedure and other details of Syndicate Bank are mentioned below…
Syndicate Bank vacancy Details:
Total no of Posts: 1750 Posts
Name of the Posts:
1. Probationary Officers JMG Scale I
Age Limit: Candidates age is minimum 21 years and maximum 30 years as on 01/07/2011. Age relaxation is as per govt rules.
Educational Qualification: Any Degree from a recognized university, and should be qualified in the Common Written Examination conducted by IBPS.
Application Fee: Rs-200/- for General/OBC candidates and Rs-50/- for others. Fee is to be paid in the form of challan download from the website http://www.syndicatebank.in  or can also be paid through internet banking.
Selection Process: Selection will be made on basis of personal interview
How to Apply: Candidates can apply through online application mode from the website http://www.syndicatebank.in from 02/01/2012 to 16/01/2012.
Instructions for Online Applying:
1. Before online apply candidates pay the application fee through challan download from the bank website at any branch of syndicate bank in CBS Account No. 01113170000188 on account of SYNDICATE BANK PROBITONARY OFFICERS RECRUITMENT PROJECT 2011-12, or can also pay through internet banking with IFSC code: SYB0000111
2. After fee payment candidates will obtain the counterfoil copy of the challan duly receipted by the Bank with Branch Name, Trans ID, and Date of Deposit.
3. Now candidates should visit the bank website and click online application and fill the details in carefully at the appropriate places.
4. After submission of online application candidates take printout of online application form for future reference.
5. Candidates should submit the print out of receipted application fee challan , and printed online application Form at the time of Personal Interview.
Important Dates:
Opening date for Online Apply Link: 02-01-2012
Last date for Online Apply: 16-01-2012
Dates for making payment of Fees: 02-01-2012 to 16-01-2012
For more details about age limit, no of vacancies, how to apply, experience, application fee, selection process, pay scale and other details of Syndicate Bank Recruitment 2012 is mentioned at the link given below…


Read more: Syndicate Bank Recruitment 2012 – Online Apply for 1750 PO Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/syndicate-bank-recruitment/15257/#ixzz1hz0IxxcM

Thursday, December 29, 2011

SBI Online Application Form for 3100 Clerks Vacancies 2012


SBI Online Application Form for 3100 Clerks Vacancies 2012: State Bank of India has invited online applications for the recruitment of 3100 Clerk Vacancies. The Special Recruitment drive for SC/ST/OBC category consists of 2500 posts and Regular Recruitment for posting at North Eastern Circle consists of 600 Posts. The eligible candidates can apply through online application mode from 28/12/2011 to 20/01/2012. The information about age limit, educational qualification, how to apply, selection process, and other details mentioned below…
SBT Clerk Vacancy Details:
Total no of Posts: 3100 Posts
Name of the Posts:
1. Vacancies for Clerk Posts under Special Recruitment Drive for SC/ST/OBC Category: 2500 Posts
2. Vacancies for Clerk Posts under Regular Recruitment for Posting at North Eastern Circle: 600 Posts

Age Limit: Candidates age is minimum 18 years and maximum 28 years as on 01/12/2011. Candidate should born between 30/11/1983 and 01/12/1993.
Educational Qualification: Minimum 12th standard (10+2) pass (or) equivalent qualification with a minimum of Aggregate 65% Marks (or) Any Degree from A recognized University.
Application Fee: For General/OBC candidates Rs-350/- and for SC/ ST / PWD / XS candidates Rs-50/- paid in the form of Generated Challan download from the SBI website. Fee payment will be accepted from 2nd working day after registration and can be made within three working days at any branch of State Bank of India.
Selection Process: The mode of selection is based on Written Test and Interview.
How to Apply: The eligible candidates may apply through online application mode from the SBI website between 28/12/2011 to 20/01/2012.
Instructions for Online Applying:
1. Candidates have a valid email id before online apply to know information about call letter, interview etc.
2. Candidates should first scan their photograph and signature as per the details given in the advertisement.
3. Candidates to visit Bank’s website www.statebankofindia.com or www.sbi.co.in and open the appropriate Online Application.
4. Now fill all the details given in the online application at appropriate places and click on submit button.
5. After submission of online application candidates note the system generated registration number and password for future reference.
6. By using registration number and password candidates edit the online application; this facility will be available three times only.
7. Candidates to take a printout of the system generated fee payment challan immediately.
8. Fee payment will be accepted from 2nd working day after registration and can be made within three working days at any branch of State Bank of India.
9. Candidate will receive registration confirmation by SMS/e-mail after two working days from the date of payment of fee.
Payment of Fee Online:
1. Here fee payment challan will not be generated and fee payment will have to make online.
2. After entering the correct details in the application form candidates are required to pay fees through the payment gateway integrated with the application, following the instructions.
3. The Fee payment can be made by using MASTER/VISA debit/ credit cards or Internet Banking. Transaction charges for online payment will be borne by the candidates.
4. After successful completion of the transaction e-receipt and application form will be generated by the system.
5. Candidates take the print out of e-receipt and application form for your record.
6. There is also a provision to reprint the e-receipt and Application form containing fee details, at later stage.
Important Dates:
Online Registration Starting Date: 28/12/2011
Online Registration Closing Date: 20/01/2012
Payment of Fees: 30/12/2011 to 25/01/2012
Written Exam Date: 18/03/2012 (Sunday)
Downloading Call Letters for Written Examination: After 05/03/2012
For more details about age limit, educational qualification, how to apply, application fee, selection process, pay scale and other details of SBI Recruitment 2012 is mentioned at the link given below…


Read more: SBI Online Application Form for 3100 Clerks Vacancies 2012 | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/sbi-online/20638/#ixzz1htBH46HO

Monday, December 26, 2011

The North Eastern Zonal Railways is inviting applications for the recruitment of Trade Trainees .


The North Eastern Zonal Railways is inviting applications for the recruitment of Trade Trainees . The important details are as follows :-

Trade Trainees

 • 80 Posts of Trade Trainees in following categories
  •   Fitter: 23 Posts
  •  Welder (G & E): 08 Posts
  •  Electrician: 03 Posts
  •  Mechanic (Machine & Tool): 11 Posts
  •  Painter: 11 Posts
  •  Machinist: 05 Posts
 •  Age should be between 15-22 years as in Dec, 2011 (SC/ST & OBC candidates have relaxation of 5 years & 3 years respectively).
 •  I.T.I. in respective trade with High School from any Govt. Institutes. 
 •  Selection on the basis of an oral test. 
 •  To apply, candidate should fill prescribed format (In the bottom of the official advertisement) and send application to given address along with the necessary documents.
  Chief Workshop Manager (P),
  Mechanical Workshop, GKP 27301.  
 • Application to reach by Jan 2, 2012.

Friday, December 23, 2011

SHORTCUT MATHS: SHORTCUT MATHS மற்றும் REASONING பயிற்சி ரூபாய் ...1000/- only


new year offer
SHORTCUT MATHS: SHORTCUT MATHS மற்றும் REASONING   பயிற்சி ரூபாய் ...1000/- only

Indian Ordnance Factories Recruitment 2012 – 317 Various Vacancies:


Indian Ordnance Factories Recruitment 2012 – 317 Various Vacancies: Indian Ordnance Factories has issued notification for the recruitment of Various Vacancies. Eligible candidates have to apply through prescribed application format before 21 days from the date of Advt. The following are the details about age limit, educational qualifications, no of vacancies & other information regarding IOF recruitment are mentioned below…
IOF Vacancies Details:-
Total no of vacancies: 317 Posts
Name of the post:
1. Cable Jointer: 01 Post
2. Electrician: 02 Posts
3. Exam Engg: 10 Posts
4. Fitter (Automobile): 88 Posts
5. Fitter (Auto Electric): 28 Posts
6. Fitter (Electric): 08 Posts
7. Fitter (Electronic): 01 Post
8. Fitter (Genl): 73 Posts
9. Fitter (Pipe): 04 Posts
10. Fitter (Refrigeration): 01 Post
11. Fitter (T&G): 02 Posts
12. Grinder: 12 Posts
13. Machinist: 55 Posts
14. Mason: 01 Post
15. Miller: 07 Posts
16. Millwright: 11 Posts
17. Painter: 05 Posts
18. Turner: 06 Posts
19. Welder: 02 Posts
Age limit: Candidates should have an age between 18 to 32 years, age relaxation for reserved categories as per Govt rules.
Educational qualifications: Candidates should have National Council for Vocational training (NCVT) certificate in the relevant trade
Selection procedure: Candidates are selected on the basis of written test, trade test.
Application Fee: Rs 50/- for general candidates and no fee for SC/ST/PHP/Ex-men candidates. Pay the fee in form of demand draft drawn in favor of General Manager, Vehicle factory, Jabalpur.
How to apply: Eligible candidates have to apply through prescribed application form from the employment newspaper dated 17-23 December 2011. Send application form along with signature of the candidate & photocopies of relevant documents by post on or before 21 days form the date of advertisement to the following address “The General Manager, Vehicle Factory, Jabalpur, M.P 482009
Last date for Applying: Before 21 days from the date of Advt publication in employment News paper (ie.08.01.2012)
For more complete information about age limit, educational qualification, pay scale, how to apply, selection process, application fee, no. of posts, last date for receipt of application and other information of IOF Recruitment 2011 find the employment news paper
Check the Employment Newspaper Dated 17-23 December 2011 (Page no 38&39)


Read more: Indian Ordnance Factories Recruitment 2012 – 317 Various Vacancies | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/indian-ordnance-factory/29291/#ixzz1hJN4pgHj

Tuesday, December 20, 2011

SHORTCUT MATHS மற்றும் REASONING பயிற்சி ரூபாய் 1000/-


அன்பார்ந்த மாணவர்களே , உங்களுக்கு ஒரு நற்ச்செய்தி. சனிஸ்வரபகவான் நாளை பெயர்வதை முன்னிட்டு IBPS,TRB,SSC,IOCL,BHEL,BSNL,OFT,HVF,RRBமற்றும் SBI(35000) WRITTEN EXAM களுக்காக SHORTCUT MATHS மற்றும் REASONING   பயிற்சி ரூபாய் 1000/- த்திற்கு மட்டும் நாளை முதல் 21  நாட்கள் நடத்தப்படுகிறது .இந்த அறிய வாய்ப்பினை தயவுசெய்து அனைவரும் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் .நன்றி .


place: TMC COMBUTER CENTER,
          SATTHIRAM BUS STAND,
          NAVANEETHA KRISHNA SHOW ROOM BUILDING,
          THIRD FLOOR,
          MAINGUARD GATE,
          TRICHY.
          CELL: 9443439045
                    9486311289
          MAIL ID :je8292@gmail.com

Saturday, December 17, 2011

SBI Recruitment 2012


State Bank of India, with Headquarters in Mumbai  and the number one public sector bank in India with the largest network of 16000 branches .State bank of India was founded on 1st July 2011.SBI is one of the 4th largest public sector banks in India along with ICICI,HDFC and Punjab National Bank.

Career in Banking Sector: In the coming two to three years there will be a huge boom for recruitment in banking sector as the 28 nationalized banks of India will  have to recruit 2, 11,622 new employees in the next two and half years in order to connect more than 72000villages to banking services by March 2012.

The Nationalized banks require 99,674 personnel as clerks ,85,602 personnel as Officers and rest 26,346 as subordinate staff

SBI Recruitment 2012: SBI is facing a huge shortage of employees with its ever growing network of branches and services.SBI will have to recruit 33,050 personnel (Including 25900 clerks and 5400 Officers) From time to time SBI is conducting recruitment for the selection of Clerks,Probationary Officers and other Specialist Officers under different Pay-Scales.

SBI will soon announce its Recruitment project-2012.The recruitment project 2012 of SBI will soon invite application for the recruitment of Clerks PO and specialist Officers.Whenever there is a recruitment drive conducted by SBI the notification regarding the recruitment will be published on the Official website of SBI (www.sbi.co.in) and in the employment News paper.

In 2012 SBI is excepted to issue notification regarding the recruitment under the categories mentioned below:

ரக்க்ஷீதாவின் பொக்கிஷங்கள்: Why this Kolaveri di

ரக்க்ஷீதாவின் பொக்கிஷங்கள்: Why this Kolaveri di

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER