ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Monday, November 7, 2011

அரசு பள்ளியில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் கவனிக்கவும்,

அரசு பள்ளியில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் கவனிக்கவும்,
வரும் காலங்களில் POWER POINT PRESENTATION  ல்  பாடங்களை நடத்த வேண்டியுள்ளதால் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் இந்த பகுதியினை பார்த்து பழகிகொள்ளுங்கள் .
நன்றி .


           
http://www.worldofteaching.com/

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER