ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Monday, October 3, 2011

மூன்று நாட்கள் முற்றிலும் இலவசமாக கோச்சிங் நடத்தபடுகிறது .


அன்புள்ள மாணவர்களே ,
SRI SAIRAM ACADEMY ன் சிறப்பு செய்தி .
சரஸ்வதி பூஜை முன்னிட்டு ( 07-10-11 TO 09-10-11) மூன்று நாட்கள் மட்டும் IBPS BANK EXAM க்காக முற்றிலும் இலவசமாக கோச்சிங் நடத்தபடுகிறது .மாணவர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளவும் ..முன் பதிவு செய்யவும். செல் : 9443439045

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER