ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Monday, August 8, 2011

new vacancies

திருச்சி ,திருவரம்பூர் ,துவாகுடி பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில் மெயன்ரோடில்அமைந்துள்ள BKS ENGINEERINGS கம்பெனிக்கு ITI முடித்த மாணவர்கள் பிட்டர் மற்றும் வெல்டர்கள் தேவை. சம்பளம் 4000 /..முதல் 6000௦௦௦/..வரை.
.உடனே நேரில் வரவும் அல்லது போன் செய்யவும் .த.கருணாநிதி 9842450356

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER