ஸ்ரீ சாய்ராம் துணை WEB DESIGNER
J.ELANGOVAN..WEB DESIGNER

Monday, August 29, 2011

Wednesday, August 24, 2011

அரசு வேலை வேண்டுமா ? பரிட்சையின் போது நேரம் சேமிக்க வேண்டுமா ?

அன்புள்ள மாணவர்களே,
SRISAIRAMACADEMY ன் மின்னல் வாழ்த்துக்கள் .


IBPS BANK EXAM  =  OFFICER AND CLERK
SSC    EXAM                        =  CLERK AND DATA ENTRY OPERATOR
RRB    EXAM                        =  LOCO PILOT
இவை அனைத்திற்கும் கண்டிப்பாக நேரம் தேவை.
பரிட்சையின் போது நேரம் சேமிக்க வாருங்கள் .


1. Numerical  க்கு shortcut maths
2. Reasoning   க்கு   tricks  என சிறப்பாக நடத்துகிறோம் . வந்து பாருங்கள் .வெற்றிபெற சேருங்கள் 


Saturday, August 20, 2011

ஸ்ரீ சாய்ராமின் அற்புதங்கள்

http://srisairamacademy.blogspot.com/ 
செவிக்கு இனிமை!
கணக்குக்கு எளிமை !
அறிவுக்கு அருமை!
 காண்பவருக்கு பெருமை!
 இதுவே ஸ்ரீ சாய்ராமின் கடமை..... 

Friday, August 19, 2011

Upcoming Notifications:


Recruitment BoardPost name
IBPS CWE 2011Clerks
SBIClerks

UPSC
Post DateExam NameLast Date
23/7SO/Steno Depttl competitive exam19/9
30/7IES/ISS Exam 201129/8
13/8Geologists 201112/9
SSC
Post DateExam NameLast Date
16/7CHSL – LDC, Data Entry 201116/8
20/8Constable & Head Constables in CPO’s19/9
23/10JT (CSOLS) / JHT 201121/11
23/10Stenographer Grade C & D21/11
26/11Multi Tasking (NT) Staff exam – 201223/12
Other posts you might be interested in:
  1. BSF Result 2011 – ASI (RM), HC (RO), HC (Fitter) Results
  2. BSF Recruitment 2011 – 884 HC (RO), HC (Fitter), ASI (RM) vacancies
  3. Admit card / Call Letter
  4. SSB Result 2011 – Constable (GD) (Telecom) Results declared Check Now
  5. Latest Notifications


Read more: Upcoming Notifications of bank and government exams | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/upcoming-notifications/21614/#ixzz1VTxTGiVV

Monday, August 15, 2011

RRB Recruitment 2011 – 16595 ALP (Assistant Loco Pilot) vacancies:


RRB Recruitment 2011 – 16595 ALP (Assistant Loco Pilot) vacancies: Indian Railway Recruitment Board – has given a recruitment job notification for the recruitment of 16595 Assistant Loco Pilot (ALP) vacancies in various RRBs, Centralized Employment Notice No. 01/2011. Who are eligible candidates have to  apply through offline mode or offline mode on or before 12-09-2011, (For remote areas 27-09-2011). The details regarding age limit, educational qualification, pay scale and other details of RRB Recruitment is given below…
RRB ALP vacancy details:
Total no. of posts: 16595 posts
Name of the posts: Assistant Loco Pilot

1. Ahmedabad (WR): 100 posts
2. Ajmer (WCR): 330 posts, (NWR): 70 posts
3. Allahabad (NCR): 1545 posts, (NR): 712 posts
4. Bangalore (SWR): 776 posts
5. Bhopal (WR): 310 posts, (WCR): 824 posts
6. Bilaspur (SECR): 500 posts
7. Bhubaneswar (ECoR): 378 posts
8. Chandigarh (NR): 1345 posts
9. Chennai (SR): 286 posts, SR/(SRD): 10 posts
10. Gorakhpur (NER): 748 posts, NER/(SRD): 103 posts
11. Guwahati (NFR): 540 posts
12. Jammu & Srinagar (NR): 453 posts
13. Kolkata (ER): 1493 posts, (SER): 900 posts
14. Malda (ER): 610 posts, (SER): 243 posts
15. Mumbai (WR): 40 posts, (CR): 687 posts
16. Muzaffarpur (ECR): 103 posts
17. Patna (ECR): 44 posts
18. Ranchi (ECR): 653 posts, (SER): 1011 posts
19. Secunderabad (SCR): 1035 posts, (ECoR): 305 posts
20. Siliguri (NFR): 226 posts
21. Thiruvananthapuram (SR): 199 posts, (SR/SRD): 16 posts
Pay scale: Rs 5200-20200 grade pay Rs 1900/-
Age limit: The candidate’s age limit is 18 to 30 years as on 01-01-2012, relaxation as per rules.
Educational qualification: Matriculation or its equivalent under 10+2 system and course completed Act Apprentice (OR) ITI in any of the following specific trades recognized by SCVT/NCVT. Fitter, Electrician, Instrument Mechanic, Mill Wright/Maintenance Mechanic, Mechanic Radio & TV, Electronics Mechanic, Mechanic Motor Vehicle, Wireman, Tractor Mechanic, Armature & Coil Winder, Mechanic Diesel, Heat Engine, Turner, Machinist and Refrigerator & AC Mechanic (OR) Diploma in Mechanical / Electrical / Electronics / Automobile Engineering recognized by AICTE in lieu of ITI.
Application fee: The candidates pay the fee in the form of Demand draft/Indian Postal Order (IPO) of Rs 40/- (No fee for Women/SC/ST/EXSM/Muslims and other category) drawn at the main branch of any of the nationalized Banks in favour of Chairman / Member Secretary / Dy. Secretary / Secretary / Assistant Secretary of Concerned Railway Recruitment Board. The Bank drafts/Indian Postal Orders should be payable at the location where the concerned RRB is situated.
Note: Candidates should write the centralized employment notice no., name of the post applied for, category number of the post and their name and postal address on the reverse of the Bank draft/front side at the space provided in the Indian Postal Order.
Selection procedure: The mode of selection is written test/Aptitude test/document and candidature verification/medical fitness test.
How to apply: The eligible and qualified candidates have to apply through either online or offline mode.
Offline Application Form: The eligible candidates may send their application in prescribed format given in the advertisement, a recent passport size photographs should be pasted on the application form, along with self attested Xerox copies of all necessary certificates and Demand draft/Indian Postal Order (IPO) to the respective address on or before 12-09-2011, (For remote areas 27-09-2011).
Online Application Form: Candidates can also apply through online from the concerned RRB websites and fill up their detailed Bio data in the application format and information sheet given in the advertisement. After submission of online application candidates should take a print out of filled in application form and information sheet, paste their recent passport size colour photograph put their signature and left hand thumb impressions at given place and send it to the concerned RRB together with application fee and self attested photo copies of required essentials and enclosures.
Last date for receipt of application: 12-09-2011, (For remote areas 27-09-2011).
For more details regarding age limit, educational qualification, pay scale, how to apply, selection process, no. of posts, application fee, application format, last date for receipt of application and other details of RRB Recruitment 2011 is available at given below link…


Wednesday, August 10, 2011


IBPS EXAM PATTERN 2011
IBPS(Institute of Banking personal selection) common written exam for PO recruitment has 2 sections,the first one is objective type and the second one is descriptive type.In objective type totally 250 questions are there for 225 marks.And in descriptive type questions will be letter writing and essays for 25 marks with duration of 1hour.For 250 Objective type questions,you have to complete in 150 minutes.The question paper will be in 2 languages i.e english and hindi except descriptive & english language sections.
THE TOPICS FOR OBJECTIVE TEST:
1.REASONING-50 questions-50 MARKS
2.QUANTITATIVE APTITUDE-50 questions-50 MARKS
3.GENERAL AWARENESS-50 questions-50 MARKS
4.COMPUTER KNOWLEDGE-50 questions -50 MARKS
5.ENGLISH LANGUAGE-50 questions-25 MARKS
CALCULATION OF MARKS:
for 1 wrong answer: -0.25(1/4 Th of negative marks)
for every right answer: 1 mark
THE TOPICS FOR THE DESCRIPTIVE TEST:
Essays and letter writing-60 minutes
ELIGIBILITY:
Any degree
SUB TOPICS FOR QUANTITATIVE APTITUDE SECTION
1.REAL NUMBER SYSTEM
2.PERCENTAGES
3.PROFIT & LOSS
4.AVERAGES
5.AGES
6.RATIOS AND PROPORTIONS
7.ALLIGATION & MIXTURES
8.PARTNERSHIP
9. SIMPLE INTEREST
10.COMPOUND INTEREST
11.TIME & WORK
12.WORKS & WAGES
13.PIPES & CISTERNS
14.TIME & DISTANCE
15.PROBLEMS ON TRAINS
16.BOATS & STREAMS
17.RACES & SKILLS
18.PROBABILITY
19.PERMUTATIONS & COMBINATIONS

Tuesday, August 9, 2011

I.T.I STUDENT WANTED


Cochin Shipyard Recruitment 2011 – 149 Supervisor, Workmen Posts: Cochin Shipyard Limited, premier Shipyard in the country and a Mini Ratna Company of Government of India. Cochin Shipyard Limited has issued a recruitment job notification for fiiling up of Supervisor and Workmen vacancies in Cochin Shipyard. Who are qualifeid candidates may apply through offline mode on or before 31/08/2011. The particulars about age limit, educational qualification, pay scale and other particulars of Cochin Shipyard Recruitment is mentioned below…
Cochin Shipyard Recruitment vacancy details:
Total no. of posts: 149 vacancies
Name of the posts:

Supervisor Posts:
1. Assistant Fire Officer: 01 vacancy
2. Assistant Administrative Officer (Public Relations): 01 vacancy
3. Assistant Engineer (Painting): 02 vacancies
Workmen Posts:
4. Technical Assistant (Mechanical): 04 vacancies
5. Technical Assistant (Electrical): 01 vacancy
6. Junior Technical Assistant: 10 vacancies
7. Junior Commercial Assistant: 10 vacancies
8. Welder Cum Fitter: 64 vacancies
9. Painter: 03 vacancies
10. Fitter (Electrical): 06 vacancies
11. Crane Operator (Electrical): 05 vacancies
12. Instrument Mechanic: 03 vacancies
13. Fitter (Electronics): 03 vacancies
14. Shipwright Wood: 07 vacancies
15. Machinist: 03 vacancies
16. Draftsman (Mechanical): 02 vacancies
17. Crane Operator (Diesel): 04 vacancies
18. Semi Skilled Rigger: 10 vacancies
19. Fireman: 05 vacancies
20. General Worker (Canteen): 05 vacancies

Age limit: The candidates age limit is not exceed 35 years as on 31/08/2011, reservation as per rules.
Selection procedure: The method of selection is written test/Practical Test/Personal interview basis.
How to apply: The qualified candidates may send their application in prescribed format given in the advertisement, with a recent passport size photograph should be pasted on the application form, along with self attested copies of all necessary certificates to the following address, The Deputy General Manager (HR), Cochin Shipyard Limited, PO. Box No. 1653, Perumanoor, PO, Kochi-15, on or before 31/08/2011.
Last date for receipt of application: 31/08/2011.
For more particulars about age limit, educational qualification, pay scale, selection process, application format, no. of posts, experience, how to apply, last date for receipt of application and other particulars of Cochin Shipyard is available at below given link…
Cochin Shipyard Recruitment 2011 Advt & Application Format
Other posts you might be interested in:
  1. Goa Shipyard Recruitment 2011 – various vacancies
  2. CONCOR Recruitment 2011 – Asst Supervisor, Jr Executive vacancies
  3. BMRCL Recruitment 2011 – Executive, Asst Executive Engineer posts
  4. PTCUL Recruitment 2011 – Asst Engineer (Trainee) posts
  5. NEIGRIHMS Recruitment 2011 – Walk-in for various Posts
Monday, August 8, 2011

+2 studentCauvery Kalpatharu Grameena Bank vacancy details:
Total no. of posts: 117 vacancies
Name of the posts:
1. Officer JMG Scale – I Group A: 10 vacancies
2. Office Assistant (Multipurpose) Group B: 107 vacancies.

Age limit: The aspirants age limit is above 18 years but below 26 years for the post of Officer JMG Scale – I and between 18 years and 26 years for the post of Office Assistant (Multipurpose) as on 01-07-2011, relaxation as per rules.

Educational qualification: Graduate in any discipline from a recognized university. Preference will be given to aspirants having computer knowledge of the post of Officer JMG Scale – I and Graduate in discipline from a recognized university (OR) Pass in Higher Secondary School examination of 10+2 or 10+2+3 pattern/ 11th Std. of
11+3 pattern / Pre-Degree or intermediate or any equivalent examination with a minimum of 50% marks (OR) Diploma in Banking recognized by State or Central Govt is preferred.


Application fee: Aspirants pay the fee of Rs 350/- for GEN/OBC aspirants and Rs 75/- for SC/ST/PWD/EXSM candidates in the form of challan, aspirants filled required details on the challan form and paid at any branches of State Bank of Mysore between 22-07-2011 to 12-08-2011 only.
Selection procedure: The selection of the aspirants shall be made on the basis of written test and interview.
How to apply: The eligible and qualified aspirants have to apply through online from the www.ckgbank.com website between 22-07-2011 to 12-08-2011. The aspirants follow the user guideline and instructions at the time of online apply.
Instructions for online apply:
1. Aspirants have to apply through online from the www.ckgbank.com website between 22-07-2011 to 12-08-2011.
2. Before apply online aspirants first download the fee payment challan and paid at any branches of State Bank of Mysore between 22-07-2011 to 12-08-2011.
3. Aspirants should have a valid e-mail ID, in case a aspirants does not have a valid personal e-mail ID, they should create new e-mail ID, this e-mail ID should be kept active during the recruitment process before applying online.
4. Aspirants filled Branch Remittance/Trace Number and Journal Number noted on the Challan form should be correctly filled in the application at appropriate place.
5. Application, after filling up all the mandatory fields and security check box, should be submitted by a click on the submit button.
6. Aspirants fill up all the mandatory fields should be filled in; otherwise the system will not accept the online application.
7. After successfully submission of online application form, aspirants should note/remember the registration number and password for future use and reference.
8. The bank has provided to modify the submission of online application, aspirants use of this facility to correct the details in online application the modification facility shall be available after 2 days of submission and up to 14-08-2011, modification will be allowed 3 times only.
9. After applying online aspirants should take a print out of the system generated online application form and retain it for future reference.
10. Aspirants will not be allowed for the written test with out the production of this challan and photograph.
Important dates:
Opening date for online submission: 22-07-2011.
Closing date for online submission: 12-08-2011.
Fee payment challan from: 22-07-2011 to 12-08-2011.
Last date for Reprint: 12-08-2011
Date of written examination:
Officer JMG Scale – I Group A: 25-09-2011.
Office Assistant (Multipurpose)-Group B: 09-10-2011.
Duplicate Call Letters Download from:
Officer Scale –I from: 20-09-2011 to 24-09-2011.
Officer Assistant from: 04-10-2011 to 08-10-2011.
For more information about age limit, educational qualification, pay scale, how to apply, selection procedure, no. of posts, application fee, examination dates and pattern, closing date for online submission and other information of Cauvery Kalpatharu Grameena Bank is available at following link…


Read more: Cauvery Kalpatharu Grameena Bank - Online Application for 117 Officer, Office Asst Posts 2011 | FreeJobAlert.com http://www.freejobalert.com/cauvery-kalpatharu-grameena-bank/27206/#ixzz1USUDODtM

new vacancies

திருச்சி ,திருவரம்பூர் ,துவாகுடி பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில் மெயன்ரோடில்அமைந்துள்ள BKS ENGINEERINGS கம்பெனிக்கு ITI முடித்த மாணவர்கள் பிட்டர் மற்றும் வெல்டர்கள் தேவை. சம்பளம் 4000 /..முதல் 6000௦௦௦/..வரை.
.உடனே நேரில் வரவும் அல்லது போன் செய்யவும் .த.கருணாநிதி 9842450356

Sunday, August 7, 2011

வெற்றிபெற வேண்டுமா


IBPS (institute of Banking Personnal Selection) 19 banks common examல் வெற்றிபெற வேண்டுமா .வாருங்கள் www.srisairamacademy.blogspot.​com 
short cut maths அனைத்திற்கும் material  உண்டு .

Thursday, August 4, 2011

IBPS PO/Mgt Trainees ExamOne of the ultimate aims of fresh graduates is to get a wobbling job in a Mnc company. Nowadays lacks of graduates are competing for few vacancies. The hunt for getting a job is increasing by leaps and bound. From this year onwards there will be a common test for attending campus interview .it is time for us to prepare for the test in a unique way.

For clearing aptitude round and certain technical question in c,c++,it is necessary to know certain shortcuts. Shortcuts enable us to solve maximum problems. Learning shortcuts enhances our skills which is essential to clear the test. So join our srisairamacademy for a brighter future.

Google+ Followers

Followers

word

DEAR AUDIENCE PLZ OPEN THE WEBSIDE ONLY GOOGLE>>>>>> <<<<<<>>>>>>>PLZ AVOID INTERNET EXPLORER