ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Wednesday, August 24, 2011

அரசு வேலை வேண்டுமா ? பரிட்சையின் போது நேரம் சேமிக்க வேண்டுமா ?

அன்புள்ள மாணவர்களே,
SRISAIRAMACADEMY ன் மின்னல் வாழ்த்துக்கள் .


IBPS BANK EXAM  =  OFFICER AND CLERK
SSC    EXAM                        =  CLERK AND DATA ENTRY OPERATOR
RRB    EXAM                        =  LOCO PILOT
இவை அனைத்திற்கும் கண்டிப்பாக நேரம் தேவை.
பரிட்சையின் போது நேரம் சேமிக்க வாருங்கள் .


1. Numerical  க்கு shortcut maths
2. Reasoning   க்கு   tricks  என சிறப்பாக நடத்துகிறோம் . வந்து பாருங்கள் .வெற்றிபெற சேருங்கள் 


Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER